UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2014)

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake'in Dünya Emzirme Haftası 2014 dolayısıyla ilettiği mektup


"Çocukların yaşama en iyi başlangıcı yapmaları emzirmeyle başlar. Emzirme, daha sağlıklı çocuklar, daha güçlü aileler ve sürdürülebilir bir büyüme ye destek için elimizde olan en basit, en akıllıca ve en maliyeti etkin yollardan biridir.

"Dünya Emzirme Haftası, anne sütüyle beslemenin çocukların yaşamındaki rolünü ve emzirmeyi küresel, ülkesel ve topluluklar düzeyinde yaygınlaştırmanın kritik önemini vurgulamaktadır. Bu yılki kutlamanın teması olan “Emzirme: Yaşam için bir Gol”, emzirme ile Binyılın Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşılması arasındaki hayati bağlantıyı vurgulamaktadır. 


"Bu bağlantı, çocuk ölümlerinin azaltılmasıyla ilgili BKH 4 söz konusu olduğunda özellikle belirginleşir. 1990 yılından bu yana beş yaşından küçük olup önlenebilir nedenler yüzünden ölen çocuk sayısında yüzde 47 gibi önemli oranda bir azalma sağlanmıştır. Ne var ki bugün bile yılda 7 milyon küçük çocuk ölmektedir ve bunların yüzde 40’tan fazlası yeni doğanlardır.

"Doğumu izleyen ilk bir saat içinde emzirmeye başlanması, bu gereksiz beş ölümden birini önleyebilir. Bu da her yıl 500 binden fazla çocuk ölümünün önlenmesi demektir. Her gün 1.500’den fazla çocuk ölmektedir. Emzirme ise çocuklara hayatta kalmalarına yardım etmekten öte yararlar sağlar: gelişmelerine, yaşam boyu yarar sağlayacak şekilde yardımcı olur. Anne sütü, iyi beslenmenin temelidir; erken dönemde yetersiz beslenme, daha sonraki dönemlerde de obezlik riskini azaltır. Emzirme, beslenmeyi destekleyerek ve anne ile çocuk arasındaki bağı güçlendirerek sağlıklı beyin gelişimini de destekler. Bu ise, bodurluğun önlenmesine katkıda bulunur. Bodurluk, milyonlarca çocuğu etkileyen, hem kendilerinin fiziksel ve bilişsel gelişimini hem de toplumlarının gelecekteki sağlığını köstekleyen küresel ölçekte bir trajedidir.

"Bütün bunlar ortadayken, dünyada yeni doğan bebeklerden yarısından azının anne sütünden yararlanabildiğine inanmak güçtür. Üstelik ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenen çocukların sayısı daha da azdır. Bu eğilimi değiştirmek için toplumdaki uygulamaları değiştirmemiz gerekiyor; önce ve ağırlıklı olarak topluluklara giderek, ailelere ulaşarak daha çok anneyi çocuklarını emzirmeye teşvik etmeliyiz. Ayrıca, daha bütünlüklü bir yaklaşım geliştirmek için çeşitli sektörlerde çalışmalıyız: beslenme; anne, yeni doğan ve çocuk sağlığı; erken dönem çocuk gelişimi ve kalkınma için iletişim gibi. Böylelikle, anne sütüyle beslemeyi yaygınlaştırmaya yönelik müdahalelerimizin daha etkili olmasını sağlayabiliriz.

"Emzirmeyi desteklemek için küresel ivme, önlenebilir çocuk ölümlerini azaltmaya yönelik Yenilenen bir Söz ve bodurluğu hedef alan Beslenmede Ölçek Büyütme hareketi (SUN) gibi önemli uluslararası tanıtım-savunu çabaları sayesinde güçlenmektedir. Bu arada son Küresel  Yenidoğan Eylem Planı  da topluluk düzeyindeki anne ve yenidoğan bakım programlarının temel bir parçası olarak emzirme danışmanlığı ve desteğinin artırılmasını öngörmektedir.

"Bu yılın Dünya Emzirme Haftası, milyonlarca insanı spor ruhunda bir araya getiren Dünya Kupası’nın hemen ardından gelmektedir. Şimdi ilerleme ruhu adına yeniden bir araya gelelim ve emzirmeyi küresel bir öncelik yaparak, çocuğa yaşama en iyi başlangıç şansını tanıyarak çocuklar adına bir gol atalım.”

Anthony Lake
UNICEF Genel Direktörü
New York, 1 Ağustos 2014

# # #

UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: 1 212 326-7586, Cep: +1 917 213 4034, rwallace@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel: +90 312 4541000 shosta@unicef.org