UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2014)

UNICEF Kuzey Irak'ta insani yardımlarını artırıyor


ERBİL, Irak 12 Ağustos 2014 – Irak’taki insani kriz boyutlanmaya devam ederken UNICEF ve diğer insani yardım kuruluşları, bugün Kürt başkenti Erbil’e sığınmış bulunan 12 bin kadar yerlerinden olmuş Hıristiyan’ın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Sincar Dağı’ndaki yerleşimlerinden çıkartılan 30 bin kadar etnik Ezidi azınlığın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını artırmış bulunuyor.

UNICEF Irak Temsilcisi Dr Marzio Babille konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “UNICEF, Sincar dağlarında sıkışıp kalan binlerce çocuğun yaşamı ve geleceği konusunda son derece duyarlıdır; şu an kendilerine güvenli bir yer bulabilenler için de aynı duyarlılığı taşımaktadır. Dağlardan inen ve sayıları giderek artan, bugün akut su kaybı, beslenme sorunları yaşayan ve şok geçirmiş insanlara yardım için durmaksızın çalışıyoruz.”

UNICEF, Dohuk valiliği aracılığıyla dağıtımını yaptığı yaşam kurtarıcı yardımların yanı sıra yerlerinden olan insanların ulaşmakta oldukları yörelere 30 kamyon dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Son 24 saat içinde ulaştırılan yardım malzemeleri arasında şunlar da yer almaktadır: 1.100 karton acil durum gıda malzemeleri, 500 karton yüksek proteinli yiyecek, ishal tedavisi için 40 kutu ağızdan alınacak eriyik ve 72 metre karelik, klimatize edilmiş 15 çadır. Sonraki 48 saat içinde ulaştırılacak toplam yardım malzemeleri 60 tona yaklaşacaktır.

UNICEF bunlara ek olarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yakın işbirliği içinde 5 milyon dolar tutarında bir nakit yardım programı planlamaktadır. Bu yardımlarla yerlerinden edilmiş binlerce aile bulundukları yerlerde temel ihtiyaç maddelerini temin edebileceklerdir.

2 Ağustos’tan bu yana UNICEF ve ortakları (ACTED, DRC, Mercy Corps, NRC ve Save the Children) yalnızca Dohuk ilinde 20 ayrı yörede 73.452 çocuk, kadın ve aileye insani yardım malzemeleri ulaştırmıştır. Bunların arasında 552.000 şişe su, 44.000’den fazla yiyecek paketi, 10.000 kova, 10.000 kalıp sabun, 9.300 hijyen çantası, 5.500 bidon yakıt, 1.500 battaniye ve bebekler için 1.000 hijyen çantası bulunmaktadır.

Şiddetten kaçan 12 bin insanın sığınmış olduğu Erbil’de UNICEF 78 bin şişe su dağıtmış ve üç su deposu kurmuştur. UNICEF çalışanları ayrıca ailelerinden ayrılmış bulunan çocukların durumunu ve çocuk haklarına yönelik ağır ihlalleri dikkatle takip etmektedir. UNICEF, Kalde Katolik Başpiskoposluğu ile yakın işbirliği içinde yerlerinden olan aileler için bir kabul ve destek merkezi kurulmasına yardımcı olmaktadır.

###

UNICEF Irak hakkında

UNICEF Irak’taki çocukların hayatta kalıp gelişebilmeleri için 1983 yılından bu yana Irak Hükümetlerine yardım etmekte ve destek vermektedir. Sağlık, beslenme, eğitim, su ve sanitasyon, çocuk soruma ve sosyal politika alanlarındaki göreli avantajını sürdüren UNICEF çocuk dostu politikaların geliştirilmesini desteklemekte, çocuklara yönelik temel hizmetlerden sorumlu kurumlarda kapasite geliştirmekte ve Iraklı çocukların haklarının tam olarak gerçekleşmesi için ilgili kesimleri bir araya getirmektedir. UNICEF programları personelden ve ortaklardan oluşan bir ağ aracılığıyla temel sağlık hizmetlerini iyileştirmekte, kaliteli eğitimi öngörmekte, su ve sanitasyon sistemleri geliştirmekte, çocukları istismar, şiddet ve sömürüden korumakta, en yoksun ve en güç durumdakilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. UNICEF ve Iraklı çocuklar için yaptığı çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.


UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

Daha fazla bilgi için:
Jeffrey Bates, İletişim Bölümü Başkanı, UNICEF Irak jbates@unicef.org, +964 780 196 4524 
Karim Elkorany, Dış İlişkiler Sorumlusu, UNICEF Irak kelkorany@unicef.org +964 780 925 8542
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel: +90 312 4541000 shosta@unicef.org