Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2014)

I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi'ne Davet


Çağımızda çocuklar yoksulluk, göç, parçalanmış aile yapısı, tek ebeveynlilik, yabancılaşma, suç oranında artma gibi sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların zorlayıcı baskısı altındadırlar. Bunlar çocuğa yönelik şiddetin ve çocuk örselenmesinin ortaya çıkmasında başta gelen risk etmenleridirler. Böylesi koşullarda çocuklar çocuk hakları doğrultusunda bakım göremez, eğitilemez ve gelişemezler.
Ülkemizde çocuk örselenmesi alanında yapılmış olan birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak henüz risk altındaki çocukların tümünü kapsayan, bütüncül bir "çocuk koruma" sisteminin ülkemizde yerleşmemiş olduğu görülmektedir.

İstanbul’da 23-25 Ekim 2014 tarihlerinde yapılacak I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’ni düzenleyenler olarak; uluslararası ve ulusal boyutları ile çocuk koruma sistemleri, ülkemizde ve dünyada çocuk haklarının işlerliği, çocuk örselenmesi, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmeleri ve çocukların her türlü örselenmeden korunmaları için ne gibi önleme, savunma, sağaltım ve izlem çalışmaları yapılabilir; bu alanda eğitim araştırma ve hizmet açısından hangi kurumlar, ne tür bir eşgüdüm içinde çalışmalıdırlar ve benzeri konuları tartışarak; bu alanda bütüncül ve işlerlikli bir model oluşturmanın ana çerçevesini belirlemeyi amaçlıyoruz.

Tüm dünya ülkeleri ve ülkemizde, çocukların korunması ve onların güzel, barışçıl bir dünyada gelişimlerini nitelikli bir biçimde sürdürebilmeleri için bilim insanlarının ve konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşların konuyu bir arada, farklı boyutlarıyla tartışacakları bu kongrenin geniş katılımlı, verimli bir kongre olmasını diliyor; hepinizi çocuklar adına bir bilgi ve deneyim paylaşımına, ortak bir bilinç ve duyarlılıkta buluşmaya çağırıyoruz.