Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2014)

12. Innocenti Raporu: "Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi


Ankara, 28 Ekim - Bugün yayınlanan “Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi” isimli 12. Innocenti Raporu, 2008 yılından bu yana devam eden “Büyük Durgunluk” döneminin milli ekonomiler üzerindeki etkisiyle, çocukların iyi olma halinde gözlenen düşüş arasında güçlü ve çok yönlü bir ilişki olduğunu gözler önüne sermektedir. Durgunluğun etkisini en çok gösterdiği ülkelerde, bu durumdan hem en çok zarar gören, hem de durgunluğun getirdiği yükü en uzun süre omuzlarında taşıyacak olanlar, çocuklardır.   Çocukların gelir yoksulluğu, 2008 yılında yaşanan ekonomik ve finansal krizden bu yana artmaya devam etmektedir. Bu yoksulluğun etkileri, her ülkede kendini farklı şekillerde gösterse bile en gelişmiş 41 ülkede yaşayan 76,5 milyon çocuğu yoksulluk içinde yaşamak zorunda bırakmıştır. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye, kriz döneminde yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının artmasını önlemeyi başaran ülkelerden biri olmuştur. Ancak, 2012 rakamları üç çocuktan birinin hâlâ yoksulluk içinde yaşadığını ve dört gençten birinin örgün eğitime devam etmediğini, çalışmadığını veya herhangi bir mesleki eğitime kayıtlı olmadığını göstermektedir.

Rapora göre, 2008’den bu yana 41 AB ve OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) ülkesinden 23 tanesinde çocukların gelir yoksulluğu oranı yükselirken, diğer ülkelere ait rakamlar aynı kalmış veya düşme eğilimi göstermiştir.
Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye, kriz döneminde yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının artmasını önlemeyi başaran ülkelerden biri olmuştur. 2008-2012 yılları arasında Türkiye’deki çocuk yoksulluğu oranında yüzde 2,76’lık bir düşüş gözlemlenmişse de rakamlar Türkiye’de yaşayan çocukların yüzde 30,2’sinin hâlâ yoksulluk sınırı içinde yaşadığını da gözler önüne sermektedir. Ayrıca; Türkiye’de örgün eğitimine devam etmeyen, çalışmayan veya herhangi bir mesleki eğitim almayan gençlerin oranında yüzde 11,5’lik çarpıcı bir düşüş kaydedilmiştir. Buna rağmen, Türkiye bu alanda yüzde 25,5’lik oranla hâlâ 41 AB ve OECD ülkesi arasında İsrail’in arkasından (yüzde 30,7) en yüksek ikinci orana sahip olmaya devam etmektedir.

UNICEF’e göre; bu karşılaştırmalı veriler, çocukların iyi olma halinin uygulanan politikalar tarafından belirlendiğini göstermektedir. Bu uluslararası karşılaştırmalar, bu sorunların kaçınılmaz olmadığını ama politikalardan kolaylıkla etkilenebildiğini de göstermemizi ve kanıtlamamızı sağlamıştır. Uygulanan politikalar hususunda bazı ülkelerin diğerlerinden daha başarılı olduğu da su götürmez bir gerçektir.

Türkiye, çocukları ve gençleri krizin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla politika geliştirme konusunda edindiği deneyimleri diğer ülkelerle paylaşabilir. Bununla birlikte, Türkiye’nin de yoksulluk içinde yaşayan çocuklara ve gençlere yalnızca kriz zamanlarında değil, sürdürülebilir ve sürekli bir devlet politikası kapsamında her zaman daha iyi yaşam koşulları sunacak yeni politikalar üretebilmesi için diğer ülkelerden öğreneceği ve uyarlayacağı çok şey var.
 
İlgili bilgi notuna ve raporun tamamına www.unicef.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
###
 
UNICEF Hakkında
UNICEF olarak bizler yaptığımız her işte bütün çocukların haklarını gözetir ve iyi olma haline katkıda bulunuruz. Paydaşlarımızın da desteğiyle, 190 ülke ve bölgede verdiğimiz sözleri eyleme dökmek için çalışıyoruz. Bir yandan da, dünyanın her köşesinden bütün çocukların yüksek yararını gözetebilmek amacıyla en dezavantajlı konumda bulunan ve dışlanmış çocuklara ulaşabilmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak için www.unicef.orgadresini ziyaret ediniz.
 
Twitterve Facebookadreslerimizden bizi takip ediniz.
 
Daha fazla bilgi için:
 
Didem Akan – İletişim Sorumlusu - dakan@unicef.org
Iraz Öykü Soyalp – Sosyal Politikalar Sorumlusu– iosoyalp@unicef.org


12. Innocenti Raporu: "Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi.pdf

Bilgi Notu 12. Innocenti Raporu.pdf