Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2014)

Ekonomik kriz gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma halini etkiliyor mu?


ANKARA, 11 Aralık 2014-Gençlerin katılımıyla gerçekleşen “Ekonomik Durgunluk Zamanında Çocuk ve Genç Olmak” paneli, Volkan Yılmaz’ın (Bilgi Üniversitesi) moderatörlüğünde, 12.Innocenti Raporu verileri üzerinden ekonomik durgunluk zamanında gençlerin yaşadığı sorunlar ve fırsatlara odaklanarak, gençlerin kendilerini etkileyen kararlara katılımlarını artırmayı hedeflemektedir.

“Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi” isimli 12. Innocenti Raporu’na göre, 2008’den bu yana 41 AB ve OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) ülkesinden 23 tanesinde çocukların gelir yoksulluğu oranı yükselirken, diğer ülkelere ait rakamlar aynı kalmış veya düşme eğilimi göstermiştir.
 
Genç Panelistlerden, Ahmet Kurnaz (Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği), uygulanan politikalar sayesinde Türkiye’nin, kriz döneminde yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının artmasını önlemeyi başaran ülkelerden biri olmasını vurguladı. Evrim Polat (Uluslararası Genç Liderler Akademisi İklim Takımları Lideri), ekonomik krizin çocuklar üzerindeki etkilerine odaklandı. Fatma Vatan ise (Çocuk Dostu Şehirler Projesi Gönüllüsü), çocukları güçlendirmede yerel stratejilerin önemine vurgu yaptı. Genç panelistlerden, Atakan Avcı (Toplum Temelli Psikososyal Destek ve Araştırma Derneği), eşitsizliklerin ortaya konulması ve çocuk haklarının daha ileriye taşınmasında ailelerin önemine dikkat çekti.
 
Gençlerin “Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi” isimli 12. Innocenti Raporu’na dayanan analizlerine göre; 2008-2012 yılları arasında Türkiye’deki çocuk yoksulluğu oranında yüzde 2,76’lık bir düşüş gözlemlenmişse de rakamlar Türkiye’de yaşayan çocukların yüzde 30,2’sinin hâlâ yoksulluk sınırı içinde yaşadığını da gözler önüne sermektedir. Ayrıca; Türkiye’de örgün eğitimine devam etmeyen, çalışmayan veya herhangi bir mesleki eğitim almayan gençlerin oranında yüzde 11,5’lik çarpıcı bir düşüş kaydedilmiştir. Buna rağmen, Türkiye bu alanda yüzde 25,5’lik oranla hâlâ 41 AB ve OECD ülkesi arasında İsrail’in arkasından (yüzde 30,7) en yüksek ikinci orana sahip olmaya devam etmektedir.

UNICEF’e göre; bu karşılaştırmalı veriler, çocukların iyi olma halinin uygulanan politikalar tarafından belirlendiğini göstermektedir. Bu uluslararası karşılaştırmalar, bu sorunların kaçınılmaz olmadığını ama politikalardan kolaylıkla etkilenebildiğini de göstermemizi ve kanıtlamamızı sağlamıştır. Uygulanan politikalar hususunda bazı ülkelerin diğerlerinden daha başarılı olduğu da su götürmez bir gerçektir.

Türkiye, çocukları ve gençleri krizin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla politika geliştirme konusunda edindiği deneyimleri diğer ülkelerle paylaşabilir. Bununla birlikte, Türkiye’nin de yoksulluk içinde yaşayan çocuklara ve gençlere yalnızca kriz zamanlarında değil, sürdürülebilir ve sürekli bir devlet politikası kapsamında her zaman daha iyi yaşam koşulları sunacak yeni politikalar üretebilmesi için diğer ülkelerden öğreneceği ve uyarlayacağı çok şey var.

  
###
 
UNICEF Hakkında

UNICEF olarak bizler yaptığımız her işte bütün çocukların haklarını gözetir ve iyi olma haline katkıda bulunuruz. Paydaşlarımızın da desteğiyle, 190 ülke ve bölgede verdiğimiz sözleri eyleme dökmek için çalışıyoruz. Bir yandan da, dünyanın her köşesinden bütün çocukların yüksek yararını gözetebilmek amacıyla en dezavantajlı konumda bulunan ve dışlanmış çocuklara ulaşabilmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak için www.unicef.orgadresini ziyaret ediniz.
 
Twitterve Facebookadreslerimizden bizi takip ediniz.
 

12. Innocenti Raporu: "Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi.pdf

Bilgi Notu 12. Innocenti Raporu.pdf

 
Sosyal Medya üzerinde siz de konuşmaya #BugünGençOlmak etiketi ile katılın. 

Panel'i tekrar izlemek için tıklayın 
 
Daha fazla bilgi için: Sema Hosta, UNICEF Türkiye, shosta@unicef.org, Tel:+90533 622 83 46