Anasayfa > Basın Merkezi > 2006 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2006)

2006/06/07 - Çocuk Yoksulluğu'nun Önlenmesi


Swissôtel, Ankara, 12-13 Haziran 2006 Bilgilendirme Notu Toplumun her düzeyinde etkisini göstermesine rağmen yoksulluk, genel kamuoyu duyarlılığı açısından "kör nokta" olmaya devam etmektedir. Öte yandan, dünyanın her yerinde, düşük yaşam standartlarının çocuklar ve aileleri ile toplumlar üzerindeki yıkıcı etkileri kalkınmanın önündeki en büyük engeli oluşturmayı sürdürmektedir.

Geçim zorluğu, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında olumsuz sonuçlar getirirken, çocukların büyüme ve gelişmelerini de tehdit etmektedir. Toplumdan dışlanmış ve güç durumda bulunan aileler yoksulluğu günlük çözümlerle yenme çabasında olduklarından; çoğunlukla eğitim alamayan, önlenebilir hastalıklara, yetersiz beslenmeye, istismara, sömürüye ve barınmasız kalmaya -- kısaca bu tür bir istikrarsızlıkların kaçınılmaz sonuçlarına maruz kalanlar en savunmasız durumda olan çocuklar olmaktadır.

0-15 yaş grubu için yoksulluk riski oranının %321 olduğu Türkiye’de:

 • Nüfusun %23.7’si kişi başına günde 4.30 ABD Doları ile yaşamaktadır2;
 • Nüfusun en yoksul %20’lik bölümünün tüketimdeki payı yalnızca %6’dır (en zengin %20’lik nüfus diliminden 8 kat daha az).3

Yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefi artık finansal meselelerin önüne geçip her çocuğun gelişmesi ve esenliği açısından hayati önem taşıyan bir dizi konuyu kapsar hale gelmiştir.

Bu karmaşık ve ivedi konuları ele almak amacıyla, 12-13 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Avrupa Birliği işbirliği (AB) ile Çocuk Yoksulluğu’na ilişkin bir konferans düzenlenecektir. Konferans, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerini; küresel, bölgesel ve Türkiye perspektifinden ele alacak, ayrıca sosyal harcamalar konusuna çocuklar açısından eğilecektir.

Türkiye?de Ya? Gruplarına Göre Yoksulluk Oranı
Yukarıdaki şekil Türkiye’deki tüm diğer yaş grupları arasında çocukların yoksulluk
oranının en yüksek seviyede olduğunu göstermektedir4

İki gün sürecek konferans sırasında gerçekleştirilecek paneller ve sunumlarda mevcut durum ve son istatistiki veriler gözden geçirilecek, başlıca sorunlar belirlenecek ve aşağıdaki başlıkların somut politika uzantıları ele alınacaktır:

 1. Çocuklara Yönelik Bütçe;
 2. Çocuk İşçiliği;
 3. Erken Çocukluk;
 4. Eğitim;
 5. Temel Hizmetlere Erişim;
 6. Çocukların Korunması;
 7. Çocukların ve Ailelerinin Güçlendirilmesi ve Katılımı;
 8. Çocuk Yoksulluğu Konusunda STK ve Akademi Perspektifi.

Konferansın başlıca hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de çocuk yoksulluğu ile ilgili kamuoyu duyarlılığının oluşturulması, çocuk yoksulluğunun ortadan kaldırılmasını hayırseverlik çerçevesinde değil, toplumsal bir sorumluluk olarak benimseyecek tutum değişikliğinin sağlanması;
 • çocuk yoksulluğu konusunda çocukların kendi görüşlerinin ve yoksulluğun üstesinden gelme mekanizmalarının kavranması;
 • yoksulluğun etkilerinin ve çocukların gelişimi, korunma ve katılım haklarına yansımalarının daha iyi kavranması;
 • yoksulluğun çocuklar açısından getirdiği sonuçların daha iyi anlaşılması.

Konferansa, Bakanlıklardan, Avrupa Birliği’nden, Birleşmiş Milletler kuruluşları, akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarından, medyadan, özel sektörden temsilcilerin yanı sıra aileler ve çocuklar katılacaklardır.

Katkıda Bulunan Kurum ve Kuruluşlar:

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kurum: Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Finansal ve Teknik Destek: UNICEF Türkiye; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Lojistik Destek: Yankı Seyahat Acentesi

Kaynakça

1Yoksulluk Çalışma Sonuçları 2002, TÜİK, Ankara, 2004.

2 Ibidem.

3 Hanehalkı Bütçe Anketi 2003, TÜİK, Ankara, 2004

4 Ibidem.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, İletişim Sorumlusu, UNICEF Türkiye:
Tel: +90 (0)312 454 1010

Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu bilgi kitapçığını PDF formatında indirebilirsiniz [PDF 495KB].
Basın Açıklamasını PDF formatında indirebilirsiniz [PDF 521KB].
Konferans Gündemi’ni PDF formatında indirebilirsiniz [PDF 548KB].

Çocuk Yoksulluğu’nun Önlenmesi.