Anasayfa > Basın Merkezi > 2006 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2006)

2006/06/13 - ODA/BDT'de Yoksulluk ve Dışlanma


Avrupa'nın ve Orta Asya'nın Çocuklara Uygun Hale Getirilmesi Üçüncü Hükümetler Arası Konferansı İspanya'nın Palencia kentinde 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İspanya Hükümeti'nin ev sahipliğinde UNICEF İspanya Milli Komitesi ve UNICEF Avrupa ve ODA/BDT Bölge Ofisleriyle işbirliği halinde yapılacak konferansta aşağıdaki başlıklarda yuvarlak masalar gerçekleştirilecek:

Çocuklar, Van, Türkiye?nin Doğusu
Çocuklar, Van, Türkiye’nin Doğusu. Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2006
  • Çocuklara Yönelik Şiddet;
  • Çocuk Yoksulluğu ve Sosyal Kapsama;
  • Çocuk Hakları İzleme Mekanizmaları.

Daha önce 2001 yılında Berlin’de ve 2004 yılında Saraybosna’da Hükümetler Arası Konferanslarda ele alınan konular ise, sırasıyla, Avrupa ve Orta Asya’da Çocuklar için bir Gündem Oluşturulması ve Açığın Kapatılması: Avrupa ve Orta Asya’da Çocuk Haklarının Geliştirilmesi idi.

Sarı zeminde dört çift el
Avrupa’nın ve Orta Asya’nın Çocuklara
Uygun Hale Getirilmesi
 Üçüncü
Hükümetler Arası Konferansı

Üçüncü Konferans, ülkelerde ve bölgede gelişen politikalar ışığında yoksulluk ve sosyal kapsamayla ilgili hakları temel alan ve çocuğa özgü göstergelerin geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar üzerinde duracak. Çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesine yönelik taahhütler, yasal hükümlerin, daha gelişkin standartlar ve süreçler, profesyonellerin bu alandaki kapasitelerinin geliştirilmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması aracılığıyla uygulanmasını sağlayacak stratejilerle pekiştirilecektir. Konferans, ayrıca, hükümetlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sine (ÇHS) ne kadar uyduklarının izlenmesinde ortaya çıkan başlıca boşlukları da belirlemeye çalışacaktır. Bilindiği gibi bu boşluklar halen Sözleşme’nin ülkeler düzeyinde yaşama geçirilmesinde en fazla ihmal edilen husustur. Çocuk haklarının ülke ölçeğinde kapsamlı biçimde izlenebilmesi için mevcut mekanizmaların geliştirilmesini sağlayacak stratejiler belirlenecektir.

Palencia’da yapılacak Üçüncü Hükümetler Arası Konferans öncesinde Türkiye’deki ilgili bakanlıklar UNICEF’in de desteğiyle ülkenin konferansa katılımına katkıda bulunacak iki önemli konferans gerçekleştirmiştir.

Mart 2006’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu başlıklı etkinliği gerçekleştirdi. Bu sempozyum ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Küresel Araştırması’na da katkıda bulunacaktır. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu yıl Haziran ayında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile birlikte Çocuk Yoksulluğu’nun Önlenmesi Konferansı’nı gerçekleştirmiştir.

TC Hükümeti Önce Çocuklar projesi çerçevesinde sistematik araştırma, çocuk hakları izleme ve veri toplama yöntemleri geliştirme çabaları içindedir. Resmi adı Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru olan projeAB’nin finansman desteği ve UNICEF’in teknik yardımlarıyla 2005 yılı Ağustos ayında başlatılmıştır.

Daha fazla bilgi için:

Avrupa’nın ve Orta Asya’nın Çocuklara Uygun Hale Getirilmesi Üçüncü Hükümetler Arası Konferansı konusunda daha fazla bilgi için UNICEF ODA/BDT web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Konferans konusunda, İspanya Hükümeti’nin web sayfasından da İspanyolca, İngilizce ve Rusça bilgi edinebilirsiniz .

UNICEF Türkiye Basın Merkezi’nden ise aşağıdaki konularda bilgi edinebilirsiniz: