Anasayfa > Basın Merkezi > 2006 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2006)

2006/01/19 - Türkiye'de kuş gribi


Dünyadan haberler Beijing'de yapılan ikinci uluslararası donörler konferansında kuş gribine karşı küresel ölçekte yürütülen mücadele için 1.9 milyar dolarlık fon sağlanması kararı alındı. Bu rakam, başta beklenenin hayli üzerindedir. Fona katkıda bulunanlar arasında 330 milyon dolarla ABD ve 250 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) de yer almaktadır. Sağlanan fonların büyük bölümü H5N1 virüsünün mutasyona uğramasını ve insandan insana yayılmasını önleyecek sağlık ve veterinerlik çalışmalarında kullanılacaktır. Dünya Bankası ise donörlerden, tüm dünyada 80'den fazla ölüme yol açan virüse karşı mücadele için 1.5 milyar dolar talep etmiştir.

Türkiye’den haberler

Çocuklarınızı kuşlar ve kümes hayvanlarından uzak tutun!
Halkı bilgilendirici afişten bir resim
altı adımda kuş gribinden korunmayı
gösteriyor

 Türkiye’de kuş gribi H5N1 virüsüne yakalanan toplam vaka sayısını 21 olarak teyit etmiştir. Virüsten etkilenen dört kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin tümü çocuktur.

Türkiye’de salgın, itlaf işlemleri ve halkı bilgilendirme kampanyaları başlamadan önce gerçekleşmiştir.

FAO’nun verdiği bilgilere göre Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKB), ilk vakanın görüldüğü Van dahil olmak üzere dört ilde bütün kümes hayvanlarının itlafına karar vermiştir. Bugüne dek yaklaşık 1 milyon kanatlı itlaf edilmiştir ve bu sayı tek başına Van ilinde 300,000’i bulmaktadır.

Hastalıktan en fazla etkilenen illerden biri olan Van’dan yeni dönen UNICEF’in sağlıktan sorumlu görevlisi Dr. Canan Sargın, yöredeki halkta yaygın bir endişenin hakim olduğunu belirtmiştir. Herkes durumun farkındadır. Dr. Sargın, kuş gribi hakkında ne bildiklerini ortaya çıkarmak üzere yöreden 32 aileyi kapsayan gayri resmi bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Araştırma, mesajların net biçimde halka ulaştığını göstermektedir. Bunların arasında iki temel uyarı da vardır:

  • kanatlılardan uzak durun ve
  • ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

Her aile hastalıktan nasıl korunacağını bilmektedir. Virüs hakkındaki bilgilerin büyük bölümünün kaynağını ulusal TV kanalları oluşturmakta, bunu 8 Ocak’taki yarıyıl tatili başlamadan önce okullarda dağıtılan broşürler izlemektedir. Bir diğer bilgi kaynağı da imamlardır. Din adamları camilerden kuş gribine ilişkin bilgiler de vermektedirler. Özellikle çocukların bu konuda bilgili oldukları görülmektedir ve çocuklar büyüklerini ve diğer yakınlarını bu konuda uyarma açısından da etkili olmaktadırlar.

Dr. Sargın’ın edindiği bilgilere göre itlaf ekiplerine, itlaf sırasında yerel halktan yardım almamaları söylenmiştir. Bu uyarıda, itlaf ekiplerine yardım etmek amacıyla kümes hayvanlarının peşinden koşan çocukları gösteren TV görüntüleri de etkili olmuştur.

Bilgilendirme

Bugüne dek kuş gribine bağlı olarak insanlarda görülen vaka ve ölümlerin çok büyük bir çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Bugüne kadar teyit edilen 21 vakadan ikisi hariç diğerleri çocuklarda görülmüştür. Kümes hayvanlarının bakımı, beslenmesi, temizliği, yumurta toplanması ve benzeri işlerle daha çok çocuklar ilgilendiklerinden enfeksiyona daha açık durumdadırlar. Üstelik, şu sıralarda çocuklar dört haftalık yarıyıl tatilindedirler. Bu durumda çocukların kümes hayvanlarına daha yakın olmaları olasılığı yüksektir ve ayrıca aileler ağır kış koşulları nedeniyle bu hayvanları evlerine alma eğilimindedirler.

TC Hükümeti, en uzak köşelere kadar tüm topluma kendilerini, çocuklarını ve hayvanlarını virüsten nasıl koruyabileceklerini öğretmek amacıyla DSÖ, FAO ve UNICEF’nde arasında bulunduğu çeşitli ortaklarla birlikte çalışmalar yürütmektedir.

Çocuklar için yapılması gerekenler

Ailelerin, enfeksiyona yol açan nedenler, riskli durumlar, kendilerini korumak için neler yapabilecekleri ve tıbbi tedaviye ne zaman ve nerede başvuracakları konusunda net mesajlara gereksinimi vardır. Aşağıdaki mesajlar, çocuklar arasında yeni enfeksiyonların önlenmesi açısından çok önemlidir:

  1. Çocuklarınızı kuşlar ve kümes hayvanlarından uzak tutun!
  2. Hasta veya ölü kanatlı hayvanları hemen yetkililere bildirin
  3. Ölü veya hasta kümes hayvanları ile temastan sonra hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun
  4. Kuş gribi tedavisi ücretsizdir!
  5. Sabun mikropları öldürür -- ellerinizi su ve sabunla sık sık yıkayın
  6. Yumurtları ve beyaz etleri yüksek ateşte çok iyi pişirin

Evlerin bahçelerinde beslenen kümes hayvanları, büyüme çağındaki çocuklar için önemli bir protein kaynağıdır. Dolayısıyla, bu önemli besin kaynağına bir daha ulaşamayacak çocuklar için alternatif protein kaynakları bulunması gerekmektedir.

İtlaf işlemleriyle ilgili tazminatın gecikmeden ödenmesi gerekmektedir. Böylelikle insanlar tazminat alacaklarından emin olacaklar ve ellerindeki kümes hayvanlarını saklayarak kendilerini riske atmayacaklardır. İtlaf sonucunda ailelerin uğrayabilecekleri gelir kayıplarından çocukların etkilenmemesi için uzun dönemli önlemlere gerek vardır.

UNICEF neler yapıyor?

Tüm dünyada kuş gribi ile ilgili öncü kuruluş DSÖ’dür. Ancak, Bilgi-Eğitim-İletişim materyallerinin hazırlanması amacıyla UNICEF’e özel bir görev verilmiştir. Bu görev kapsamında ilgili bakanlıklar, UNICEF, diğer BM kuruluşları ve Türk Kızılay’ı gibi kuruluşlar bir araya gelerek bir iletişim materyali geliştirme birimi oluşturmuştur. Bu birim sorunun öncelikli mağdurları olan çocuklara odaklanarak kamuoyu bilgilendirmesi yapmayı amaçlamaktadır.

T.C. Hükümeti 20 Ocak Cuma günü 81 ilin valilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi. UNICEF bu toplantıya katılanlara, kuş gribinin çocukları nasıl etkilediğine ilişkin geliştirilen iletişim materyalleri hakkında bilgi verdi.

UNICEF kuş gribi ile ilgili doğru ve ne yapılması gerektiğini belirten mesajların halka ulaştırılmasında Çocuk Dostu Medya İletişim Ağı ile de ortak çalışmaktadır. Ankara ve çevre illerden gelen medya mensuplarının 21-22 Ocak 2006 tarihlerinde katıldıkları çalıştaya kuş gribi ile ilgili bir oturum da eklenmiştir.

1999 depreminin deneyimlerini de temel alan UNICEF, hastalığın patlak vermesi ve itlaf işlemleri sonucunda şaşkın ve zaman zaman kaygılı duruma düşen çocuklara yardım amacıyla MEB ile birlikte çalışmalar yürütmektedir. 6 Şubat günü okullar yeniden açıldığında okul danışmanlarının çocuklara yardıma hazır hale gelmesi planlanmaktadır. Bu da, çocukların doğru ve güven verici bilgiler edinmeleri açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Kuş gribinden korunmak için altı adım

Kuş gribinden korunmak için altı adım
© UNICEF Türkiye 2006

Bu afiş, UNICEF, SB ve diğer ortaklar ile altı kolay adımda çocuklar ve ailelerin kuş gribinden nasıl korunmaları gerektiğini anlatmak için hazırlanmıştır. Standart formatta indirmek için baskıya uygun versiyonları bulunmaktadır [PDF tahminen 1.9MB]:

Uygulama, bu önemli sağlık konusunda bilgilenmek amacıyla serbestçe kullanılabilir. Bu şartın dışında şekil ya da formu değiştirilemez ya da amacının dışında kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için:

Angela Hawke, UNICEF ODA/BDT, Tel: +41 (0)22 909 5433

Sema Hosta, İletişim Sorumlusu, UNICEF Türkiye, Tel: +90 (0)312 454 1010

Canan Sargın, Sağlık Programı Sorumlusu, UNICEF Türkiye, Tel: +90 (0)312 454 1006

Kuş gribi hakkında daha fazla bilgiye DSÖ uluslararası web sitesinde ulaşabilirsiniz.