Anasayfa > Basın Merkezi > 2006 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2006)

2006/01/23 - AB Türkiye'de çocuklar için iyi yönetişim, koruma ve adaletin geliştirilmesini destekliyor


Ankara, 23 Ocak 2006 -- AB tarafından finanse edilen "Türkiye'de İyi Yönetişim, Koruma ve Çocuklar için Adalete Doğru" veya Önce Çocuklar projesinin açılışı 20 Ocak 2006 tarihinde Hilton Otelinde, Ankara'da yapılmıştır.
Önce Çocuklar açılışında konuşmacılar, Ocak 2006
20 Ocak 2006, Ankara’da Önce Çocuklar açılışında konuşmacılar: Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu (
SHÇEK) Genel Müdürü İsmail Barış; Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı Nejat Birinci; UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney; Devlet Bakanı
Nimet Çubukçu; Şarkıcı Doğuş; İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu; Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjoerg Kretschmer ve Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdür Yardımcısı Hakim Ekrem Bakır.
Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2006

 

Children First logo
Towards Good Governance,
Justice and Protection
for Children in Turkey

Proje kapsamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Barolar Birliği ve sivil toplum yer alacaktır. Proje aktiviteleri UNICEF tarafından yürütülecek. Programın başlıca yararlanıcısı ve uygulama ortağı Jandarma Komutanlığı’dır. 27 ay sürecek proje Avrupa Topluluğu bütçesinden 6,000,000€ ile finanse edilecektir.

Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl hazırlamış olduğu İlerleme Raporu’nda belirtildiği gibi Türkiye ilk kez 2005 yılında çocukların korunmasına ilişkin bir yasal çerçeveyi uygulamaya koymuştur. Öte yandan kısa sure önce Malatya’daki bir çocuk esirgeme kurumunda ortaya çıkan olaylar Türkiye genelinde çocukların korunmasına ilişkin sisteme dair eleştirileri tetiklemiştir. Halen ele alınması gereken konular arasında çocukların aile içi şiddet, kötü muamele ve istismara karşı korunması; çocuk adalet sisteminin kurumsallaştırılması; ve bağımsız bir çocuk haklarını izleme sistemi oluşturulması yer almaktadır. Ülkemizde 42,000 çocuğun sokaklarda yaşadığı ve/ya çalıştığı ve yaklaşık 18,000 çocuğun da çeşitli kurumlarda barınmakta olduğu bildirilmiştir. Ayrıca yasalarla sorun yaşamakta olan çocuklar mahkemeye çıkmak için ortalama 400 gün civarında beklerken yetişkinler bu sürenin yarısı kadar beklemektedir.

Projenin spesifik hedefi, yasalarla sorun yaşamakta olan çocuklar için daha güvenli bir ortam yaratmak üzere ilgili kuruluşların kapasitesinin geliştirilmesidir.Proje ayrıca temel veriler ve amprik delillerin elde edilmesi, bu çocukların korunması ve yeniden topluma kazandırılmaları için ortak stratejilerin ve işbirliğine dayalı uygulamaların geliştirilmesini de amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak proje kapsamında Türkiye’deki çocukların mevcut durumları incelenerek çeşitli alanlarda pilot projeler uygulanacaktır.

Sonuç olarak, bu proje yardıma muhtaç ve yasalarla ilişki halinde olan çocukların daha iyi korunduğu bir ortamın yaratılması için bu alanda çalışanların ve hukuki, politik ve kurumsal düzeydeki politika yapıcıların ve karar mercilerinin kapasitelerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Eğitimcilerin eğitilmesi yoluyla ilgili kuruluşlara ileri düzey eğitim ve öğretim materyallerinin sağlanması ile bu alanda çalışanların çocuk hakları, çocukların korunması ve çocuk adalet sistemi konusundaki uzmanlıklarını arttırması mümkün olacaktır.

Önce Çocuklar daha fazla detaya ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, İletişim Sorumlusu, UNICEF Türkiye:
Tel: +90 (0)312 454 1010

Bürge Hayran, Çocuk Koruma Proje Assistanı, UNICEF Türkiye:
Tel: +90 (0)312 454 1008

Gamze Kösekahya, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu,
Tel: + 90 (0)312 459 8700