Anasayfa > Basın Merkezi > 2007 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2007)

2007/09/24 - Araştırmalar, çocukların hayatta kalma oranlarında somut gelişmeler olduğunu gösteriyor


Çocuk ölümleri tarihte ilk kez 10 milyonun altına düştü ODA/BDT'de çocuk ölümleri yarıya indi. Elde edilen yeni rakamlar çocuklar arasında hayatta kalma oranlarında somut bir gelişme olduğunu gösteriyor; UNICEF'e göre, yıllık beş yaş altı çocuk ölümlerinde de azalma var. Dünya çapındaki çocuk ölümleri 1990'da neredeyse 13 milyon iken, bugün rekor bir düşüşle 9,7 milyona indi.
Ann M. Veneman
UNICEF Küresel İcra Direktörü Ann
M. Veneman
: yapmamız gereken,
kamu sağlığında yakaladığımız bu
başarıdan faydalanarak Binyıl Kalkınma
Hedefleri’ne (BKH) ulaşma çalışmalarına
hız vermek.

Fotoğraf Sedat Suna
© UNICEF Türkiye 2007

Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (ODA/BDT) aynı dönemde beş yaş altı çocuk ölümleri de yarı yarıya azaldı.

UNICEF İcra Direktörü Ann M. Veneman öyle söyledi:

Bu tarihi bir an, bugün artık her zamankinden çok daha fazla sayıda çocuk hayatta kalıyor. Şimdi yapmamız gereken, kamu sağlığında yakaladığımız bu başarıdan faydalanarak Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (BKH) ulaşma çalışmalarına hız vermek.

Bu hedefler arasında 1990–2015 yılları arasında çocuk ölüm oranlarında üçte ikilik bir azalma sağlama taahhüdü de yer alıyor; bu hedefe ulaşılması durumunda 2015 yılına kadar 5,4 milyon çocuğun yaşamı kurtarılmış olacak.

Ancak, Veneman söz konusu yeni rakamların kesinlikle yeterli olmaması gerektiğine işaret ederek şöyle dedi:

Her yıl 9,7 milyon çocuğun hayatını kaybetmesi kabul edilemez bir şey. Bu ölümlerin çoğu engellenebilir mahiyettedir ve kaydedilen son gelişmelerin de gösterdiği gibi, çözümler denenmiş ve test edilmiştir. Bugün biliyoruz ki çocukların güçlü bir sevk sistemiyle desteklenen entegre, toplum temelli sağlık hizmetlerine erişimi olduğu sürece, bu hayatlar kurtarılabilir.

Söz konusu yeni rakamlar Nüfus ve Sağlık Araştırması (NSA) ve Çok Göstergeli Kümelem Araştırmaları’ndan (ÇGKA) oluşan iki araştırma dizisini de içeren bir dizi ulusal veri kaynağından elde edildi. Mevcut ÇGKA anketleri 2005–2006 döneminde 50’yi aşkın ülkede gerçekleştirilmiş olup, USAID destekli NSA ile birlikte BKH’ye yönelik en geniş bilgi kaynağını oluşturmakta ve çocuklarda hayatta kalım oranlarında elde edilen ilerlemenin değerlendirilmesinde temel teşkil etmektedir.

Bu araştırmalardan elde edilen bulgular bu yılın başlarında kızamık kaynaklı ölüm oranlarında ilerleme kaydedildiğine yönelik verilen raporları da destekliyor; raporlara göre, 1999’dan bu yana kızamık kaynaklı ölüm oranlarında yüzde 60’lık bir düşüş elde edilmiş, Afrika’nın alt Sahra bölgesinde ise bu azalma yüzde 75 olmuştur.

Latin Amerika, Karayipler, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile Doğu Asya ve Pasifik Bölgelerinde beş yaş altı çocuk ölüm oranlarında hızlı düşüşler görülmüştür.

ODA/BDT’de 2006’da beş yaşın altındaki 200.000 çocuk hayatını kaybederken, aynı oran 1990’da 400.000 olmuştu.

1999–2000 döneminde gerçekleştirilen bir önceki araştırmadan bu yana bazı ülkelerde özellikle dramatik bir ilerleme olduğu görülmektedir; Fas, Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti, beş yaş altı çocuk ölüm oranlarında üçte biri aşkın bir azalma kaydetmiştir. Madagaskar bir önceki araştırmaya kıyasla ölüm oranlarında yüzde 41’lik bir azalmayı başarırken, Sao Tome ve Principe de yüzde 48’lik bir düşüş elde etmiştir.

Her yıl yaşamını kaybeden 9,7 milyon çocuğun 3,1 milyonu Güney Asya, 4,8 milyonu ise Afrika Alt Sahra bölgesindendir. Gelişmekte olan dünyada, çocuk ölümlülüğü kırsal alanlarda ve en yoksul hanehalklarında yaşayan çocuklar arasında çok daha yüksektir.

Gelişmiş ülkelerde, her 1000 canlı doğum başına sadece altı ölüm görülmektedir.

Latin Amerika ve Karayip bölgesi ise Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde ortaya konan çocuk ölüm oranlarına ulaşma yolunda ilerliyor. Bölgede, her bir 1000 canlı doğum başına ortalama 27 ölüm gerçekleşmekte olup, aynı oran 1990’da her 1000 canlı doğum başına 55 idi.

Afrika Alt Sahra bölgesinin bazı kısımlarında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Beş yaş altı çocuk ölümleri Malawi’de 2000 ve 2004 yılları arasında yüzde 29 düşmüştür. Etiyopya, Mozambik, Namibya, Nijer, Ruanda ve Tanzanya da da çocuk ölüm oranları yüzde 20’yi aşacak şekilde düşmüştür.

Çocuk ölüm oranlarının en yüksek olduğu yerler hala Batı ve Orta Afrika ülkeleridir. Güney Afrika’da, çocuk ölüm oranlarında büyük zorluklarla elde edilen ilerlemeler, HIV/AIDS salgınından olumsuz etkilenmiştir.

Kaydedilen ilerlemenin büyük bir kısmı, erken bebeklikte ve sadece anne sütü ile besleme, kızamığa karşı bağışıklama, Vitamin A desteği ve sıtmayı önlemek için sinek/böcek öldürücü ilaçların uygulandığı cibinlik kullanımı gibi temel sağlık müdahalelerinin yaygın olarak benimsenmesinin bir sonucudur.

Yeni rakamlar, başarısı kanıtlanmış müdahalelerin daha da geliştirilmesi için yenilenmiş bir ivedilikle hareket edersek ilerlemenin mümkün olduğunu göstermektedir, diyen Veneman sözlerini şöyle bitirdi:

Afrika ve ötesinde çocuk ölüm oranlarını düşürmek için bir eyleme ihtiyaç olduğu açıktır.

Bunlara ek olarak, Hükümetler, özel sektör, uluslararası vakıflar ve sivil toplum dahil bir çok tarafta finansmanın artması ve ortaklıkların genişlemesiyle, küresel sağlık alanında önceden görülmemiş bir destek söz konusudur.

Bilgilendirme

Bugün ile 2007 sonu arasında, BKH’ye ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeleri gösteren bir dizi önemli yeni istatistik yayımlanacaktır.

Beş yaş altı çocuk ölüm oranları tahminleri UNICEF, DSÖ, Dünya Bankası, BM Nüfus Fonu, Harvard Üniversitesi ve diğer kuruluşları içeren Kurumlararası Çocuk Ölüm Oranları Tahmin Grubu (Inter–agency Group for Child Mortality Estimation) tarafından küresel olarak oluşturulmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 (0)312 454 1010
Angela Hawke, UNICEF NY, +1 (0)212 326 7269
Kate Donovan, UNICEF NY, +1 (0)212 326 7452
Jessica Malter, UNICEF NY, +1 (0)212 326 7412