Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2008)

2008/06/10 - Gençler G8 Liderleriyle Buluşuyor


İvedi küresel konularla ilgili tavsiyeler sunuldu Toyako, Japonya - Sanayileşmiş ülkeler 8'ler grubundan (G8) ve gelişmekte olan ülkelerden gençler Japonya'nın Toyako kentinde Gençler 8 (J8) Zirvesi etkinliklerinin bir parçası olarak G8 liderleriyle bir araya geldi.
G8 ülkeler

UNICEF tarafından başlatılan bir girişim olarak J8 Zirvesi G8 Zirvesi’ne koşut bir yıllık etkinliktir. Bu etkinlikte dünyanın çeşitli yörelerinden gençler bir araya gelerek küresel konuları tartışmakta, ulaştıkları çözümleri G8 liderleri ve uluslararası toplulukla paylaşmaktadır.

8’i G8 ülkelerinden biri ise gelişmekte olan bir ülkeden dokuz genç 39 J8 katılımcısını temsil etmektedir. Bu kişiler, duyarlılıklarını G8 liderlerine doğrudan aktarma fırsatını bulmuşlardir. Chitose Bildirgesi’nde toplanan tavsiyeler üç konuyu ele almaktadır: iklim değişikliği, yoksulluk ve kalkınma ve küresel sağlık.

Chitose Bildirgesi’nden şöyle denmektedir:

J8 delegeleri … G8 liderlerinin gençlerin sesine kulak vermelerinin zorunlu olduğunu düşünmektedir. Hep birlikte, gençlerin fikirlerini kâğıt üzerinde bırakmayıp eyleme dönüştürmek için çaba gösterilim.

Bildirge’deki başlıca tavsiyeler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Ürünleri, örneğin enerji etkinliği, atık yönetimi, paketleme ve ürün bileşimi gibi Yeşil Endekslere göre değerlendirmek üzere bir uluslararası kuruluş oluşturulması. Onaylanan yeşil ürünler tüketici bilincine yönelik olarak etiketlenecek, bu ürünlerin fiyat açısından diğer ürünlerle rekabet edebilmesi için hükümet sübvansiyondu sağlanacaktır. Böylece olumlu ilerlemeler için G8 ülkelerinin serbest piyasaya dayalı dinamikleri seferber edilecektir.
  • G8 liderlerinin koşullu yardımlara yasak getiren bir bildirge imzalayarak siyasal nitelik taşımayan hibeleri arttırmaları. Donör ülkeler, yaptıkları yardımların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla müdahale edebilmelidir; bildirgeden amaçlanan ise, G8 ülkelerinin hibelerini kendi siyasal çıkarlarını değil ortak yararı gözeterek yapmalarının sağlanmasıdır. Bu da, yalnızca yerel hükümetlere değil, muhtaç konumdaki halka da hesap verebilirliği gerektirir. Bu arada, gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarının silinmesi de talepler arasındadır.
  • G8 ülkeleri hükümetlerinin, hastalık önleme, sanitasyon ve tüm dünya ölçeğinde cinsel eğitim dahil eğitim programlarına destek vermeleri. Bu arada, kadınlara ve kızlara yönelik özel eğitim programlarına da yer verilmeli, erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. Hükümetlere, halkın doğum kontrol araçlarına ve sağlık eğitimine erişmelerine sınırlama getirmelerine izin verilmemelidir.

J8 katılımcıları tavsiyelerini ayrıca bir eylem planı ve takibe yönelik adımlarla tamamlamaktadır.

Chitose Bildirgesi’nin tam metinleri’ne J8 Zirvesi’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

J8 logosu

J8 2008’in Geri Planı

Gençlik 8 (J8), gençliğin G8 Zirvesi ile bağlantılı bir etkinliğidir ve UNICEF tarafından organize edilmektedir. Amacı, gençlerin küresel konulara ilişkin kavrayışını geliştirmek ve bu konuları dünyanın en güçlü liderleri ile tartışıp önerilerde bulunabilmeleri için kendilerine bir platform sunmaktır.

Bu yılın zirve katılımcıları G8 ülkelerinin her birinden dört kişilik bir gençlik ekibi ile dünyanın her bölgesinden birer genç temsilciden oluşmaktadır. Bu yılın gelişmekte olan ülke delegeleri Barbados, Fildişi Sahili, Irak, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal ve Güney Afrika’dandır. Bu yılın J8 Zirvesi 1–10 Temmuz tarihlerinde Japonya Hokkaido’da Chitose kentinde gerçekleşecektir.

Zirve için son birkaç aydır ekipler halinde çalışmalar yapmakta olan genç katılımcılar şu anda Chitose’dedirler ve beyan ve tavsiyelerini bugün G8 liderlerine ileteceklerdir.

Yayıncıların dikkatine

G8 liderleri ile buluşmanın kayıtları canlı olarak aktarılacak ve yayıncı NHK’de toplanacaktır.

Yerinde hazırlanacak çeşitli video haber paketlerine UNICEF’in Newsmarket servisinden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi, katılımcılarla görüşme ve Chitose Bildirgesi’nin tam kopyaları için:

Japonya: Erica Kochi, + 81 80-2051-3064
Japonya: Michiko Nagashima–Hayashi, +81 080 13776743
New York: Kate Donovan, +1 917 378 2128
Cenevre: Miranda Eeles, +41 22 909 5716