UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2008)

2008/08/01 - Dünya Emzirme Haftası


UNICEF'e göre annelerin çocuklarını emzirmede desteklenmesi çocukların yaşama şanslarını artıracak. New York, 1 Ağustos 2008 -- UNICEF, Dünya Emzirme Haftası (1-7 Ağustos) vesilesiyle Dünya Emzirme Birliği (WABA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte yaptığı açıklamada bebeklerini emziren annelere profesyonel ve gayrı resmi desteğin artırılması tavsiyesinde bulundu.
İlk altı ay sadece anne sütü logosu © UNICEF Türkiye 2003
İlk Altı Ay Sadece Anne Sütü
kampanyasının logosu

UNICEF Genel Direktörü bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi: Çocukların anne sütüyle beslenmeleri çocuk yaşatma alanındaki temel araçtır. Doğumu izleyen ilk altı ay içinde bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesi sayesinde gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı çocuk ölümleri yüzde 13 oranında azaltılabilir.

Bu alanda son 15 yılda sağlanan ilerlemelere karşın gelişmekte olan ülkelerde bugün 6 aylıktan daha küçük çocukların yüzde 38’i sadece anne sütüyle beslenmektedir.

Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, eğitimin ve annelere sağlanan desteğin annelerin bebeklerini ay olarak emzirme sürelerini önemli ölçüde uzattığını ve ayrıca bebeklerin belirli bir dönem sadece anne sütüyle beslenmelerini sağlamada yararlı olduğunu göstermektedir. Diğer araştırmalar ise, sağlık merkezlerinde verilen danışmanlık ve destek hizmetlerinin, doğumu izleyen ilk bir saat içinde bebeklerini emziren anne sayısında artış sağladığına işaret etmektedir.

Doğumu izleyen ilk altı ay içinde bebeklerin sadece anne sütüyle beslenmeleri, yaygın çocuk hastalıklarına ve beslenme yetersizliklerine bağlı bebek ölümlerini azaltmaktadır.

Anne sütü, ayrıca çocuk ölümlerinde önemli payı olan akut solunum yolu enfeksiyonlarına ve ishale bağlı ölümleri azaltabildiği gibi, diğer enfeksiyonlu hastalıklara karşı koruma da sağlamaktadır, anne ile çocuk arasında sıkı bağlar oluşturmaktadır.

Bebeklerin uygun biçimde beslenmesi yaşam kurtarabilmekte, bebeğin en iyi şekilde büyüyüp gelişmesini sağlamakta ve böylece Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

UNICEF birçok ülkede, ortakları ve Hükümetlerle birlikte bebeklerini emziren annelere daha fazla destek sağlanması için çaba göstermektedir. Bu bağlamda aktif görev alanlar arasında sağlık çalışanları, danışmanlar, anneden anneye destek grupları, olağanüstü durumlarda görev yapan acil yardım ekipleri, işverenler, yasama görevlileri, aileler ve topluluklardaki sosyal iletişim ağları bulunmaktadır.

Editörlere not:

İstatistikler şu kaynaklardan derlenmiştir: Çocuklar için İlerleme 2008; Dünya Çocuklarının Durumu 2007; Bebek Ölümlerinin Önlenmesinde Emzirmenin Rolüyle ilgili WHO ortak Çalışma Ekibi, Lancet 2000, 55: 451-5.

Dünya Emzirme Haftası:

Dünya Emzirme günü ilk kez 1992 yılında kutlanmıştır ve halen UNICEF’le birlikte ortakları Dünya Emzirme Birliği (WABA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 120 kadar ülkede kutlanmaktadır. Amaçlanan, yeni doğan bebeklerin ilk altı ay içinde sadece anne sütüyle beslenmelerinin sağlanmasıdır. Bu uygulama sağlık açısından son derece olumlu sonuçlar vermekte, bebeklere gereksinim duydukları besinleri sağlamakta, örneğin zatürree gibi ölümcül hastalıklara set çekmekte, büyüme ve gelişmeyi desteklemektedir. Güvenilir ve uygun ek besinlerle birlikte anne sütüyle beslemenin altı aydan sonra çocuk 2 yaşına gelinceye kadar hatta sonrasında da sürdürülmesi çocuk beslenmesinde en iyi uygulama olarak öne çıkmaktadır.

Not: Türkiye’de Emzirme Haftası bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte 1-7 Ağustos tarihleri yerine Ekim ayının ilk haftasında kutlanmaktadır.

Emzirme Tanıtım-Savunu paketi

Dünya Emzirme Birliği (WABA) tüm dünyada anne sütüyle beslemenin sürdürülmesi, yaygınlaşması ve desteklenmesi ile ilgilenen kişi ve kuruluşların oluşturdukları küresel bir ağdır. WABA tarafından bu konuyla ilgili olarak geliştirilen tanıtım-savunu paketine şu adresten ulaşılabilir: http://www.worldbreastfeedingweek.org

UNICEF Hakkında

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında en başta yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AIDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Brian Hansford, UNICEF Media, New York, Tel: 212 326 7269

Kate Donovan, UNICEF Media, New York, Tel: 212 326 7452

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: 312 454 1000