Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2008)

2008/09/12 - Çocuk Ölümlerindeki Azalmayla İlgili Bilgiler Veren UNICEF Çocukların Yaşamlarının Kurtarılması için Daha Fazla Çabaya Gerek Olduğunu Belirtti


NEW YORK/CENEVRE - UNICEF geçen Cuma 5 yaşından küçük çocuklar arasında ölüm hızının 2007 yılında da düşmeye devam ettiğini gösteren yeni rakamlar açıkladı.
© UNICEF Türkiye 2008

Yeni tahminlere göre beş yaş altı ölüm hızı 1990 yılında 1000 canlı doğumda 93 iken 2007 yılında bu sayı 68’e düşmüştür. Sanayileşmiş ülkelerde ise 1000 canlı doğumda ölüm sayısı ortalama olarak yalnızca 6’dır.

Eldeki bu verilere göre 1990 yılında tüm dünyada beş yaşından küçük 12.7 milyon çocuk ölümü meydana gelirken 2007 yılı için sayı 9.2 milyondur.

UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir: 1960 yılından bu yana küresel ölçekte 5 yaş altı ölüm hızı yüzde 60’ın üzerinde azalma göstermiştir ve yeni veriler bu düşme eğiliminin sürdüğünü göstermektedir. Gene de, ilerleme sağlanmış olsa bile daha yapılacak çok iş vardır.

Yetersiz beslenme, tüm dünyada meydana gelen 9.2 milyon çocuk ölümünün üçte birinden fazlasında pay sahibidir. 5 yaş altı çocuklar arasında düşük kilolu olanların yüzdesinin azaltılması bakımından 1990’dan bu yana gelişme kaydedilmekle birlikte gelişmekte olan ülkelerde bugün halen 148 milyon çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocuklara yaşama fırsatı tanınması için, kadınların, bebeklerin ve çocukların beslenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik çabalara hız verilmelidir.

Bazı ülkeler beş yaş altı çocuk ölümlerinin azaltılmasında özellikle kayda değer gelişmeler sağlamıştır. Bu ülkeler arasında Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Bolivya ve Nepal de bulunmaktadır. Bu ülkelerden her biri beş yaşından küçükler ölüm hızını 1990’dan bu yana yüzde 50’nin üzerinde aşağıya indirmiştir. Söz konusu ülkeler, 5 yaş altı ölüm hızının 1990’dan 2015’e kadar üçte iki azaltılmasını öngören Binyıl Kalkınma Hedefine ulaşma yolundadır.

Ayrıca, Afrika’nın bazı bölgelerinde de önemli gelişmeler görülmektedir. Eritre’de beş yaş altı ölüm hızı 1990 ile 2007 arasında yüzde 52 azalmıştır. Malawi, Mozambik, Nijer ve Etiyopya’da ise çocuk ölüm hızları gene aynı dönemde yüzde 40’ın üzerinde azalma göstermiştir.

Bu gelişmelere karşın en yüksek çocuk ölüm hızları gene Afrika’da görülmektedir. Beş yaş altı ölüm hızı açısından dünyada en kötü durumda bulunan Sierra Leone’de her 1000 çocuktan 262’si beş yaşına gelmeden ölmektedir.

Veneman sözlerine şöyle devam etmiştir: Son veriler, ayrıca, bebeklerin erkenden ve yalnızca anne sütüyle beslenmeleri, kızamık bağışıklaması, A vitamini takviyesi, sıtmaya karşı ilaçlanmış cibinlik kullanımı ve HIV/AİDS’in önlenmesi ve tedavisi gibi temel sağlık müdahaleleri bakımından da umutlandırıcı gelişmelerin olduğunu göstermektedir. Bu müdahalelerin önümüzdeki yıllarda çocuk ölümlerini daha da azaltması beklenmektedir.

UNICEF Hakkında

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında listenin en tepesinde yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AIDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Brian Hansford, UNICEF New York, Tel: +212 326 7269

Kate Donovan, UNICEF New York, Tel: +212 326 7452

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1000