Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2008)

2008/11/20 - TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi oluşturuyor


Dünya 20 Kasım'da Uluslararası Çocuk Günü'nü kutlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis bünyesinde bir Çocuk Hakları İzleme Komitesi oluşturulacağını açıkladı.
İl Çocuk Haklari Komitesi temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde
Fotoğraf Ümit Bektaş © UNICEF Türkiye 2008

Parlamenterlerle çocukların kendilerinin oluşturdukları 81 ilden çocuk hakları komitesi temsilcilerinin bir araya geldikleri toplantıda bir konuşma yapan Meclis Başkanı Köksal Toptan, Türkiye’de ilk Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan gününün ülkede ”Çocuk Bayramı” olarak kutlandığını anımsattı. Toptan, bu durumda Meclisin daha ileri bir adım atarak Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye yönelik izleme sisteminin kurumsallaştırılmasının yerinde olacağını belirtti.

Toptan, komitenin çocuk dostu bir tarzda çalışacağına açıklık getirdikten sonra, komitenin ”kamuoyundan ve çocukların kendilerinden gelen bilgilerden hareketle sorumluluk üstleneceğini ve kendisine ulaşan konularda araştırmalar yapacağını” söyledi.

Toptan’ın verdiği bilgilere göre, çocukların çeşitli konuları gündeme getirebilmeleri ve komite üyelerine istedikleri an tavsiyelerde bulunabilmeleri için bir web sayfası oluşturulacaktır. Bu arada, il çocuk hakları komiteleri de Meclis’teki Çocuk Hakları İzleme Komitesi’ne bilgi ve görüş aktarılmasında bir kanal olarak önemli bir rol oynayacaktır.

Türkiye’de çocuk ombudsmanlığı kurumu olmadığından, oluşturulacak Meclis komitesi bu boşluğun doldurulmasını, Sözleşme hükümlerinin etkili biçimde yaşama geçirilmesini hedefleyecektir.

Daha önce hazırlık aşamasında, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu çocuklara sorumluluk üstlenmeleri, bizzat kendilerinin ve daha güç durumdaki akranlarının karşılaştıkları sorunların çözümü için öneride bulunmaları çağrısında bulunmuştu. Konuşmasında ayrıca, ”çocukları, yetişkinler dünyasının olumsuz yönlerine karşı korumaya çalışıyoruz... ve aynı zamanda onların kendi haklarının bilincinde kişiler olmalarını arzu ediyoruz” dedi.

Soldan saga: Mukadder Gökçe (11), Meclis Baskani Köksal Toptan, Sevval Lafçı (13)
ve UNICEF Temsilcisi Reza Hossaini
Fotoğraf Ümit Bektaş © UNICEF Türkiye 2008

”Fikirler için zengin bir kaynak”

Toplantıda konuşan UNICEF Temsilcisi Reza Hossaini Meclis’te yeni bir komite oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Tüm dünyada çocukların haklarına yönelik bazı ihlal ve istismar olaylarına dikkat çeken Hossaini sözlerini şöyle sürdürdü: ”Bütün dünyada, çocuklar henüz ortaya çıkarılmamış zengin fikirlerin kaynağı, değişimin en önemli ortağıdır. İnsanın derisinin rengi, etnik kökeni ve siyasal yönelimi çocuklar için önemli değildir. Biz yetişkinlerin de çocuklara kulak vermesi gerekir.”

UNICEF Temsilcisi ayrıca Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, hükümetlere ve kamu kesimine, çocukların kendilerini etkileyen tüm konularda görüşlerini serbestçe dile getirebilmelerini sağlama yükümlülüğünü getiren 12. Maddesinin altını çizgi.

Yeni oluşturulan Çocuk Hakları izleme Komitesi’nin bağlı olarak çalışacağı Meclis Sağlık, Aile, İşgücü ve Sosyal İşler Komisyonu’nun başkanı Dr. Cevdet Erdöl ise çocukların seçme ve seçilme haklarının olmadığını, ancak Meclis’in aynı yetişkinler gibi çocukları da temsil etmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM üyeleri ile gerçekleştirilen çalıştayda yaşları 12 ile 17 arasında olan çocuklar çocuk haklarının daha iyi korunmasına yönelik tavsiyelerini dile getirdiler. Çocukların gündeme getirdikleri konular; çocuk evlerindeki personel yetersizliklerinden engelli çocukların karşılaştıkları güçlüklere ve çocuk hakları etkinliklerinde yer almak için okullarından izin alma sorunlarına uzanan geniş bir alana yayıldı. Çocukların en belirgin taleplerinden biri de TBMM üyelerinin ve yerel yönetim yetkililerinin çocuk haklarına daha fazla ilgi göstermelerine ve çocukların görüşlerine tüm yıl boyunca kulak vermelerine ilişkindi.

Çocuklar becerilerini sergiliyor

Bu arada, TBMM’nin mermer döşeli ve yüksek tavanlı odalarında, il çocuk hakları komitelerinin son 12 ay içinde gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bir sergi yer almaktaydı. Söz konusu organlar son yıllarda çocuk haklarıyla ilgili çeşitli konularda giderek daha aktif hale gelmektedir. Gerçekleştirilen etkinlikler arasında diğer çocuklara haklarını öğretmek, web sayfaları oluşturmak, araştırmalar yapmak, kötü alışkanlıkları olan çocuklara yardım etmek, çocukların bulundukları tutukevlerine ziyaretlerde bulunmak ve en önemlisi çocuk haklarının uygulanmasını izlemek üzere yerel yetkililerle ortak çalışmalar yürütmek yer almaktadır.

Düzenlenen sergide çocukların haklarına dikkat çekmek için yürüttükleri kampanyalarda kullandıkları afişler, bardaklar, kitapçıklar, CD’ler, balonlar ve resim defterleri yer almıştır. Ayrıca, toplantı, festival, gezi, canlı performans ve çeşitli yerel etkinliklere ilişkin fotoğraflar da sergilenmiştir.

Kendini önemli hissetmek

Çocuk hakları komitelerinin etkinlikleri, yetişkinler kendilerine olanak tanıdıklarında çocukların kendileri için neler yapabileceklerinin kanıtıdır. Benzer biçimde, yeni oluşturulacak Meclis komitesinin başarısı da, kurucu üyelerinin kuşku duyulmayacak sahiplenme ve kararlılıkları kadar, çocukların bu mekanizmadan nasıl yararlanacaklarına bağlı olacaktır.

Meclis komitesinin olası etkileri konusunda soru yöneltildiğinde Kütahya’dan 17 yaşındaki Hilal Altındağ şöyle demiştir: ”Bu bir süreçtir ve zaman alacaktır. Ancak, bugün önemli olduğumuzu hissettik.”

Dünya Çocuk Hakları Günü, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 1989 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabulünü anmak için kutlanmaktadır. Türkiye bu Sözleşme’yi 1994 yılında onaylamıştır. UNICEF, tüm çocukların yaşama, eğitim, korunma ve katılım haklarını güvence altına almak için TC. Hükümeti tarafından sergilenen çabaları desteklemeye devam etmektedir.