Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2008)

2008/11/27 - Tüm Dünyadan Ergenler Çocukların Cinsel Sömürüsüne Karşı III Dünya Kongresi için Rio de Janeiro'da Toplandı


Gençler, cinsel sömürüyü önleme ve bu olguya karşı harekete geçme açısından hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara ulusal çocuk koruma sistemleri geliştirmeleri çağrısında bulundu

Rio de Janeiro – 96 ülkeden yaklaşık 300 ergen, çocukların cinsel Sömürüsüne Karşı III Dünya Kongresi dolayısıyla Brezilya’da bir araya geldi.

Afrika, Asya, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’dan gençler, uluslararası kuruluşlar ve hükümetlerle doğrudan çalışarak çocukların cinsel sömürüsüne karşı gelecekteki stratejileri belirlemek üzere Rio’da bulunuyor.

Sırbistan’ın Belgrad kentinden 17 yaşındaki Filip Volf, gençlerin bu korkunç ihlalin sona erdirilmesi konusuyla ilgileri ve bu konuya bakışlarının önemi dolayısıyla Brezilya’ya geldiğini belirtiyor.

Volf şöyle devam ediyor: ”Ergenlerin bu tür etkinliklere katılmaları, görüşlerini akranları, hükümet temsilcileri ve uluslararası toplulukla paylaşmaları büyük önem taşır. Önem taşır, çünkü ergen yaşlardaki bu kişiler yarın politikaları belirleyecektir.”

Filip’in yaşıtları 2008 yılı boyunca Rio Kongresi hazırlıklarında aktif biçimde yer almıştır. Yüzlerce genç, bu yıl içinde dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen bölgesel ve çeşitli temalara odaklanan konferanslara katılmıştır ve yaptıkları katkılar bu hafta yapılan Kongre’nin gündeminin belirlenmesine yardımcı olmuştur.

Dünya Kongresi hazırlıkları sırasında gençler arasındaki iletişime yardımcı olan yenilikçi araçlardan biri de UNICEF tarafından oluşturulan www.stopx.org web sayfasıdır. Böylece gençler online iletişime geçmiş, kendi farklı bölgelerinden hareketle cinsel sömürü konusunu tartışmış ve karşı mücadele için yapılacaklar konusunda kararlar almıştır.

UNICEF’ten Terra Weikel stopx.org web sayfasının, gençlerin Kongre’ye yetkin biçimde katılım için hazırlanmak amacıyla sergiledikleri çabalara çok önemli katkıda bulunduğunu belirtmiştir.

”Ergenler Rio’ya dünyanın dört bir yanından gelmişlerdir ve stopx.org deneyimlerini ve farklı bakış açılarını paylaşmalarında, aynı odada olmasa bile gene de bir araya gelmelerinde onlara yardımcı olmuştur. Bu web sayfası sayesinde enerjilerini belirli bir noktaya odaklamış, somut tavsiyeler geliştirmişlerdir. Bütün bunların, burada, Rio’da bir araya gelen hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından dikkate alınacağını umuyoruz.”

Ergenlerin Kongre sırasında diğer delegelere sundukları tavsiyelerden bazıları şöyledir:

  • Kaçakçılık-ticaret mağdurlarının nerede olurlarsa olsunlar aynı korumadan yararlanabilmeleri için kaçakçılık-ticaretle ilgili yasaların ülkeler arasında uyumlu hale getirilmesi.
  • Seks ticaretine konu olup kaçırılan veya alınıp satılan çocuklara suçlu değil mağdur olarak yaklaşılması, ve
  • Cinsel sömürüye maruz kalmış çocuklara özel hizmetler sunulması.

 

Dünya Kongresi’ne katılan yaklaşık 3.000 delege arasında ergenlerin de bulunması, cinsel sömürüye karşı verilen mücadeleye bu gençlerin yapabilecekleri değerli ve etkili katkıların kabul görmesi bakımından önemli bir adımdır. Tüm delegelerin kabaca yüzde onunun gençlerden oluşması, aynı zamanda bu gençlerin daha uzun dönemde hükümet, sivil toplum ve özel sektör girişimlerinde yer almaları bakımından da önem taşımaktadır.

Brezilya’daki Viraç ão adlı örgütün öncülüğündeki ergenlerin Dünya Kongresi’ne gelip katılmaları, aynı zamanda UNICEF, Save the Children, Plan International, World Vision, ECPAT, Uluslararası Yurttaşlık Geliştirme Enstitüsü (IIDAC), Çocuk ve Ergen Hakları Ulusal Konseyi (Conanda), Sınai Sosyal Hizmetler (SESI), Petrobrás gibi kuruluşlar ve Brezilya Hükümeti tarafından da desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için:

Laura Fantozzi, UNICEF Brezilya, +55 61 8166 1631

Vivian Ragazzi, Revista Viração, +55 21 9890 5524

Geoffrey Keele, UNICEF New York, +1 212 326 7583

Maria Jose Ravalli, UNICEF Latin Amerika ve Karayipler, +54 9 11 737 3809

III Dünya Kongresi’nde ergenlerin ortaya koydukları çalışmalar için: www.stopx.org