Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2008)

2008/12/01 - Dünya AIDS Günü Dolayısıyla BM Tarafından Yayınlanan Yeni bir Rapora Göre Erken HIV Testi ve Tedavisi Yeni Doğanların Yaşamını Kurtarabiliyor


NEW YORK, 1 Aralık 2008 - Dört Birleşmiş Milletler kuruluşu tarafından bugün açıklanan rapora göre erken teşhis ve tedavi yeni doğmuş HIV virüslü bebeklerin yaşama şanslarının artırılmasına önemli bir katkıda bulunabiliyor.
Çocuklar için, AIDS?E karşı Birleşin?in logosu
Çocuklar için, AIDS’E karşı Birleşin’in
logosu

Çocuklar ve AIDS: Değerlendirme başlığını taşıyan rapor, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından ortaklaşa hazırlanmış, Dünya AIDS günü dolayısıyla kamuoyuna açıklanmıştır.

UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman konuya ilişkin şunları belirtmiştir: ”Gerekli tedavinin uygulanmaması durumunda, HIV taşıyan bebeklerin yarısı iki yaşına gelmeden bu virüsle ilgili nedenler yüzünden ölecektir. Doğumu izleyen ilk 12 ay içinde teşhis konulması ve tedaviye başlanması durumunda ise HIV’la doğan bebeklerin yaşama şansı diğerlerine göre yüzde 75 daha fazla olabilmektedir.”

Buna rağmen, 2007 yılında HIV pozitif annelerin dünyaya getirdikleri bebeklerin yüzde 10’dan daha azı iki yaşına gelmeden önce HIV testine tabi tutulmaktadır. Rapor, gerekli tedaviye gecikmeden başlanabilmesi için doğum sonrası testlerin yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etmektedir.

WHO Genel Direktörü Dr. Margaret Chan aynı konuda şunları söylemiştir: "Günümüzde hiçbir bebeğin AIDS yüzünden ölmemesi gerekir. Bu trajik ölümlerin nasıl önlenebileceğini biliyoruz. Yapmamız gereken, sağlık hizmetleri sistemlerinin güçlendirilmesi, böylece tüm annelerin ve çocukların mümkün olduğu kadar erken dönemde tedavi görmelerinin sağlanmasıdır.”

HIV ve AIDS’in olumsuz etkilerini en ağır biçimde hisseden Kenya, Malawi, Mozambik, Rwanda, Güney Afrika, Swaziland ve Zambiya gibi bazı ülkelerde bebeklere yönelik erken test yaygınlaştırılmaktadır. 2007’de, düşük ve orta gelir düzeyindeki 30 ülkede kuru kan filtre testi uygulanmaktaydı. Oysa 2005 yılında bu testin uygulandığı ülke sayısı 17’den ibaretti. Botswana ve Güney Afrika dahil abzı Sahra Güneyi Afrika ülkelerinde bugün söz konusu test çok sayıda bebeğe ilk altı hafta içinde uygulanmakta, test sonuçları pozitif çıkan bebeklere antiretroviral tedavi sağlanmaktadır.

Gebe kadınlar arasında HIV durumunu bilenlerin sayısı azdır. Örneğin 2007 yılında düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşayan gebe kadınların yalnızca yüzde 18’ine HIV testi yapılabilmiş, bunlar arasında sonucu pozitif çıkanların da yine sadece yüzde 12’sinde HIV sorununun düzeyini ve gerekli tedaviyi belirlemeye yönelik daha ileri tıbbi müdahalelerde bulunulabilmiştir.

UNAIDS Genel Direktörü Dr. Peter Piot ise şunları belirtmiştir: ”HIV’ın anneden çocuğa geçmesinin önlenmesi, etkili bir yöntem olmanın ötesinde aynı zamanda bir insan hakkıdır. ”Birçok ülkede, özellikle Afrika’nın bazı bölümlerinde memnuniyet verici ilerlemeler görüyoruz, ancak yine de gebe kadınlarda HIV testi ve tedavisi ölçeğini önemli ölçüde genişletmemiz gerekiyor.”

Rapor, HIV pozitif annelerin bağışıklık işlevlerinin değerlendirilmesine yönelik testlere daha fazla erişim sağlanmasını tavsiye etmektedir. Böylece, HIV’ın hangi aşamada olduğu belirlenecek, uygun tedavi yönteminin ne olması gerektiği bu temelde saptanacak, kadınların kendi sağlıklarıyla ilgili müdahalelerde bulunmanın yanı sıra virüsün bu kadınların çocuklarına geçmesini önlemek için gerekenler yapılabilecektir.

Önleme boyutu, BM’nin HIV/AIDS’le mücadele stratejisinin temel bileşenlerinden biridir. Her yıl önemli sayıda çocuk ve genç HIV enfeksiyonu kapmaktadır – yeni enfeksiyonların yüzde 45’i 15-24 yaş grubunda görülmektedir. Dolayısıyla, Batı ve Orta Afrika’daki 22 ülkede gençler, ulusal HIV stratejik planlarının bir bileşenini oluşturmaktadır. Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya’da, okulda olsun okul dışında olsun, gençler arasında riskli davranışları, olumsuz dış etkenlere açıklığı ve eşitsizlikleri azaltmaya yönelik programlar uygulanmaktadır.

UNFPA Genel Direktörü Thoraya Ahmed Obaid’in konuya ilişkin değerlendirmesi şöyledir: "HIV ve AIDS’le birlikte yaşadığımız bir dünyada, sağlık haklarını koruma açısından gençlerin kapsamlı bilgilere ve eğitime, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişime ihtiyacı vardır. Kadınlarda HIV enfeksiyonunun önlenmesi, bebeklerin bu virüsle dünyaya gelmelerinin önlenmesi bakımından kurulacak ilk savunma hattıdır. Gençlerin HIV’la ilgili çabalara dahil edilmeleri, programların gerçek hedeflere yönelmesini ve etkili olmasını sağlamada izlenebilecek en iyi yoldur.”

Pediyatrik AIDS tedavisi, virüsün anneden çocuğa bulaşmasının, ergenler ve gençler arasında yeni enfeksiyonların önlenmesi, ”Bilanço” raporunda ele alınan Çocuklar için, AIDS’e Karşı Birleşin hattını oluşturan dört temel bileşenden üçüdür. Son bölüm, tüm dünyada, AIDS yüzünden annesini ve/veya babasını yitirmiş yaklaşık 15 milyon çocuğa yönelik koruma ve bakım hizmetlerinin daha da yaygınlaştırılmasını, böylece güç durumdaki tüm çocuklara daha fazla dikkat edilmesini savunmaktadır.

Yayıncılara:

B-roll için: www.thenewsmarket.com/unicef

Çocuklar için, AIDS’E karşı birleşin’ in geri planı:

Çocuklar ve AIDS: Üçüncü Değerlendirme başlığını taşıyan rapor, sonuçların sorumluluğunu da üstlenmek üzere Ekim 2005’te UNICEF, UNAIDS ve diğer ortaklarca başlatılan Çocuklar için, AIDS’e karşı birleşin girişimi çerçevesinde o tarihten bu yana AIDS’in çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin azaltılmasında sağlanan ilerlemeyle ilgili üçüncü değerlendirmedir. Çocuklar için, AIDS’E karşı birleşin HIV ve AIDS’in çocuklar üzerindeki etkileri konusunda harekete geçilmesi için bir çağrıdır. Girişim, çocukların dört temel alandaki ihtiyaçlarına odaklanmaktadır: HIV’ın anneden çocuğa geçmesinin önlenmesi; enfeksiyonlu çocuklara pediatrik tedavi sağlanması; ergenler ve gençler arasında yeni enfeksiyonların önlenmesi ve nihayet HIV ve AIDS’ten etkilenen çocukların korunması ve desteklenmesi.

Editörlere not:

Kan testi (DBS), düşük ve orta gelir düzeyindeki birçok ülkede olduğu gibi, soğuk zincir ve yerinde test imkânlarının olmadığı durumlarda kan örnekleri alınmasına ve test edilmesine imkân sağlamaktadır. Böylece sağlıkçılar, doğumu izleyen ilk yıl içindeki sağlık müdahaleleri dahil bebeklerin rutin sağlık hizmetleri (örneğin aşılar) aldıkları yerlerde alınan kan örneklerini test kapasitesi olan laboratuarlara nakledebilmektedir.

Rapor ayrıca sağlık hizmetlerinin annelere ve çocuklara ulaşmasını sağlayacak çözümleri de özetlemektedir:

  • HIV kapabilecek çocuklarda erken teşhis sağlayacak programların ölçeğinin genişletilmesi ve enfeksiyonlu çocukların tedavi edilmesi.
  • Tedaviye ihtiyacı olan gebe kadınların antiretroviral ilaçlara daha yaygın ulaşabilmelerinin sağlanması.
  • HIV ve AIDS’le ilgili hizmetlerin temel sağlık hizmetlerine yönelik programlarla bütünleştirilmesi.
  • Optimal ve güvenli bebek ve küçük çocuk besleme uygulamalarında annelere destek olacak çabaların hızlandırılması.
  • Önleyici programların ergenlerin ve gençlerin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi.
  • Kaliteli verilerin toplanmasına ve ayrıştırılmasına yönelik çabalara öncelik tanınması.
  • En güç durumdaki çocukların daha iyi korunabilmesi için sosyal sektöre yatırım yapılması.
  • Daha etkili müdahaleler için önleyici stratejilerin kaynaştırılması.
  • Kız çocukların olumsuzluklardan daha fazla etkilenmeye açık oldukları gerçeğinin kabul edilmesi ve buna göre uygun önlemler alınması.

 

UNAIDS Hakkında:

UNAIDS, Birleşmiş Milletler bünyesinde yenilikçi bir ortak girişimdir. Burada, AİDS’e karşı mücadele açısından, UNAIDS Sekretaryasının ve BM sistemi içindeki 10 kuruluşun çabaları ve kaynakları bir araya getirilmiştir. İsviçre’nin Cenevre kentindeki Sekretarya 80’den fazla ülkede yerinde çalışan personele sahiptir. BM sisteminin AİDS’e karşı mücadelesinde tutarlılık, ülkelerdeki BM tematik grupları ve AİDS’e karşı ortak programlar aracılığıyla koordine edilmektedir. UNAIDS’in sponsorları arasında UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, ILO, UNESCO, WHO ve Dünya Bankası yer almaktadır. www.unaids.org

UNICEF Hakkında:

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında listenin en tepesinde yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AİDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır. www.unicef.org

WHO Hakkında:

Uluslararası sağlık alanında yönlendirici ve eşgüdüm sağlayıcı yetkili organ olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel sağlık sektörünün HIV/AİDS’e karşı verdiği mücadelede BM sistemine öncülük etmektedir. Kuruluşun HIV/AİDS bölümü WHO üyesi devletlere kanıtlara dayanılarak şekillendirilmiş teknik destek sağlayarak bu ülkelerin tedavi kapsamını genişletmelerine, önleyici ve tedavi edici hizmetleri daha geniş kesimlere ulaştırmalarında, ilaç ve teşhis materyalleri temin etmelerinde ve böylece HIV/AİDS’e karşı daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir tepki vermelerinde yardımcı olmaktadır. www.who.int

UNFPA Hakkında:

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her kadının, erkeğin ve çocuğun fırsat eşitliği içinde sağlıklı bir yaşam hakkını gözeten uluslararası bir kalkınma kuruluşudur. UNFPA, yoksulluğu azaltmaya; her gebeliği istenilen bir gebelik yapmaya; her doğumun güvenli koşullarda gerçekleşmesini sağlamaya; her gencin AİDS’ten korunmasına; her kız çocuğa ve kadına saygılı davranışları yerleştirmeye yönelik politikalar ve programlar geliştirmede nüfus verilerinin kullanılması konusunda ülkelere destek vermektedir. www.unfpa.org

Daha fazla bilgi için:

UNICEF
Kate Donovan, Tel: +1 212 326 7452

UNAIDS
Edward Mishaud Tel: +41 22 791 5587

UNFPA
Rosemary Musumba, Tel: +212 297 4929

WHO
Pat Leidl, Tel: +41 22 791 5876