Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2008)

2008/12/04 - Kızamık ölümleri küresel ölçekte %74 azaldı


Doğu Akdeniz bölgesi kızamıkla ilgili hedefe üç yıl önceden ulaştı

ATLANTA/CENEVRE/NEW YORK/WASHIGTON — Tüm dünyadaki kızamık ölümleri 2000 ile 2007 yılları arasında tahminen 750 binden 197 bine inerek yüzde 74 azalma göstermiştir. Ayrıca, Afganistan, Pakistan, Somali ve Sudan gibi ülkelerin de yer aldıkları Doğu Akdeniz bölgesinde* gene aynı dönemde kızamık ölümleri tahminen 96 binden 10 bine düşerek %90 oranında kayda değer bir azalma göstermiştir. Böylece bu bölge kızamık ölümlerinin 2010 yılına kadar yüzde 90 azaltılmasını öngören Birleşmiş Milletler hedefine 3 yıl önceden ulaşmıştır.

Yukarıda değinilen ilerlemeler, bugün Kızamık Girişimi’nin kurucu ortakları tarafından açıklanmıştır: Amerikan Kızılhaç Teşkilatı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Birleşmiş Milletler Vakfı (UN Foundation), UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Eldeki veriler, DSÖ’nün Haftalık Epidemiyoloji Araştırması adlı yayınının 5 Aralık sayısında ve CDC’nin Hastalık ve Ölümler Haftalık Raporu’nda açıklanacaktır.

DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan konuya ilişkin şunları söylemiştir: “Bu ilerleme, Doğu Akdeniz bölgesi ülkelerinin kızamığa karşı mücadelede gösterdikleri titiz çalışma ve kararlılığın sonucudur. Hedefe ulaşılması gereken 2010 yılına iki yıl kala kızamığın bir sorun olduğu bütün ülkeleri, tüm çocukları bu hastalığa karşı aşılama çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyorum.”

Doğu Akdeniz bölgesinde kızamık ölümlerinde sağlanan bu kayda değer azalma, ulaşılması güç yöreleri olan bazı ülkeler dahil, yoğunlaştırılmış aşılama çalışmalarının sonucudur. 2006 yılıyla karşılaştırıldığında, 2007 yılında bu kampanyalar aracılığıyla bölgede sayıca iki kat daha fazla çocuk aşılanmıştır.

Amerikan Kızılhaç Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Bonnie McElveen-Hunter’ın yorumu şöyledir: “Kızılhaç ve Kızılay topluluklarından, bu başarı dolayısıyla kutlanması gereken binlerce sağlık çalışanı ve gönüllü vardır. Bu insanlar sözcüğün gerçek karşılığıyla kapı kapı dolaşıp çocuklarının aşılanmasının ne kadar önemli olduğu konusunda anneleri ve çocuklara bakan kişileri bilgilendirmiş, eğitmiş ve yönlendirmiştir. Bu seferberlik, sorundan etkilenmeye açık nüfusun %90’ından fazlasına ulaşmamızda ve böylece sayısız yaşamı kurtarmamızda bizlere yardımcı olmaktadır.”

Afrika bölgesi, kızamık ölümlerinde sağlanan küresel azalmaya en büyük katkıda bulunan bölgedir. Gerçekten de, sekiz yıllık dönem içinde tüm dünyada kızamık ölümlerinde sağlanan toplam azalmada en büyük pay %63 ile bu bölgeye aittir. Ancak, bağışıklama çalışmalarındaki boşluklar nedeniyle 2007 yılında bazı Afrika ülkelerinde görülen kızamık salgınları, bağışıklama alanındaki desteğin sürmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

CDC Direktörü Dr Julie Gerberding’in görüşü ise şöyledir: "Bağışıklama sayesinde kızamık mücadelesinde sağladığımız ilerlemeyle birlikte bu kadar çok sayıda çocuğun yaşama sağlıklı başlangıç yapabileceklerini görmek büyük bir mutluluk. Gelgelelim, yaşamları bugün de risk altında olan başka çocuklar vardır; dolayısıyla, dikkatlerimizi bağışıklama oranlarının düşük kaldığı ülkelerdeki çabaların sürekli kılınmasına toplamamız gerekmektedir.”

Güneydoğu Asya’daki ilerleme ise sınırlı kalmış, kızamık ölümlerinde yalnızca %42’lik bir azalma sağlanmıştır. Bunun nedeni, tüm dünyadaki kızamık ölümlerinin üçte ikisinin meydana geldiği Hindistan’da geniş ölçekli bağışıklama kampanyalarının uygulanmasında görülen gecikmelerdir. 2010 yılına ait küresel hedefe ulaşılması için, Hindistan’ın bu alanda siyasal kararlılık göstermesi zorunludur.

UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman’ın görüşü ise şöyledir: “Sağlanan ilerleme, kızamık aşı kampanyaları ile neler elde edilebileceğini ortaya koymaktadır. Ancak, daha fazlasına gerek vardır. Elde kızamığı önleyebilecek güvenilir, etkili ve pahalı olmayan aşı varken bu hastalık yüzünden her gün 500’den fazla çocuğun ölmesi bir trajedidir.”

Dünyanın kızamıkla ilgili 2010 yılı hedefine ulaşıp ulaşamayacağı, tüm çocukların yaşamlarının ilk yılı doluncaya kadar iki doz kızamık aşısı almalarına, hastalık tarama sistemlerinin güçlendirilmesine ve hastalık baş gösterdiğinde uygulanacak etkili tedavilere bağlıdır.

BM Vakfı Başkan Yardımcısı ve Operasyon Başkanı Cathy Calvin şöyle demiştir: "Bu alanda ilerleme, aynı zamanda önemli boyutlara ulaşan finansman açığının ele alınmasına da bağlıdır. 2009-2010 yılları için açık 176 milyon dolardır ve 2009 yılı için acilen 35 milyon dolar gerekmektedir. Finansmanın sürekli olması, ülkelerin ise konuyu sahiplenip kararlılık göstermeleri durumunda ilerlemeyi sürdürebilir ve 2010 yılı hedefine ulaşabiliriz. Bizi destekleyenlerden bu desteklerini sürdürmelerini ve yaşam kurtarmak için verdiğimiz bu uğraşta ek destek için özendirici çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Geri plan

Kızamık Girişimi, tüm dünyada kızamık ölümlerini azaltmayı hedefleyen bir ortaklıktır. Amerikan Kızılhaç Teşkilatı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Birleşmiş Milletler Vakfı, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde 2001 yılında başlatılan girişim, aşı kampanyaları ve hastalık tarama çalışmalarında tüm dünyada hükümetlere ve topluluklara teknik ve finansal destek vermektedir. Girişim 60’tan fazla ülkede 500 milyonu aşkın çocuğun aşılanmasını desteklemiş, kızamık ölümlerinin dünya ölçeğinde %74, Afrika’da ise %89 azalmasına (2000 yılına göre) katkıda bulunmuştur.

Kızamığa karşı verilen mücadelede yer alan diğer ortaklar ise şunlardır: Becton, Dickinson and Company, Bill & Melinda Gates Vakfı, Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, GAVI İttifakı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Izumi Vakfı, Kessler Aile Vakfı, Merck Co., Vodafone Vakfı ve kızamıktan etkilenen ülkeler ve hükümetler.

* DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi ülkeleri şunlardır: Afganistan, Bahreyn, Cibuti, Mısır, İran (İslam Cumhuriyeti), Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya Arap Cemahiriyesi, Fas, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen.

Daha fazla bilgi için:

Hayatee Hasan, WHO, Cenevre, Tel: +41 79 351 6330

Christian Moen, UNICEF, New York, +1 212 326 7516

Christy Feig, American Red Cross, Washington, DC, +1 202 303 5074

Steven Stewart, CDC, Atlanta, +1 404 639 8327

Amy DiElsi, UN Foundation, Washington, DC, +1 202 419 3230

İlgili bağlantılar:

WHO Measles Fact Sheet

Weekly Epidemiological Record. Progress in global measles control and mortality reduction 2000-2007

WHO/UNICEF Global plan for reducing measles mortality 2006-2010