Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2008)

2008/05/08 - Büyük Tartışma Çocuklar Soruyor!


Avrupa Birliğinin mali katkısı ve UNICEF'in teknik desteği ile uygulanan hükümetin çok sektörlü projesi Türkiye'de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru kısaca Önce Çocuklar projesinin ilk evresi sona ermektedir. Bu ilk evrenin kapanış töreni 14 Mayıs 2008 günü Ankara Dedeman Oteli'nde 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecektir. Kapanış töreninde Avrupa Birliği temsilcileri, Bakanlıklar ve hükümet kurumları, sivil toplum örgütleri, projenin yararlanıcıları olan çocuklar ve aileleri, medyayı Önce Çocuklar'ın başlıca sonuç ve kazanımları konusunda yapacakları tartışmalar ile bilgilendirecek bir ortam sağlayacaktır.
Önce Çocuklar logosu
Türkiye’de Çocuklar için
İyi Yönetişim, Koruma
ve Adalete Doğru

UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, 2006 yılı Ağustos ayında başlatılan projenin bazı temel sonuçları hakkında vereceği bilgilerle toplantıyı açacaktır.

Hossaini’nin bu açış konuşmasının hemen ardından, UNICEF İyi Niyet Elçisi Tayfun Talipoğlu’nun yöneteceği bir tartışma forumu gerçekleşecektir. Forumda proje ortakları kendi kurumlarınca geliştirilen ve uygulamaya konulan çeşitli modelleri anlatacak ve uygulamaya ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklardır.

En önemlisi, projede yer alan veya projeden yarar sağlamış olabilecek çocuklar da Önce Çocuklar’ın yaşamlarını nasıl etkilediğini anlatacak, projenin kazanımları ve gelecekteki girişimlerde dikkate alınması gereken eksiklikleri konusunda sorular soracak ve görüşlerini bildireceklerdir.

Tartışmanın ardından, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Marc Pierini Avrupa Birliği adına Önce Çocuklar hakkındaki görüşlerini dile getirecektir.

Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu töreni Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve tüm uygulayıcılar adına yapacağı konuşmayla kapatacaktır. Sayın Çubukçu’nun başında bulunduğu bakanlık, Türkiye’de çocuklarla ilgili programların eşgüdümünden sorumlu başlıca hükümet birimidir.

Törenden sonra, Önce Çocuklar’ın kazanımları ve projenin bir sonraki evresi olan Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi konusunda soruların alınıp yanıtlandığı kısa bir oturuma geçilecektir.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Amblemi

Önce Çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Avrupa Birliği’nin mali katkısı ve UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi için: Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu
0312 454 1000, Cep: 0533 622 8346

Proje ile ilgili daha fazla bilgi ve kaynak için, Önce Çocuklar Bilgi Kaynakları’nın sayfasına bakınız.