Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2008)

2008/05/16 - Önce Çocuklar: birinci evreye sıcak bir veda


AB destekli projenin kapanış törenine, projeden yararlananların içten sözleri damga vurdu.
Bir kız çocuğu konuşurken
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini ve Ankara’daki
bir çocuk mahkemesinde yargıç olan Gökten Koçoğlu
Önce Çocuklar katılımcısının proje
hakkındaki görüşlerini dinliyor.
Fotoğraf Oğuz Sağdıç © UNICEF Türkiye 2008
Önce Çocuklar logosu
Türkiye’de Çocuklar için
İyi Yönetişim, Koruma
ve Adalete Doğru

AB tarafından finanse edilen 33 aylık Önce Çocuklar: Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru adlı projenin ilk evresinin sona ermesi üzerine 14 Mayıs’ta Ankara’da alışılmışın dışında bir kapanış töreni gerçekleştirildi. Proje, Hükümet, UNICEF ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından, yasalarla sorunlu çocukların haklarını gözetmek, güç durumdaki ailelere ve çocuklara yönelik koruyucu ortamları güçlendirmek üzere uygulandı.

Kapanış töreninde hazır bulunanlar arasında, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini ve UNICEF Türkiye temsilcisi Reza Hossaini de bulunuyordu. Diğer katılımcılar ise projede görev alan tüm devlet kuruluşlarının üst düzey yetkililerinden oluşmaktaydı: İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK), Türkiye Barolar Birliği ve projenin koordinatörü Jandarma Genel Komutanlığı kapanış törenine üst düzey yetkilileriyle katılan kurumlar arasındaydı.

Bununla birlikte törende söz alanların çoğunluğunu, katılımcılar ve yararlanıcılar olarak projede doğrudan yer alan profesyoneller, gönüllüler, ana babalar ve çocuklar oluşturdu. TV program yapımcısı ve sunucusu; UNICEF İyi Niyet Elçisi Tayfun Talipoğlu, resmi bir toplantıdan çok canlı bir tartışmayı anımsatan ortamda konuşmacıları tanıttı.

Handenur Dikmen ve ailesi

Benim Ailem anne–baba eğitimine katılan Dikmen çiftinin kızları Handenur Dikmen ise
şöyle diyordu: Artık annem beni daha dikkatli dinliyor.
Fotoğraf Oğuz Sağdıç © UNICEF Türkiye 2008

Daha gelişkin ana babalar

Söz alan kız çocuklardan biri, vasıflı bir akran eğitici olarak kendini daha iyi ifade etmeyi, stresle baş etmeyi, uyuşmazlıkları çözmeyi ve bu becerileri kendi akranlarına aktarmayı nasıl öğrendiğini anlattı: Artık arkadaşlarıma her konuda yardımcı olabiliyorum.

Benim Ailem anne–baba eğitimine katılan Dikmen çiftinin kızları Handenur Dikmen ise şöyle diyordu: Artık annem beni daha dikkatli dinliyor. Anne Emel Dikmen ise şu açıklamada bulundu: Beni niye dinlemiyorlar diye düşünüp dururdum. Sonra, onlarla aynı hizada göz teması kurarak konuşmayı öğrendim. Eşimle aramda birtakım sorunlar vardı; eğitim ilaç gibi geldi. Herkese tavsiye ediyorum.

Önce Çocuklar sayesinde, 0–6 yaş grubunda çocukları olan ana babalara yönelik Benim Ailem programı daha da geliştirildi ve yaygınlaştırıldı. Halen, çoğu yoksul ve eğitimsiz kesimlerden 600.000 ana baba ve çocuk programa katılmış bulunuyor. Bu kişiler şimdi çocuk sağlığı, gelişimi ve eğitimi gibi konularda daha bilgili ve çocuklarını disipline etmek için şiddete daha az başvuruyor. Ergenlerin kendileri tarafından uygulanan akrandan akrana Yaşam Becerilerine Dayalı Eğitime ek olarak, çocuk yetiştirme kursları aynı zamanda ergen çocukları olan aileler için de geliştirildi.

Reza Hossaini
UNICEF Temsilcisi Reza Hossaini:
Proje’nin çocuklarla ilgili konuları gün
ışığına çıkardığını, spot ışıklarının güç
durumdaki çocuklara yöneldiğini, ikna
edici kanıtlar ortaya koyduğunu ve
yaygınlaştırılabilecek modeller
geliştirecektir
dedi.
Fotoğraf Oğuz Sağdıç © UNICEF Türkiye 2008

 

Cezalandırmadan eğitime

Önce Çocuklar’ın odak noktasını oluşturan çocuk adalet sistemi de, kapanış töreninde gündeme gelen başlıca konular arasındaydı. Suçlanan ve hüküm giyen çocuklarla ilgili kurumlar için hazırlanan ve uygulanan eğitim programlarından birinin yararlanıcısı konumunda olan bir çocuk gözetim evinde baş infaz ve koruma memuru Sefer Demirci artık hiç kimse kendini kesip yaralamıyor derken aynı kurumdan bir sosyal hizmet memuru da şunu ekliyordu orası artık bir cezaevi değil, eğitim kurumu.

Önce Çocuklar ayrıca cezaevlerinde görevli sosyal hizmet çalışanlarının bu kurumlardaki çocuklar ve aileleri ile kullanabilecekleri yeni etkinlikler ve materyaller de geliştirdi. Başlatılan programlar şimdi Adalet Bakanlığı tarafından kendi kaynaklarıyla düzenli biçimde yürütülmektedir.

Ankara’daki bir çocuk mahkemesinde yargıç olan Gökten Koçoğlu çocuk suçluların söylediklerine kulak vermenin, cezalandırma dışındaki uygulamaların önemini vurguladı. Koçoğlu, Önce Çocuklar projesinin hem yargı mesleğinde olanların eğitilmeleri, hem de ilgili hükümet kurumları arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi bakımından yararlı olduğunu belirtti. Koçoğlu son olarak önlerine konulan perspektif dolayısıyla projeye teşekkürlerini iletti.

Sesi duyulan çocuklar

Ankara ilinde çocukların önderliğinde çalışmalar yapan Çocuk Hakları Komitesi’nden Cansu Aydın ise, kendi adına, çocuklarla ilgili konuları Cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleri dahil üst düzey görevlilerle konuşabilmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın, komite üyelerinin, kurumlarda ve cezaevlerinde bulunanlar dahil başka pek çok çocuğa çocuk hakları eğitimi verdiklerini belirtti.

Önce Çocuklar, çocukların yerel yönetime ve kendi haklarını izlemeye katılımlarını ileriye taşıyacak bir modelin geliştirilmesine destek verdi. Bu model, 25 ilde çocuklar, yerel yetkililer ve halkla sahada test edildi. Bu arada, çocuk katılımı, tüm proje etkinlikleri için yönlendirici bir ilke olarak benimsendi ve, kuşkusuz, buna kapanış töreni de dahildi.

Nimet Çubukçu
Devlet Bakanı Nimet Çubukçu:
Bu proje, sona eren bir proje değildir.
Şimdi, koruyucu ortamı daha da
güçlendirecek önemli adımların
atılacağı bir sürece doğru ilerliyoruz

dedi.
Photograph by Oğuz Sağdıç
© UNICEF Turkey 2008

Kapasite geliştirme

Devlet Bakanı Çubukçu, 2005 tarihli Çocuk Koruma Yasası’nı bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Türkiye’deki kurumların hâlihazırdaki kapasitesinin bu yasanın uygulanması açısından sınırlı olduğunu kabul eden Çubukçu, daha sonra Önce Çocuklar’ın kurumlaşmaya yardımcı olduğunu, çocuk suçlulara yönelik muamele gibi alanlarda toplumsal direncin kırılmasına ve bir disiplin yöntemi olarak çocuklara şiddet uygulanmasının engellenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Çubukçu, ayrıca: Bu proje, sona eren bir proje değildir. Şimdi, koruyucu ortamı daha da güçlendirecek önemli adımların atılacağı bir sürece doğru ilerliyoruz dedi.

Büyükelçi Pierini projede görev yapan her kesimin kararlı ve sahiplenici tutumundan övgüyle söz ederken, aynı zamanda hazır bulunan herkesin duygularını dile getirmiş oluyordu.

UNICEF Temsilcisi Reza Hossaini projenin çocuklarla ilgili konuları gün ışığına çıkardığını, spot ışıklarının güç durumdaki çocuklara yöneldiğini, ikna edici kanıtlar ortaya koyduğunu ve yaygınlaştırılabilecek modeller geliştirdiğini belirtti.

İleriye doğru

Umut verici olan, Önce Çocuklar’ın bu noktada bitmiş olmamasıdır. Önce Çocuklar’ın uygulanışı sırasında gerçekleştirilen çalışmalar ve edinilen bilgilerden hareketle daha ileriye yönelmek için projenin ikinci evresine geçiş konusunda anlaşma sağlanmıştır: İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmalarının Modellenmesi, tamamlanmamış işlerin (örneğin, hiç okula gitmemiş veya ayrıldıktan sonra uzun süre okul dışı kalmış 10–14 yaş grubundan çocuklara yönelik olarak geliştirilen telafi eğitimi programı, ana baba bakımından yoksun çocuklar için geliştirilen asgari standartlar gibi) tamamlanması için fırsat sunmaktadır. Ayrıca, dezavantajlı çocuklar için geliştirilen hizmet modellerinin etkin biçimde işlemesi de gene bu evrede sağlanacaktır. Projenin 5.8 milyon avro’luk yeni evresi 15 ay sürecektir. AB projenin bu evresine 4.8 milyon avro’luk bağışta bulunurken, UNICEF de verdiği teknik desteğin yanı sıra 1 milyon avro katkıda bulunacaktır.

Devlet Bakanı Sn. Nimet Çubukçu UNICEF’e teşekkür etti.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu
0312 454 1000, Cep: 0533 622 8346

Proje ile ilgili daha fazla bilgi ve kaynak için, Önce Çocuklar Bilgi Kaynakları’nın sayfasına bakınız.