Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2008)

2008/06/10 - Raporlar için çağrı: Gelişmekte Olan Ülkeler Düşünce Üreticileri Birinci Uluslararası Forumu


UNICEF Mısır sponsorluğundaki uluslararası konferans: Çocuk Yoksulluğu ve Eşitsizlikler: Sosyal Adalete Yönelik Kamusal Politikalar Kahire, Mısır, Ocak 2009

UNICEF Mısır, Gelişmekte Olan Ülkeler Düşünce Üreticileri Birinci Uluslararası Forumu çerçevesinde Çocuk Yoksulluğu ve Eşitsizlikler: Sosyal Adalete Yönelik Kamusal Politikalar başlıklı bir uluslararası konferans düzenlemektedir. Konferans, akademisyenleri, politikaları belirleyenleri, uygulamacıları ve üniversite öğrencilerini karşılıklı deneyim paylaşımında bulunmak, bilimsel kanıtlar temelinde çocuk yoksulluğunu azaltmaya yönelik kapsayıcı ve çocuğa duyarlı kamusal sosyal ve ekonomik politikaları tartışmak üzere bir araya getiren, sosyal politika ve çocuk hakları alanında yenilikçi düşenceler için bir platform işlevi görmektedir.

Bilgilendirme

Birçok ülke, ekonomik yoksulluğu BKH’de öngörülen hızda ortadan kaldıracak ve çocuk haklarının yaşama geçirilmesini sağlayacak bir ekonomik gündem oluşturamamıştır. Ayrıca, eşitsizlikler sürmüş, hatta daha da artmıştır. Dahası, çocuklar nüfusun yüzde 40’ını oluşturmasına karşın, bu kesimin hakları ve özel gereksinimleri çoğu kez başka önceliklerin altına yerleştirilmekte, bu da hem insani hem ekonomik kalkınma bakımından fırsatların kaçırılmasına yol açmaktadır.

Raporlar için çağrı

Konferansı düzenleyenler, akademisyenlerin, araştırmacıların, politikaları belirleyenlerin ve uygulamacıların sunuş önerilerini memnuniyetle karşılayacaktır. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar araştırma raporu çağrısına yanıt vermeye özellikle özendirilmektedir. Konferanstaki sunumlar aşağıdaki formatlardan herhangi biriyle yapılabilir:

 1. Uygulamalı araştırma veya belgelenmiş deneyimler üzerine kişisel rapor sunumları;
 2. Araştırma bulgularını veya başarılı deneyimleri konu alan afiş sunumları ve
 3. Halen sürmekte olan araştırma projeleriyle ilgili mezuniyet sonrası geri bildirim oturumları.

Teslim edilen raporlar ve sunumlar ya özel olarak Mısır odaklı olmalı ya da Mısır koşullarına uyarlanabilir politika önerilerine ilişkin bilgi veren uygulamalı araştırmaları veya deneyimleri konu almalıdır. Adı geçen çalışmalar şu özellikleri taşımalıdır:

 1. kalitatif veya kantitatif, sağlam bir metodolojik yaklaşıma dayalı olma;
 2. kanıt temelinin güçlü olması ve
 3. çocuk haklarını geliştiren ve çok yönlü yoksulluk olgusuna açıklıklarını azaltacak kapsayıcı kamusal politikalar açısından yol gösterici olma.

Seçilen raporlar, sunumlar ve araştırma projeleri aşağıdaki temalardan en az birini ele alacaktır:

 1. Aşağıdaki başlıklara odaklanmak üzere çocuk hakları perspektifinden çocuk yoksulluğu ile ilgili politika sonuçları:
  1. eğitimde yoksunluk ve/veya
  2. sağlıkta yoksunluk ve/veya
  3. beslenmede yoksunluk ve/veya
  4. sosyal güvenlikte yoksunluk ve/veya
  5. şiddet, istismar ve sömürüye maruz çocuklar için sosyal destek sistemlerinden yoksunluk.
 2. Çocuk haklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına çocuk ve ergen katılımı.

Dil

Seçilmiş raporların, araştırma projelerinin ve afişlerin konferanstaki sunumu İngilizce veya Arapça yapılabilir. Buna karşılık öneriler (özetler) ve nihai raporlar İngilizce olmak zorundadır.

Finansal yardım

Gelişmekte olan ülkelerden gelerek rapor veya projelerini sunacak akademisyenler ve öğrencilerin giderlerini karşılayacak küçük miktarda bağışlar sağlanabilir. Bu hususu lütfen Öneri Teslim Formunda belirtin.

Takvim

31 Ekim 2008 — Öneri sunumunda son tarih. Öneriler UNICEF Mısır’a gönderilmelidir.

30 Kasım 2008 — Raporların, afiş sunumlarının ve araştırma projelerinin seçilmesi.

15 Aralık 2008 — Nihai rapor, afiş ve araştırma projesi sunumları için son tarih.

Ocak 2009 ortası — Konferans.

Konferansta rapor sunmak isteyenler aşağıdaki dökümanları indirebilirler:

Daha fazla bilgi için:

Dennis Arends, Chief, Social Policy, Monitoring and Evaluation, UNICEF Mısır.