Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2008)

2008/01/29 - UNICEF'in temel raporu Ankara'da canlı bir toplantıyla tanıtıldı


UNICEF'in en önemli raporu olan Dünya Çocuklarının Durumu 2008 23 Ocak günü Ankara gerçekleştirilen bir toplantıda, dünyanın diğer ülkeleriyle eşzamanlı olarak basına ve kamuoyuna tanıtıldı.
Dünya Çocuklarının Durumu 2008 raporunun kapağı
Dünya Çocuklarının Durumu 2008:
Çocuk Yaşatma
.
© UNICEF Türkiye 2008

Toplantıda konuşan UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, bu yılın raporunun ana teması olan Çocuk Yaşatmanın bir ülkedeki gelişmenin izlenmesinde son derece duyarlı bir gösterge olduğuna işaret etti. Rapor’da yer alan bilgilere göre, dünyada halen 9.7 milyon çocuk daha beş yaşına gelmeden ölmektedir. Sierra Leone’deki bir çocuğun doğumu izleyen ilk beş yıl içinde ölme olasılığı dörtte bir iken, İsveç’teki bir çocuk için aynı olasılık 315’te birdir. Ayrıca, ülkelerin kendi içlerinde de bu bakımdan önemli eşitsizlikler görülmektedir.

Hossaini sözlerine şöyle devam etmiştir:

Elimizde, bunu önleyecek teknoloji, bilgi ve araçlar var; ama gene de her gün çok sayıda çocuk ölüyor.

Kaynakların Etkili Kullanımı

Ocak ayında görevine yeni başlayan Hossaini Türkiye’deki bu ilk basın konferansında çocuk ölüm oranlarındaki düşüşe ve dünyadaki değişik bölgeler arasındaki farklılıklara dikkat çekti. Hossaini odaklanmış, entegre temel hizmet paketlerininin sunumuna yönelik hükümetlerin artan taahütleri, uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar arasında artan koordinasyon ve işbirliği ile beş yaş altı çocuk ölümlerinin 1990 ile 2015 yılları arasında üçte iki oranında azaltılmasını öngören Binyıl Kalkınma Hedefi’ne ulaşılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Böylece, kurtarılan her yaşamla birlikte, 3–4 çocuğun daha hastalık, engellilik ve kötü beslenme gibi olumsuzluklardan korunması mümkün olacaktır. Hossaini bu konuda Anne ve çocuk sağlığına yapılacak yatırımın, insan hakları bakımından bir zorunluluk olmanın yanı sıra aynı zamanda sağlam bir ekonomik yatırım anlamına geleceğine dikkat çekti.

Daha sonra Türkiye’deki duruma dönen Temsilci, yenidoğanlar üzerinde odaklanılması halinde beş yaşından küçükler ölüm hızında daha ileri düzeyde azalmalar sağlanabileceğini belirtti. Tanıtıma gösterdiği ilgi dolayısıyla medyaya taktirlerini ileten Hossaini bu ilginin çocukların esenliğine sahip çıkıldığının açık bir göstergesi olduğunu ekledi.

Türkiye’de durum

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Turan Buzgan Türkiye’deki genel durum hakkında bilgi verirken, ekonomik ve sosyal trendlerle birlikte yetkili mercilerin çabalarının çocuk ölümlerinde keksin bir düşüş sağladığını belirtti. Buzgan, bu bağlamda bebek dostu hastane, doğum öncesi bakıma daha fazla erişim ve bağışıklama oranlarındaki yükselme gibi etmenlerin olumlu katkılarına işaret etti. Buzgan, Türkiye’de 2007 yılında yalnızca üç kızamık vakası görülmesinin bu gelişmenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Müsteşar Yardımcısı Buzgan’ın verdiği bilgiye göre Hükümet’in hedefi 2007 yılında tahminen binde 21.6 olan bebek ölüm hızının 2013 yılına kadar en fazla binde 15 olacak şekilde aşağıya çekilmesidir. Bebek ölüm hızı bir yaşına gelmeden ölen bebek sayısını anlatmaktadır ve Türkiye’de bebek ölümleri beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmaktadır. Gene Buzgan’ın belirttiğine göre 2003 yılında 2.2 olan doğurganlık hızı 2008’de 2’ye inecektir.

Canlı tartışmalar

Hilton Otelindeki basın toplantısı UNICEF Türkiye Temsilciliği ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlendi. Aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan tanınmış TV sunucusu Tayfun Talipoğlu toplantının konuşmacılarını tanıttı. Bu konuşmacılar arasında Meclis Sağlık Komisyonu başkanı Profesör Cevdet Erdöl ile meclisteki muhalefet partilerinden birine mensup Adana milletvekili Gaye Erbatur da yer almaktaydı.

Söz alan konuşmacılar, çocuk bakımında babaların rolü, kız çocukların eğitiminin önemi, kadına (hamile kadınlar dahil) ve çocuklara yönelik şiddet, erken yaşta evlilik, hükümetin sağlık ve sağlık sigortası dahil sosyal politikaları ve tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına sınırlama getiren son yaşa dahil olmak üzere çeşitli konulara değindiler. Parlamento üyeleri Canan Arıtman ve Nevzat Korkmaz da tartışmalara katkıda bulunan isimler arasındaydı.

UNICEF Milli Komitesi Başkanı Dr. Talat Halman, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Dr. Rıfat Köse ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Ruhi Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürü Necmettin Yalçın ve çeşitli elçiliklerin temsilcileri toplantıya katılan diğer önemli isimlerdi.

Rapor’da neler var?

Dünya Çocuklarının Durumu 2008 dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuk yaşatma bakımından yaşanan durum ve yapılanlar konusunda ayrıntılı bilgiler içermektedir. Rapor’da, gelişim halindeki sağlık sistemlerinden çıkartılan dersler ve topluluk ortaklıklarının başarılı örnekleri özetlenmektedir. Dile getirilen tavsiyeler arasında şunlar da yer almaktadır: çocuk ölüm hızları ve düzeyleri en yüksek olan ülkeler ve topluluklara odaklanılması; temel hizmetlerin paketler halinde bir araya getirilmesi; yaşam süresinde bakım–hizmet bütünlüğünün sağlanması ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesinde sonuçlara odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi. Rapor ayrıca siyasal sahiplenme, önderlik ve finansman sürekliliği gibi öğelerin belirleyici rolünü vurgulamaktadır.

Rapor, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların ve kadınların durumunu etkileyen başlıklar olarak ekonomi, demografi, çevre, beslenme, sağlık, eğitim, toplumsal cinsiyet ve çocuk koruma alanlarındaki durumla ilgili bilgileri 40 sayfa tutan tablolarda sunmakta, böylece ülkeler ve bölgeler arası karşılaştırmalara olanak tanımaktadır.

Dünya Çocuklarının Durumu 2008 Yönetici Özeti pdf formatında [PDF 726KB] indiribilirsiniz.