Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2009)

2009/01/05 - UNICEF Gazze'de gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı içindeki çocuklara yardım malzemeleri ulaştırıyor


AMMAN, 5 OCAK 2009 - UNICEF, Gazze'deki çocukların çektikleri acıların bir nebze dindirilmesi için Gazze'deki hastanelere acil gıda, yakıt ve ilaç yardımı yapmaktadır.
© WFP

AMMAN, 5 OCAK 2009 — UNICEF, Gazze’deki çocukların çektikleri acıların bir nebze dindirilmesi için Gazze’deki hastanelere acil gıda, yakıt ve ilaç yardımı yapmaktadır.

Hastaneler, yaralılar için personel, ilaç, donanım ve yer sıkıntısı içinde mevcut kriz durumuyla baş etmeye çalışmaktadır. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre en son çatışmalar patlak vermeden önce bile temel ilaç ve tıbbi malzeme listesinde yer alan kalemlerden 105’i hemen hemen tükenmişti. Bölgedeki başlıca hastane olan Şifa’nın dört doğum odasını ameliyat odası olarak kullandığı ve doğum için kadın kabulünü durdurduğu bildirilmektedir. Gazze’deki 58 ambulanstan ise yalnızca yarısı çalışır durumdadır.

Son dönemde tırmanan şiddet Gazze’ye mal giriş çıkışını yasaklayan 18 aylık bir ambargoyu izledi. Dar ama yoğun nüfuslu bu kıyı şeridi uygulanan ambargo sonucunda gıda maddeleri, yakıt ve elektrik dahil birçok temel gereksinimini karşılayamaz duruma düştü. Son çatışmalar başladıktan sonra da bölgeye ancak gıda maddeleri ve ilaç gibi insani yardımlar ulaştırılabildi.

UNICEF GİRİŞİMLERİ

UNICEF, Sağlık Bakanlığı’nın Gazze’deki depolarına 355 ilk yardım çantası gönderdi. Yardım çantalarında gazlı bez, yara bandı, ağrı kesici gibi malzemelerin yanı sıra 20 Canlandırma Kutusu bulunmaktadır. Kutularda, farklı büyüklüklerde oksijen, emme pompası, eldiven ve 10-15 kritik operasyon için yetecek bandaj bulunmaktadır. Her biri 10 bin kişiye üç ay yetecek beş acil durum sağlık paketi Batı Şeria’dan Gazze’ye aktarılmaktadır. Geçtiğimiz aylarda UNICEF Gazze’ye 13 acil durum sağlık paketini bölgeye sevk etmişti.

UNICEF, her birinde 20-30 sosyal çalışmacı, psikolog, avukat ve gönüllü bulunan beş psikososyal ekibe destek sağlamaktadır. Bu ekipler, acil durumların ardından çocuklara ve ailelerine doğrudan yardım yapmaktadır. Ekipler koşullar elverdiği andan itibaren evlere ve hastanelere acil ziyaretlerde bulunacak, psikososyal, sosyal ve hukuki yardımlar yapacaktır. Ekipleri ve giderek artan ihtiyaçlar karşısında sağladıkları yardımların kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalar sürmektedir.

UNICEF, BM Kuruluşları ve STK’larla birlikte şu yardımlarda bulunacaktır:

  • Sağlık kuruluşlarına travma, ameliyat ve acil müdahale malzemeleri; Gazze’deki 13 hastane ile tıp malzemesi depolarına yakıt, lojistik ve diğer destekler; acil durum merkezleri olarak belirlenen 24 sağlık kuruluşuna acil yardım malzemeleri;
  • Okullarına devam etmeleri veya kaçırdıkları süreyi telafi etmeleri için eğitim alanındaki ihtiyaçların hızla değerlendirilmesi;
  • çocuk koruma ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve;
  • Su ve sanitasyon altyapısına destek; klorlama ve acil onarımlar için yardım çağrıları yapılması ve güç durumdaki kesimlere temiz içme suyu sağlanması.

Halen sürmekte olan kriz dışında, UNICEF’in Gazze’ye yönelik yardımları arasında çocuklar için gerekli tüm aşılar ve mikronütriyenlerin temini, su ve sanitasyon sistemlerinin güçlendirilmesi, okullarda kapasite geliştirme ve çocuklar için koruyucu ortamlar sağlanması yer almaktadır.

UNICEF Hakkında

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında listenin en tepesinde yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AIDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Patrick McCormick , UNICEF New York, Tel: +12123267426

Abdel-Rahman Ghandour, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge İletişim Sorumlusu, Tel: +96265502407, Mobil: +962797004567

Sema Hosta, İletişim Sorumlusu, UNICEF Türkiye, Tel: +903124541000