Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2009)

2009/01/14 - UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman'ın Gazze'deki insani durumla ilgili açıklaması


JOHANNESBURG, 14 Ocak 2009 - 13 Ocak 2009 tarihi itibarıyla, Gazze'de çatışmaların başladığı 27 Aralık 2008 tarihinden bu yana 300'den fazla çocuk ölmüş, 1.500 kadar çocuk da yaralanmıştır.
© UNICEF/NYHQ2009-0030/El Baba

Her gün daha fazla sayıda çocuk acı çekmekte, küçük bedenleri yaralanmakta, yaşamları altüst olmaktadır.

Bunlar öyle salt “soğuk” rakamlar değildir. Bu rakamlar, çocukların kesintiye uğrayan yaşamlarına dairdir. Hiç bir insan bu duruma kayıtsız kalamaz. Hiç bir ana baba, kendi çocuğunu bu çocukların yerine koymadan edemez.

Bu, trajik ve kabul edilemez bir durumdur.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, BM Güvenlik Konseyi’nin 1860 sayılı kararına aciliyetle uyulmasını sağlamak üzere halen Orta Doğu’dadır. Söz konusu karar, acil, kalıcı ve tarafların tam saygı gösterdikleri bir ateşkes çağrısı yapmakta, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaşmasını ve dağıtılmasını istemektedir.

İnsani yardımlar herkese, özellikle en güç durumda olanlara engelsiz ulaşabilmelidir.

Güvenlik Konseyi kararı her iki taraftan sivil nüfusun uluslararası ilkeler doğrultusunda korunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Okullar ve sağlık merkezleri korunmalı, her koşulda ve durumda çatışmalardan arınmış nokta sayılmalıdır.

Gazze’deki kriz, çocukların ve ailelerin kaçacak, sığınacak hiçbir yerleri olmaması bakımından özel bir durumdur. Barış zamanlarında bile, kapalı bir alanda sıkışıp kalma düşüncesi yetişkinler için rahatsız edicidir. Peki, ya böylesine yıkıcı bir şiddetin içine sıkışıp kalan çocuklara ne demeli?

Çocuklar Gazze’deki nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Çocuklar şu anda kendilerinin hiçbir payı olmayan bir çatışmanın bedelini ödemektedir. Çatışmalar yoğun nüfuslu kent merkezlerine ulaştığında, ölümcül silahların etkisi çocuklar için daha da yıkıcı olacaktır. Çocukların korunmasına mutlak öncelik tanınmalıdır.

UNICEF, birlikte çalıştığı diğer kuruluşlarla birlikte, mevcut güç koşullara karşın çocuklara yardım için elinden geleni yapmaktadır. Çocuklara ve ailelerine yardım için acilen yeni kaynaklar sağlanmıştır: su, eğitim ve canlandırma çantaları, bu yardımlar arasındadır.

Evlerini yitiren; su elektrik ve ilaç bulamayan çocukların ivedi ihtiyaçlarının ötesinde; bu çocukların maruz kaldıkları fiziksel acıların da ötesinde, çok daha derin psikolojik sonuçlar doğmaktadır. Bu durumdaki çocuklar için psikolojik ve sosyal anlamda normale dönüş zor olacak ve uzun süre alacaktır.

Ancak çatışmalar sona erdiği zamandır ki çocuklar en temel haklarına, fiziksel ve manevi şiddetten arınmış bir yaşam sürme hakkına kavuşabileceklerdir.

UNICEF tüm tarafları çocukların korunması için gerekli her tür önlemi almaya çağırır.

Yayıncıların dikkatine:

UNICEF’in Gazze’deki çalışmalarıyla ilgili B-Roll ve VNS için: www.thenewsmarket.com/unicef

UNICEF Hakkında

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında listenin en tepesinde yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AIDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Shantha Bloemen, İletişim, UNICEF Johannesburg, Cep: +27 79 495 5938

Abdel-Rahman Ghandour, Bölge İletişim Sorumlusu, UNICEF Ürdün, Tel: +9626 550 2407; Mobile: +96279 700 4567

Christopher De Bono, İletişim Sorumlusu, UNICEF New York, Tel: +1 212 303 7984

Sema Hosta, İletişim Sorumlusu, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1000