Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2009)

2009/01/15 - UNICEF'in Dünya Çocuklarının Durumu 2009 Raporu Ankara'da kamuoyuna açıklandı


ANKARA, 15 Ocak 2009 - UNICEF'in yıllık yayımlarından en önemlisi olan "Dünya Çocuklarının Durumu" raporu UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini tarafından 15 Ocak'ta tüm dünya ile birlikte Ankara'da basına ve kamuoyuna açıklandı.
Soldan Sağa: TBMM Milletvekili Prof. Cevdet Erdöl, TBMM Milletvekili Prof. Gaye Erbatur,
UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ ve TBMM
Milletvekili Nevzat Korkmaz.
Fotoğraf Oktay Üstün © 2009 UNICEF Türkiye

Düzenlenen toplantıya, Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ, TBMM üyeleri, kamu görevlileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, UNICEF çalışanları ve basın mensupları katıldı. Toplantıya mesaj gönderenler arasında ise TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik dahil dört bakan bulunmaktaydı.

Türkiye’nin başarısı

UNICEF’in 2009 raporu anne ve yenidoğan sağlığına odaklanmaktadır. Raporda belirtildiğine göre dünyada her yıl 500 binden fazla kadın gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar yüzünden yaşamını yitirmekte, yeni doğan 3.7 milyon çocuk da ilk 28 gün içinde ölmektedir. Buna karşılık Türkiye, son 20 yıl içinde 5 yaşından küçük çocuk ölüm hızını en fazla düşüren 6 ülke arasında yer almaktadır.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza
Hossaini “Dünya Çocuklarının Durumu
2009” raporunu tanıtıyor.
Fotoğraf Oktay Üstün
© 2009 UNICEF Türkiye

UNICEF Temsilcisi Hossaini açılış konuşmasında anne ve küçük çocuk ölümlerini azaltmadaki başarısından dolayı Hükümeti ve Türk halkını kutladı, ve “kendisinin ve ekibinin gerçekleştirdiği büyük işler” için Sağlık Bakanı Profesör Akdağ’a bir plaket takdim etti.

Hossaini konuşmasında: “Ne yazık ki, dünyada savaş veya yoksulluk ve hastalık döngüsüne sıkışıp kalan çok sayıda çocuk ve kadın Türkiye ile aynı fırsat ve imkânlara sahip değildir” dedi.

Sağlığın ötesinde

Bu yılın UNICEF raporu, birbiri ile yakından ilişkili olan anne ve yenidoğan sağlığına yoğunlaşmaktadır: “Annelerle yeni doğan beleklerinin sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla, her iki kesimde de ölümlerin önlenmesine yönelik aynı müdahalelerde bulunulması gerekir.”

UNICEF raporu ayrıca yenidoğan konusunu da gün ışığına çıkarmaktadır. Tüm dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin neredeyse %40’ı doğumu izleyen ilk dört hafta içinde meydana gelmektedir ve birçok ülke bu erken ölümlerin önlenmesinde çok sınırlı ilerleme kaydedebilmiştir.

Anne ve küçük çocuk ölümlerinin önlenmesi yalnızca sağlık alanındaki yetkililerin işi değildir. UNICEF Temsilcisi Hossaini’nin de açıkladığı gibi “eğer anne yetersiz besleniyorsa, kızlar çok genç yaşlarda evlenip çocuk yapıyorsa veya ergenler gerekli bilgilerle donanmamışsa, sağlıklı doğumlar da bekleyemeyiz.”

Entegre programlar

Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ,
UNICEF'in en temel raporu olan
“Dünya Çocuklarının Durumu 2009”un
Ankara'daki açılış töreninde konuşma
yapıyor. Fotoğraf Oktay Üstün
© 2009 UNICEF Türkiye

Sağlık Bakanı Profesör Akdağ Türkiye’de anne ve çocuk ölümlerinde sağlanan ilerlemeyi “son derece aktif biçimde ve tam bir bütünlük ruhuyla” uygulanan bir dizi önleyici sağlık programıyla açıkladı.

“Pilot projeler için öyle uzun zaman harcamadık... Anne ve bebek sağlığına özel önem verilmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel öğesidir.”

Türkiye, özellikle az gelişmiş bölgelerde ve kırsal yörelerde, ana-çocuk sağlığı hizmetleri için giderek daha çok finansal, insani ve fiziksel kaynak tahsis etmiştir. Böylece, anneler ve bebekler arasında görülen ölüm olaylarının azalmasının da ötesinde, bölgeler arasındaki eşitsizliklerde de kayda değer bir azalma sağlanmıştır. Dr. Akdağ, konuşmasında, 5-10 yıllık bir zaman diliminde 5 yaş altı ölüm hızının tek haneli rakamlara ineceğine olan güvenini de belirtmiştir.

“Bundan sonra, özellikle prematüre doğumlar bağlamında neonatal ölümlerin önlenmesine odaklanmalıyız” diyen Bakan Akdağ Bakanlığın hedefinin 2009 yılı için en çok 250, 2010 yılı için de en çok 200 anne ölümü olduğunu sözlerine ekledi.

UNICEF raporu “Dünya Çocuklarının Durumu 2009”un Yönetici özeti Türkçe olarak basıldı.
Fotoğraf Oktay Üstün © 2009 UNICEF Türkiye

Kadının statüsü

Toplantı sırasında söz alanlar arasında üç TBMM üyesi de bulunuyordu. Bunlardan Profesör Gaye Erbatur, kadının statüsünde iyileşme sağlanması gerektiğini vurgulayarak, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasının ve toplumsal cinsiyet rollerine bakışın değişmesinin, anne ve çocuk ölümlerinin daha da azaltılması bakımından önemine dikkat çekti. Daha sonra söz alan Sağlık, Aile, Çalışma Yaşamı ve Sosyal İşler Komisyonu başkanı Profesör Erdöl de Erbatur’a katılarak “annelerin eğitimli olmasının bir sonraki kuşak için büyük önem taşıdığını” belirtti. Nevzat Korkmaz ise, eşgüdüm, izleme, bilgi alışverişi, hesap verebilirlik ve siyasal sorumluluk gibi öğelerin önemini vurguladı.

UNICEF’in son yıllık raporunun basın açıklaması, Gazze’deki silahlı çatışmalar sonucu artan kadın ve çocuk ölümlerinin damgasını vurduğu bir ortamda gerçekleşti. Ankara’daki toplantıda söz alan bütün konuşmacılar, Gazze’deki ölümleri, okulların hedef alınmasını, ateşkese gidilmemesini ve insani yardımlar önündeki engelleri kınadılar.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, İletişim Sorumlusu, Tel: +90 312 454 1000