Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2009)

2009/01/27 - UNICEF acil yardım ihtiyacı olan kadınlar ve çocuklar için 1 milyar dolar sağlanması çağrısı yaptı


CENEVRE, 27 Ocak 2009 - UNICEF'in 2009 İnsani Çalışmalar Raporu (HAR), tüm dünyada olağanüstü durumlarla karşılaşan çocukların ve kadınların güç durumuna işaret ediyor.
Fotoğraf : © UNICEF/NYHQ2006-
2706/Noorani

İnsani Çalışmalar Raporu, sürüp giden acil durumlar için UNICEF’in yıllık yardım çağrısıdır. Bu yılın raporunda, 36 ülkedeki çocuklara ve kadınlara yardım için 1 milyar dolar istenmektedir. Bu miktar, UNICEF’in 2008 yılındaki yardım çağrısından yüzde 17 daha fazladır ve bu artışın nedeni de doğu ve güney Afrika’da yardım ihtiyacının artmış olmasıdır.

UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “raporda yer alan ülkelerin çoğunda sessiz ve unutulmuş acil durumlar yaşanmaktadır” dedikten sonra “her gün hastalıklar, yoksulluk ve açlık yüzünden kadınların ve çocukların öldüğüne, ancak bu ölümlerin büyük ölçüde dikkatlerden kaçtığına” işaret etmiştir.

Raporda belirtildiğine göre eldeki kaynakların yarısından fazlası tüm dünyadaki beş büyük çaplı yardım çalışmasının sürdürülmesine yöneliktir. Bu ülkeler Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Sudan, Uganda ve Zimbabwe’dir.

Veneman, ekonominin çökmekte olduğu ve kolera salgınının kontrol altına alınamadığı Zimbabwe’den henüz yeni dönmüştür kendisi son iki yıl içinde ziyaret eden ilk BM kuruluşunun başındadır. Veneman’ın belirttiğine göre ülkedeki insanların yarısı gıda yardımları almaktadır ve başlıca sosyal hizmetler çökme noktasındadır.

Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde doğal felaketlerin hem sayısında hem de şiddetinde artış görülmüştür. İnsani Çalışmalar Raporunda yer alan acil durumlar UNICEF’in bu alandaki çalışmalarının yalnızca küçük bir bölümünü yansıtmaktadır. 2005 ile 2007 yılları arasında UNICEF 92 ülkede yılda ortalama 276 acil duruma müdahale etmiştir. Bu durumlardan yüzde 50’sinden fazlasına doğal felaketler yol açmıştır. Silahlı çatışmaların payı yüzde 30, salgın gibi sağlıkla ilgili özel durumların payı ise yüzde 19’dur.

Raporda, gıda maddelerinin fiyatlarındaki artışın ve iklim değişikliğinin yardıma ihtiyaç duyulan ülkelerin çoğunu olumsuz biçimde etkilediği belirtilmektedir. UNICEF gıda sorunu için halen birtakım girişimler başlatmış bulunmaktadır; ancak 2009 yılının acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha fazla kaynak gerekmektedir.

UNICEF raporu, iklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada 2010 yılına kadar 50 milyon kişi için açlık riskinin artabileceğini öne süren çalışmalara atıfta bulunmaktadır.

Bazı uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içinde çocukların ve kadınların iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerden etkilenenlerin yüzde 65’ini oluşturacağını belirtmektedir. Bu öngörülerin doğru çıkması halinde iklim değişikliğinden zarar görenler arasında yaklaşık 175 milyon kadar çocuk da yer alacaktır.

UNICEF halen 150’den fazla ülkede çalışmalarını sürdürmektedir ve çoğu durumda krizlere ilk müdahalede bulunan kuruluş da yine UNICEF’tir.

UNICEF Genel Direktörü Veneman sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Bu kaynaklar, acil durumlardan etkilenen çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında UNICEF’in daha etkin ve etkili çalışmasına yardımcı olacaktır. Böylece birçok çocuğun hayatı kurtarılabilecektir.”

UNICEF Hakkında

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında listenin en tepesinde yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AIDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Patrick McCormick, UNICEF New York, Tel: +1 212 326 7426

Veronique Taveau, UNICEF Cenevre, Tel: +41 22 909 5716

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu, Tel: +90 312 454 1000