Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2009)

2009/06/12 - Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü Sömürünün En Kötü Biçimlerinin ortadan Kaldırılması Gereğine İşaret Ediyor


UNICEF: Kız çocuklarının eğitimi çözüm yollarından biridir CENEVRE, 12 Haziran 2009 - Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü'nün onuncu yıl dönümünde UNICEF ortak kuruluşlarıyla birlikte çocuk işçiliğinin temelinde yatan yoksulluğa karşı mücadele çağrısında bulundu. Özellikle yoksul ve kırsal kesimlerdeki kız çocukların kaliteli eğitime erişimlerinin sağlanması, etkili bir genel yaklaşımın önemli bir parçası olarak gösterildi.
Fotoğraf Sema Hosta
© 2009 UNICEF Türkiye

Tüm dünyada, çalışan tahminen 100 milyon kız çocuğu erkek çocuklarla benzer türde işler yapmaktadır; ancak kız çocuklar erkeklere göre çoğu kez daha fazla zorluk ve riskle karşılaşmaktadır. Dahası, kız çocukları çoğu durumda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde yer almakta; gözden uzak, fabrika duvarlarının ardında, uzaklardaki tarlalarda veya evlerinin kapılarının ardında çalışmaktadır.

UNICEF Çocuk Koruma Bölümü Başkanı Susan Bissel söyle demektedir: “Birçok kız çocuğu erkeklerle aynı tarım veya imalat işlerinde çalışmaktadır. Ne var ki, kızlar gerek kendi evlerinde gerekse başka yerlerde karşılığı ödenmeyen uzun saatler çalışarak daha fazla yük altına girmektedir. Kamuoyunun görmediği, başka evlerde yapılan hizmet işleridir ki bu işler kız çocukları başka tehlikelere ve risklere de açık duruma getirmektedir.”

Kültürel ve sosyoekonomik etkenler bir ailenin kız çocuğunu okula gönderip göndermeme kararını etkiler. Özellikle ergenlik çağına geldiklerinde, okula gidip gelirken güvenlik sorunu veya okulda yeterli su ve sanitasyon imkanlarının olmayışı gibi etkenler de kız çocukların eğitimini sınırlamaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği kapsamında çocuk satışı ve kaçırılması, çocukların zorla silah altına alınmaları, çocukların fuhuşa veya pornografiye yöneltilmeleri veya bu amaçla kullanılmaları, yasa dışı faaliyetler için çocuk temini ve çocuklara zarar verecek başka işler yer almaktadır.

Çocuk işçiliğiyle ilgili en son ILO raporunda belirtildiğine göre 2004 yılında 126 milyon çocuk güvenliklerini, sağlıklarını ve gelişimlerini engelleyici nitelikte tehlikeli işlerde çalışmaktaydı. Çoğunluğu okul dışı olmak üzere kız çocuklar, annesi ve/veya babası olmayanlar, etnik gruplara ve azınlıklara mensup olanlar ve sokakta yaşamaya iltilmiş çocuklar sömürüye en açık olanlardır.

Bissell sözlerini şöyle sürdürmüştür: Eğitim çocuklar için güvenli bir ortam sağlamaktadır; ne var ki bir aile okula erkek mi yoksa kız çocuğun mu gönderileceği konusunda karar verirken, kaybeden genellikle kız çocuk olmaktadır. Yoksul topluluklarda yaşayan çocuklara eğitim imkânları sunulması, çocuk işçiler ve marjinal konumdaki diğer çocuklar için esnek ve kaynaklarla destekli eğitim programları hazırlanması ve ilköğretim okullarında harçların kaldırılması, çocuk işçiliğiyle sonuçlanabilecek koşulların engellemenin yollarıdır.”

Hindistan’ın “halı üretimi kuşağında” çocuk işçiliğinin temel nedenlerini ele almak üzere 2000 yılında UNICEF, IKEA ve Hindistan Hükümeti arasında bir ortaklık oluşturulmuştur. Bu ortaklıkla birlikte Hindistan’ın Doğu Utar Pradesh bölgesinde bulunan 500 köyde bir program uygulanmış, bu program sonucunda okula gitmeyen 80 bin çocuğun eğitim görmesi sağlanmıştır. Söz konusu programdan bu yana IKEA ve UNICEF, Utar Pradesh’in halıcılık ve madeni eşya işleriyle, Andhra Pradesh’in ise pamuk ve kütlü üretimiyle uğraşan yörelerinde daha fazla köye ulaşarak kapsamı genişletme çabası içindedir.

Ancak, son yıllarda eğitime erişimin sağlanması ve çocuk işçiliğinin azaltılması alanlarında sağlanan ilerlemelerin önünde son küresel mali ve ekonomik kriz durmaktadır. Bu kriz nedeni ile çalışmalar planladığı şekilde gerçekleştirilemeyebilir. Birçok ülke tüm çocukların ilköğretime kaydolmalarını öngören Binyıl Kalkınma Hedefine ulaşmışken, başta Sahra-Güneyi Afrika’dakiler olmak üzere bazı ülkelerde ilk ve ortaöğretime devamlılık oranları henüz düşüktür.

Ayrıca, gerek ilk gerekse ortaöğretimde toplumsal cinsiyet açığının ortadan kaldırılması hedefi de henüz çok uzaktadır. UNICEF, kız çocuklar dahil tüm çocukların eğitim hakları olduğunu vurgulamaktadır. Eğitimli kızların yoksulluktan kurtulup kendi çocuklarının eğitimini sağlamaları daha olasıdır ve bu da gelecekteki çocuk işçiliğinin önlenmesi anlamına gelecektir. Bu yıl, aynı zamanda Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 20. yıldönümüdür.

Not: Kullanılan rakamlar Uluslararası Çalışma Örgütü’nden alınmıştır.

Daha fazla bilgi için:

Kate Donovan, UNICEF Medya, New York, Tel: +1 212-326-7452

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1000