Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2009)

2009/06/12 - UNICEF Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını destekliyor


ANKARA - UNICEF, 2009-10 öğretim yılında ülkenin 81 ilinin 32'sinde beş yaşındaki çocukların tamamının okul öncesi eğitime kaydedilmesi yolunda hükümet tarafından benimsenen planı memnuniyetle karşılamıştır.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu (ortada) Müsteşar Muammer Yaşar Özgül ve
UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini (sağda)
Fotoğraf: © 2009 UNICEF Turkey

Otuz iki ilin Valileri ve Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun başlatılan girişimin önemiyle ilgili konuşmasını dinlemek üzere 11 Haziran’da Ankara’da bir araya gelmiştir. Bakanlık bu girişim için öğretmen ve gerekli donanımı sağlarken, il valileri de fiziksel anlamda tesislerin sağlanmasından sorumlu olacaklardır.

Bakan, “çocuğun hızla büyüyüp temel alışkanlık ve becerileri kazandığı dönem olarak okul öncesi dönemin çok önemli olduğunu” belirtmiştir. Bakan, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma projesinin başarısı için kamu görevlilerini, sivil toplum kuruluşları, medyayı ve yurttaşları katkıda bulunmaya çağırmıştır. Bakan ayrıca çocukların bilişsel gelişimlerinin çok erken yaşlarda başladığı konusunda ana babaların duyarlı olmaları gerektiğini eklemiştir.

Yüksek getiri

Valilere hitap eden UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini Bakanlığın okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çabalarından övgüyle söz etti ve okul öncesi eğitimin getirileri oldukça yüksek bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

UNICEF, çocukların ilkokul için gerek duydukları zihinsel, motor ve iletişim becerilerinin edinilmesi ve çocukların duygusal ve davranışsal olarak hazırlanabilmeleri açısından ilkokul öncesi eğitimin önemini sürekli vurgulamaktadır. Böylece çocuklar eğitim sisteminin bütün kademelerinde potansiyellerinin tamamını gösterebileceklerdir. Okul öncesi eğitim ayrıca annelerin bir işte çalışmalarını da kolaylaştırmakta, hareketliliklerini artırmakta ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını güçlendirmektedir.

İddialı hedefler

Türkiye’de çocuklar normal olarak 6 yaşına geldiklerinde okula başlamaktadır. Bununla birlikte devlet okulları 60-72 aylık dönemdeki çocukların giderek daha geniş bir kesimine ilkokul öncesi eğitim sağlamaktadır. Örneğin bu yaş grubunda 2002-2003 okul yılında %11.7 olan okullaşma oranı 2008-2009 okul yılında %33’e çıkmıştır. Yaygınlaşma için seçilen 32 il aynı zamanda okullaşma oranlarının %50’nin üzerine çıktığı illerdir.

Bakan Çubukçu 2013-2014 ders yılı için hükümetin koyduğu okullaşma hedeflerini 5 yaşındakilerde %80, 4 yaşındakilerde %39 ve 3 yaşındakilerde de % 18 olarak açıklamıştır.

Geride kalanlar için

Toplantıya katılanlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü Remzi İnanlı ve okul öncesi eğitimin tanınmış savunucularından önceki Trabzon Valisi Nuri Okutan da bulunuyordu. Okutan, valilik döneminde Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Trabzon ilinde 5 yaş çocuklar arasında okul öncesi okullaşmayı %92’ye çıkarmayı başarmıştır.

Bu arada UNICEF-Türkiye, AB’nin de desteğiyle Bakanlık ve diğer ortaklarla en dezavantajlı konumdaki çocukların okul öncesi eğitimden yararlanmalarını ve geride kalmamalarını sağlayacak toplum temelli bir model geliştirmektedir. Dezavantajlı konumdaki çocukların okul öncesi eğitimden yararlanmaları fırsat eşitsizliğinin azaltılmasında ve yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarılmasının önlenmesinde önemli bir adım olacaktır.