Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Şubat > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (2/2010)

2010/02/09 - İstanbul'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle ilgili Küresel Danışma Toplantısı


İSTANBUL, Şubat 9, 2010 - UNICEF'in çeşitli kesimlerinden bir grup, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili ilk küresel danışma toplantısı için bu hafta İstanbul'da bir araya geliyor.
2010/02/09 - İstanbul?da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle ilgili Küresel Danışma Toplantısı
UNICEF çalışanları cinsiyet eşitliği için toplandılar

Yedi bölgenin tümünü kapsayan 34 ülke ofisinde görev yapan sağlık, beslenme, eğitim, çocuk koruma ve sosyal politika uzmanları; operasyon ve satın alma yöneticileri ve program görevlileri ile 15 ülke temsilcisi karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak UNICEF’in toplumsal cinsiyet alanında ileriye doğru nasıl yol alabileceğini tartışacaklar.

Toplantı sırasında bir dizi yeni araç tanıtılacak. Toplumsal Cinsiyet Başdanışmanı Ms. Ayoub von Kohl, “İstanbul toplantısının en heyecan verici yönlerinden biri bu olabilir” dedikten sonra sözlerine söyle devam etti: “Toplantıda bölgeler ve birimler, toplumsal cinsiyet boyutunun UNICEF ülke programlarında içselleştirilmesini destekleyecek ve uzun zamandır ihtiyaç duyulan araçları tanıtıyor olacak. Yeni ortaklıklara yönelmek ve toplumsal cinsiyet alanında kurumsal mükemmelliğe ulaşmak için durum araştırmalarına ve bu alandaki örnek uygulamalara da başvurulacak.”

UNICEF’in bu Küresel Danışma Toplantısının tam zamanında gerçekleşeceği söylenebilir. 2010 yılı pek çok bakımdan toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili gelişmelerin tarihinde yolların kesiştiği bir nokta sayılabilir. Konu ile ilgili çalışmaların birçoğu bu yıl yeniden ele alınacaktır. Bunların arasında Beijing Eylem Platformu uygulamalarının 15. Yıl değerlendirmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Gelişmesi ECOSOC 2010 Yıllık Bakanlar DeğerlendirmesiBM Genel Kurulunun Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ile ilgili 10. Yıl değerlendirmesi ve BKH’nin gerçekleştirilmesi de yer almaktadır. Bu arada, yeni bir BM Toplumsal Cinsiyet Biriminin de Eylül 2010’da kurulması planlanmaktadır.