Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2010)

2010/03/08 - UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman'ın Uluslararası Kadın Günü ile ilgili olarak yaptığı açıklama


Ergen kızlara odaklanma zamanı NEW YORK, 8 Mart 2010 - "Geçen hafta Guatemala"da bir UNICEF merkezini ziyaret ettim. Bu merkezde, kimileri henüz 13 yaşında, genelevlerden kurtarılan genç kızlar barınmaktaydı. Bu kızların çektikleri, akla sığmayacak tecavüz, fuhuş, işkence ve masumiyet yitimi olaylarıyla doludur.

UNICEF’in ve ortaklarının yardımlarıyla bugün bu kızlardan çoğuna eğitim ve bakım yoluyla kendilerini toparlama ve daha iyi bir gelecek kurma fırsatı verilmektedir. Bu kızlar kurtarılmış olsa bile, ne yazık ki daha pek çoğu yeraltı sömürü dünyasına kıstırılmış durumdadır. Benzer öyküler dünyanın başka pek çok yerinde de görülmektedir ve bunların hepsi bize genç kızların ve kadınların korunması için yapılması gereken işleri anımsatmaktadır. Ergen yaşlarda milyonlarca kız yoksulluk içinde yaşamakta, cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliklere katlanmakta; şiddet, suiistimal ve sömürüye maruz kalmaktadır. Sonuç, yalnızca bu kızların kendi çektikleri acılardan ibaret değildir; aynı zamanda baskı ve suiistimal döngüsü süreklilik kazanmaktadır.

Kadınlara ve genç kızlara temel sağlık ve eğitim hizmetleri gibi alanlarda eşit haklar ve eşit erişim sağlanmasında mesafe kaydedilmiş olmasına karşın, ergen kızların dışlandığı durumlar halen sıkça görülmektedir. Eğitime ve sağlığa yatırım temel önemdedir; ancak, suiistimal olaylarının faillerine yönelik daha sert yasalar, cezalar ve kovuşturmalar da bu kadar önemlidir. Eğitim, kız çocuklar, aileleri ve toplulukları için daha iyi bir yaşamın anahtarıdır. Uzmanlarca yapılan araştırmalara göre bir kızın ortaöğretimde geçirdiği fazladan her yıl ilerde gelirinin yüzde 15 artmasını sağlamaktadır. Daha iyi eğitim görmüş kızların istihdam ve sağlık alanındaki gelecekleri de daha olumludur ve bu kızlar kadınlık dönemine geçtiklerinde kazanımlarını kendi çocuklarına da aktaracaklardır.

Bir ülkenin kız çocuklarına sağlayabildiği eğitim düzeyi ile o ülkenin ekonomisinin büyüklüğü arasında güçlü bir bağlantı vardır. Ancak, daha önemlisi, eğitim kadınları güçlendirmekte, onlara toplumda seslerini daha iyi duyurma fırsatı tanımaktadır.

Dünya Kadınlar Günü olan bugün 8 Mart’ta uluslararası topluluk, tüm dünya ülkelerinin hükümetleriyle birlikte, her kız çocuğun kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştirebileceği bir çocukluk dönemi yaşama hakkının gerçekleştirilmesi için çok daha kararlı çabalar içine girmelidir.”