Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2010)

2010/03/19 - Taş Atan Çocuklar İçin Olumlu Gelişme


'Taş atan çocuklar' yasa tasarısının TBMM Adalet Komisyonu'na gelmesi UNICEF Türkiye Ofisi tarafından heyecanla karşılanmıştır. 18 yaşından küçük tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasını sağlayacak yasa tasarısının, özellikle de 23 Nisan yaklaşırken, TBMM'nin gündemine gelecek olması çocuklar için umut verici bir gelişmedir. Bu yasanın geçmesi halinde, kanunla ihtilafa düşmüş tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanması, çocuklarının yüksek yararının her zaman korunması ve özgürlüğü kısıtlayıcı önlemlere son çare olarak başvurulması öngürülmektedir.

UNICEF, Türkiye Hükümeti dahil birçok devletin imzalamış olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yol gösterici olması gerektiğini savunmaktadır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 18 yaşından küçük herkesi çocuk olarak tanımlar. UNICEF, hükümetlerin kanunla ihtilafa düşen çocukları yargılama haklarına saygı duymakla birlikte, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu’nda belirtildiği üzere 18 yaşını doldurmamış herkesin çocuk olarak yargılanması ve çocukların yüksek yararının her zaman öncelikli olması gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar için nitelikli sosyal inceleme raporları hazırlanması ve özgürlüğü kısıtlayıcı önlemlerin son çare olarak uygulanması da Kanun’da açıkça öngörülmektedir.

Uluslararası çocuk adaleti güvenceleri arasında şunlar yer almaktadır: özgürlüğü kısıtlayıcı önlemlerin son çare olarak uygulanması; işkence ve kötü muamelenin yasaklanması; çocuğa savunmasını hazırlarken ve sunarken yasal ve uygun olan diğer yardımların sağlanması; kararların bağımsız, yetkili ve tarafsız makamlar tarafından verilmesi; ve çocukların tanıklık etmeye veya suç ikrarında bulunmaya zorlanmaması. Bir çocuğun ceza yasasını ihlal ettiği sonucuna varılması halinde, bu karar ve sonucu olarak alınan önlemler daha yüksek, yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme tarafından incelenmelidir. Bütün bu temel ilkeler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de bulunmaktadır.

2006 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nun 9. ve 13. Maddelerine yapılan değişiklikler, 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu ile çelişki yaratmış ve 15 yaşından büyük çocukların özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalarının yolunu açmıştır.

UNICEF, uzun yıllar boyunca çocukları parmaklıklar arkasında tutmanın ve temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamanın hem çocukların bireysel geleceklerine, hem de toplumun tamamının geleceğine zarar vereceğine inanmaktadır. Kendi suçu olmaksızın bir şekilde kanunla ihtilafa düşmüş ve bundan dolayı eğitim hakkını kaybetmiş bir çocuğun yıllar sonra tutukluluk hali sona erdiğinde nasıl üretken ve barışçıl bireyler olmaları beklenebilir. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir, bundan dolayı da korunmalı ve her zaman üstün yararları gözetilmelidir.

UNICEF, Çocuk Koruma Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasına yönelik ilgili taraflara sağladığı teknik desteği bundan sonrasında da sürdürmeye devam edecektir.