Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2010)

2010/03/24 - "AİLE EĞİTİMİ" KAMPANYASI BAŞLIYOR


25 Mart 2010, Ankara - Ebeveynlerin, çocuk yetiştirme eğitiminin yararları konusundaki farkındalığını artırmak amacı ile "AİLE EĞİTİMİ" kampanyası başlatılıyor. Kampanya, "Ailem Eğitimde, Geleceğim Güvende" sloganı ile kamuoyuna duyuruluyor...
2010/03/24 - ?AİLE EĞİTİMİ? KAMPANYASI BAŞLIYOR
Toplantı sonrası eğitime katılan ailelerle bir hatıra fotoğrafı çekilirken

UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, kampanya açılışında yaptığı konuşmada, çocukların ilk ve en önemli eğitimcilerinin ebeveynleri olması gerektiğinin altını çizdi. Hossaini “Aile ortamı, çocukların korunması için ihtiyaç duyulan ilk savunma hattı. Ancak çoğu zaman çocuklar hayatta hak ettikleri en iyi başlangıcı yapamaz, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek aile ortamında büyüyemezler. Yaşamın ilk yıllarında karşılaşılan fiziksel ve zihinsel bakım eksiklikleri, ilgisizlik ve istismar ile birleştiğinde çocukların yaşamlarına geri döndürülemez etkiler yaratabilir.  Bu kampanya yoluyla aileler eğitim ile güçlendirilecek ve çocukların tam potansiyellerine ulaşmaları desteklenecektir” dedi.

‘Önce Çocuklar’ Projesi kapsamında geliştirilen Aile Eğitimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu proje kapsamında, Avrupa Birliği’nin mali katkısı ve UNICEF’in teknik desteği ile proje paydaşı birçok kamu kurum ve kuruluşun iş birliğinde hazırlanan Aile Eğitim Programı’nda uygulama süreci başlamıştır. 

UNICEF Türkiye Temsilcisi
Reza Hossaini açılış konuşmasını
yaparken

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Erwan Marteil açılış konuşmasında: “Ebeveynlik ve sürekli ebeveyn bakımı ve desteği, çocukların en iyi şekilde yetiştirilmeleri açısından hayati rol oynamaktadır. Ancak, ebeveynler hem AB’de hem de Türkiye’de çok ciddi engellerle karşılaşmaktadırlar; örneğin, uyuşturucu kullanımı, artan yoksulluk, iş bulmak amacıyla yurdundan ayrılma zorunluluğu, silahlı çatışmalar, HIV/AIDS etkileri vb. Çoğu zaman ebeveynler çocuklarını mümkün olan en iyi şekilde yetiştirmek için gereken beceri, bilgi ve kaynaklara sahip değiller” dedi.

Ailelere, eğitim konusunda destek vererek, çocuklarının çok yönlü gelişimini sağlamak amacıyla başlatılan “AİLE EĞİTİMİ” kampanyası ile 12 öncelikli ilde 0-18 yaş arasında çocuğu olan, 75 bin dezavantajlı aileye ulaşılması hedefleniyor.

Aile Eğitimi programında, çocuğun bakımından gelişimine ve aile içi eğitimine kadar geniş bir yelpazede kurumsallaşmış bir müfredat uygulanıyor.

Açılış konuşmasında Aile Eğitiminin önemine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu - bu alana yapılacak yatırımlarla ailelerin sağlık ve eğitim hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanması, ilk/ortaöğretime kayıt olma/ tamamlama oranlarının artması ve şiddet eğiliminin azalması gibi pek çok alanda iyileştirmelere olanak sağlayacağını söyledi. Konuşmasının sonunda ise “Aile eğitimlerini bilimsel, disiplinlerarası ve çok sektörlü bir yaklaşımla ele alan ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilen, sürdürülebilir programlarla toplumun tüm kesimlerine ulaştırabilmek’ misyonu doğrultusunda çocuklarımız için daha

 ileri ve daha büyük adımlar atma imkanını bulmuş olmaktan bugün ayrı bir heyecan duymaktayım” dedi.

Ailedeki yetişkinler, katıldıkları Aile Eğitimi programı sayesinde; çocukları ile daha etkili iletişim kurmanın yollarını, çocuğun zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını tanıma ve destekleme için yapılması gerekenleri öğreniyorlar. Program kapsamında, ayrıca engelli çocuğu olan ailelere karşı duyarlılık artırmak, kadın hakları, üreme sağlığı gibi konu başlıkları da yer alıyor. Babaların da çocuk yetiştirmedeki rolüne vurgu yapan program, baba desteğinin önemini bir kez daha hatırlatarak, babaları da eğitime çağırıyor. 

Aile Eğitimine katılmak isteyen ebeveynler, Halk Eğitimi Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Okul Öncesi Eğitimi Kurumları, İlk ve Orta Öğretim Kurumları, Aile Danışma ve Toplum Merkezleri, Sağlık Ocakları ve AÇSAP Merkezleri, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri’ne başvuruda bulunabilecek ve ücretsiz aile eğitimlerinden yararlanabilecekler.

"AİLEM EĞİTİMDE, GELECEĞİM GÜVENDE"