UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2010)

2010/08/18 - UNICEF Pakistan'da yürüttüğü hayat kurtarıcı çalışmalar kaynak yetersizliği yüzünden tehlikede


İSLAMABAD/CENEVRE- UNICEF dün yaptığı bir açıklamayla Pakistan'daki yardım çalışmalarının ciddi maddi yetersizlikler nedeniyle tehlikede olduğu uyarısında bulundu. UNICEF, milyonlarca çocuğun suyla bulaşan hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu ülkede su ve sanitasyon çalışmalarının kaynak yetersizliği nedeniyle aksamasından ciddi kaygı duyuyor.

UNICEF Pakistan Temsilcisi Martin Mogwanja yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Temiz su temini ve sanitasyon, Pakistan’da sellerden etkilenen milyonlarca kişinin yaşamı açısından kilit önem taşıyor. Hayatta kalabilmek için yardıma ihtiyacı olan insan sayısı açısından bakıldığında bu acil durum, Tsunami, Haiti ve son Pakistan depreminin toplamından daha ciddidir.

"UNICEF halen her gün 1.3 milyon kişiye yeterince temiz su temin edebilmektedir. Ancak daha milyonlarcası aynı ihtilaç içindedir. Maddi kaynak yetersizliği nedeniyle bu ihtiyacı karşılayamazsak kolera, ishal ve dizanteri gibi suyla geçen hastalıklar yaygınlaşacak, hastalıklara ve kötü beslenmeye karşı zaten zayıf ve açık durumdaki çocuklar başta olmak üzere durumdan etkilenen nüfusta can kayıplarına yol açacaktır.”

Pakistan Hükümeti’nin tahminlerine göre sel krizi toplam 20 milyon insanı etkilemiştir ve BM’ye göre de yarısı kadın ve çocuk olmak üzere en az 15 milyon kişi durumdan etkilenmiştir.

UNICEF, sellerin en ağır darbeyi vurduğu kesimin “yoksulun da yoksulu” durumundakiler, başka bir deyişle hâlihazırdaki olumsuz koşullarla baş edemeyecekler olmasından kaygılanmaktadır. En fazla kaygı yaratan noktalar suyla geçen hastalıklar, akut solunum yolu enfeksiyonları, cilt hastalıkları ve Pakistan’ın sellerin vurduğu bölgelerinde zaten hayli yaygın olan yetersiz beslenmedir.

UNICEF, çok yaygın olan çocuk felcinin ve kızamığın hala bir tehdit olduğunu belirtmektedir. UNICEF, DSÖ ve Hükümet ile birlikte yardım merkezlerinde çocuk felci ve kızamık aşılamaları yapmaktadır. UNICEF ayrıca ishale karşı evde uygulanabilecek bir tedavi olarak ağızdan sıvı temin etmekte, ancak bu tedavinin bile finansman güçlükleri yüzünden yeterince geniş kesimlere ulaştırılamadığını belirtmektedir.

UNICEF hakkında
UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar çocukların yaşayıp gelişmelerine yardım amacıyla 150’den fazla ülkede ve bölgede çalışmalar yürütmektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı temin edilmesinde dünyada en önde gelen kuruluş olan UNICEF çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve sanitasyon çalışmalarını, kız erkek tüm çocukların kaliteli eğitim görmelerini ve çocukların şiddet, sömürü ve AİDS’ten korunmasına yönelik çalışmaları desteklemektedir. UNICEF çalışmalarını tümüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarıyla finanse etmektedir.
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Daha fazla bilgi için:
Patrick McCormick, UNICEF Media, New York, Tel + 1 212 326-7426, pmccormick@unicef.org

Marco Jimenez Rodriguez, UNICEF Media, Geneva, Tel + 41 22 909 5716, mjrodriguez@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, Türkiye, + 312 454 1000 shosta@unicef.org