UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2010)

2010/08/16 - Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos 2010 başladı


Bu yılın teması diyalog ve karşılıklı anlayış New York - Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos 2010 tarihinde Genel Kurul salonunda konuşmalar, müzik dinletileri, şiir ve video gösterimi dahil bir dizi etkinlikle başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da, Diyalog ve Karşılıklı Anlayışı tema alan, 12 Ağustos 2010'dan 11 Ağustos 2011'e kadar sürecek olan yılı başlatmak üzere toplananlara hoş geldiniz dedi.

Uluslararası Gençlik Yılı’nın amacı, barış, insan haklarına saygı ve dayanışma ideallerini kuşaklar, kültürler, dinler ve uygarlıklar arasında yaygınlaştırmak.

Genel Sekreter Ban Ki-moon bu vesileyle yayınladığı bir mesajda şunları söyledi: “farklı halkların ve geleneklerin birbirine giderek yaklaştığı, birbiriyle daha fazla temasa geçtiği bir dünyada, gençlerin başkalarına nasıl duyarlılıkla kulak verileceğini, başkalarıyla nasıl empati kurulacağını, görüş farklılıklarını kabullenmeyi ve uyuşmazlıkları çözmeyi öğrenmeleri büyük önem taşımaktadır.”

Genel Sekreter “kendilerinin ve bizlerin geleceğine yarar sağlayacak politikalar, programlar ve karar alma süreçlerine gençleri de dahil etme” çabalarının güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştur. Genel Sekreter dışında Tunus Gençlik, Spor ve Beden Eğitimi Bakanı Samir Laabidi ile Benin Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jean-Francis Régis Zinsou da etkinliklerde söz alıp konuştular.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler bölümünden Sha Zukang Birleşmiş Milletler Gençlik Gelişimi Ağı konusunda geri plan bilgisi verirken, BM Nüfus Fonu Genel Direktörü Thoraya Obaid de BM kuruluşları adına gençlik gelişimiyle ilgili girişimlere verilen desteği ortaya koyan bir ortak açıklama yaptı. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün New York Ofisi Direktörü Jane Stewart ise Gençler için Küresel İstihdam Eğilimleri raporunu tanıttı.

Konuşmacılar arasında gençlik temsilcisi Maya Saoud ile Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçı Monique Coleman da yer aldılar. Etkinliklerin moderatörlüğünü ise Bridge the GAP TV Genel Direktörü Chris Bashinelli yapmıştır.

Gençlik fotoğraf yarışması “Ülkeler Çekimi” sonucunda başarılı bulunan fotoğraflar sergilenirken, bu etkinliğe The Bonde da müziğiyle katılmıs, ayrıca etkinlik sırasında şiir dinletisi, “otizm için hareket” adlı bir dans gösterisi ve gençlikle ilgili konularda video gösterimi gerçekleştirilmiştir. “Görsel Sesler: küresel konulara gençlerin bakışı” başlıklı bir sergi de BM ziyaretçi lobisinde 2 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri arasında halka açık olacaktır.

Görevler ve fırsatlar

Dünyada 15 ile 24 yaş arasında 1.2 milyarın üzerinde genç vardır ve bu da dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluşturmaktadır. Uluslararası Gençlik Yılı, gençlerin topluma yaptıkları katkıyı gözler önüne sermek, gençlerin tam ve etkili katılımını yaygınlaştırmak için özel bir vesile sunmaktadır.

Kaynaklara sınırlı erişim, sağlık, eğitim, öğrenim, istihdam ve ekonomik fırsatlar gibi çeşitli sorunlarla karşılaşan gençlerin yüzde 87’si gelişmekte olan ülkelerdedir.

Dünyamız, çoğu kez birbiriyle çakışan, finansal olanlar dahil çok sayıda krizle ve diğer sosyoekonomik sorunlarla yüz yüze iken, gençlere yatırım ve gençlerle ortaklıklar kurmak sürdürülebilir çözümler için anahtar önem taşımaktadır.

BM Üyesi Devletler, Gençlik Yılı’nı ilan eden 645/134 sayılı kararı benimseyerek, uluslararası topluluğun gençlikle ilgili konuları küresel, bölgesel ve ulusal kalkınma gündemlerine içselleştirmeye verdikleri önemi bir kez daha teyit etmişlerdir. BM, Yıl içerisindeki çabalarını yönlendirmek üzere kapsamlı üç hedefe odaklanmaktadır: (1) gençliğin daha fazla sahiplenilmesi ve gençliğe yatırım; (2) gençlerin katılımını ve gençlerle ortaklıkları artırmak ve (3) gençler arasında kültürler arası anlayışı geliştirmek.

Birleşmiş Milletler ve Gençlik

1985 yılında BM ilk Uluslararası Gençlik Yılı’nı kutlamıştı. Bunun onuncu yıldönümünde de Genel Kurul Gençlik için Eylem Dünya Programı’nı benimsemişti. Program, gençlerin durumunu iyileştirmeye yönelik olarak bir politika çerçevesi, ulusal eylem ve uluslararası destek için yol gösterici ilkeler öngörüyordu.

Bugün, Gençlik için Eylem Dünya Programı gençliğin gelişiminde önde gelen bir role sahiptir. Program, gençlik alanında ulusal kapasitelerin güçlendirilmesine, gençlerin önündeki katılım fırsatlarının nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gençlik Programı gençlerle ilgili BM odağı olarak işlev görmektedir. Gençliğin gelişimi için, bir dizi etkinlik gerçekleştirmektedir. Bunların arasında, Gençlik Gelişim Ağı aracılığıyla BM birimleri arasındaki ortak çalışmayı ve bilgi alışverişini güçlendirerek kuruluşun gençlik gelişimi alanındaki çalışmalarının daha etkili kılınması da yer almaktadır.

Gençler ve gençlere odaklı kuruluşlar, Gençlik Yılı’nı kutlayan etkinlikler gerçekleştirmeye ve bu etkinliklere katılmaya özendirilmektedir. Bu doğrultuda, BM’nin aylık e-bülteni “Youth Flash”a (www.un.org/youth) abone olunmakta, tanıtım-savunu materyalleri resmi web sitesinden (social.un.org/youthyear) indirilmekte aylık danışmalara katılım sağlanmaktadır

(com/UNyouthyear).

Uluslararası Gençlik Yılı ile ilgili daha fazla bilgi için: http://social.un.org/youthyear/. Konunun özüyle ilgili meselelerde lütfen BM Gençlik Gelişimi Kuruluşlar Arası Ağ Eş Başkanı

Ms. Nicola Shepherd’la (+1 917 367 9282, email: shepherdn@un.org) veya Ms. Golda El-Khoury’le (+33 1 45 68 45 47, email: g.elkhoury@unesco.org.) temasa geçin.

Mülakatlar için, BM Halkla İlişkiler Bölümü: Liz Scaffidi at +1 212 963 5834 veya scaffidi@un.org.