UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2010)

2010/08/10 - UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake'in açıklaması


NEW YORK - Bugün, dünyamızdaki yerli halkların büyük bir zenginlik içeren çeşitlilikleri, kültürleri ve yaptıkları kayda değer katkılarla ilgili kutlamalara UNICEF de katılmaktadır. Dünya liderleri gelecek ay Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Zirvesi için New York'ta bir araya geleceklerinden, bu yılki kutlamalar önemli bir zamana denk düşmektedir. Bu hedefler, tüm insanlığın temel ihtiyaçlarının ve insan haklarının küresel ölçekte tanındığını göstermekte, başta çocuklar olmak üzere en muhtaç durumdakilere yardım gibi özel bir ödeve işaret etmektedir.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü tarafından yakınlarda yayınlanan Dünya Yerli Halkların Durumu raporunun da açıkça ortaya koyduğu gibi, kaydedilen ilerlemelere karşın, yerli halkların, BKH’lere yönelik küresel hamlenin gerisinde kalmaları riski giderek artmaktadır.  Rapora göre yerli halklar insani kalkınmanın hemen her göstergesinde çarpıcı eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Üstelik çocuklar söz konusu olduğunda bu eşitsizlikler özellikle rahatsız edici boyutlara ulaşmaktadır.

Örneğin Latin Amerika’da yerli halklara mensup çocuklar arasında çocuk ölümleri diğer nüfus kesimlerine göre önemli ölçüde fazladır. Günümüzde Avustralya’da dünyaya gelen aborijin bir çocuğun yaşam beklentisi, diğer çocuklara göre 20 yıl daha kısadır. Guatemala’da 15 ile 19 yaş arasındaki yerli gençlerin yüzde 53’ü ilkokulu bitirmemişken, diğer gençler arasında bu oran yüzde 32’dir.  Tüm dünyada, yerli halklara mensup çocukların okula gitme olasılıkları diğerlerine göre daha düşük, okula başladıktan sonra terk olasılıkları ise daha yüksektir. Bu halklarda kız çocukların okul dışı kalma riskleri daha da yüksektir. Ayrıca, yerli halklara mensup çocukların yaşamları boyunca karşılaştıkları ayrımcılık ve dışlanma da, dezavantajlılık durumlarını daha da ağırlaştırmakta ve yoksulluk döngüsünü sürekli kılmaktadır.

Dünya Yerli Halklar Günü’nü kutlamanın en iyi yolu, tüm çocukların kendi potansiyellerini geliştirme açısından eşit şansa sahip olmaları yönündeki çabalarımızı yoğunlaştırmak, tüm toplumları hepimizin birer parçası olduğumuz insanlık ailesine zenginlik katan çeşitlilikleri kucaklamaya özendirmektir. Binyıl Kalkınma Hedeflerine doğru kalıcı bir ilerleme sağlamanın ve tüm dünya halkları için daha iyi bir gelecek inşa etmenin tek yolu budur.

Daha fazla bilgi için:

Patrick McCormick, UNICEF Media, New York, Tel + 1 212 326-7426,
pmccormick@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, Türkiye, + 312 454 1000 shosta@unicef.org