Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2010)

2010/09/23 - Ortak Basın Açıklaması


Dünya liderleri ve uzmanlar kalkınma yolunda eğitimin önemini vurgulamak için bir araya geldiler NEW YORK - Eğitimin Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşılması yolunda önemini ortaya koymak ve eğitime daha çok önem verilmesinin yollarını araştırmak üzere bir beyin fırtınası gerçekleştirildi. Bu çalışma, dünya liderlerinin BKH yolundaki ilerlemeyi değerlendirmek üzere New York'ta bir araya geldikleri 22 Eylül günü gerçekleşti.

Oturumun düzenleyicileri olarak Save the Children, Katar, UNESCO ve UNICEF’e göre, eğitime odaklanılması kritik önem taşımaktadır.  Eğitim, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin tümüne yönelik istikrarlı küresel ilerleme bakımından anahtar konumdadır; ne var ki, yaklaşık 69 milyon çocuk – en marjinal konumda olanlarla birlikte- okula düzenli olarak her yıl devam edememektedir.

Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Kalkınması Vakfı Başkanı Mozah Bint Nasser Al-Missned görüşlerini şöyle açıklamıştır: "Eğitim, tüm BKH’lerin gerçekleşmesi açısından merkezi bir öneme sahiptir ve doğal felaketlere veya silahlı çatışmalara maruz ülkeler dahil tüm bölgelerde eğitime birinci derecede öncelik tanınmalıdır. Eğitim olmadan, barış da, refah da olmaz. Çatışmalar, insan güvenliğine ve zorlukla ulaşılan Binyıl Kalkınma Hedeflerine yönelik büyük bir tehdittir."

Devlet Başkanları ve dünya liderlerinin katıldıkları toplantı, eğitim alanında on yılın başında sağlanan ivmenin artık zayıflamaya başladığına ilişkin kaygılar arasında gerçekleşiyor. Gerçekten de, en yoksul durumdaki çocuklar, silahlı çatışmaların etkilediği ülkelerde yaşayanlar, ücra yörelerdekiler veya azınlık gruplara mensup olanlar açısından sağlanan ilerlemeler, daha varlıklı ailelerin çocuklarına göre geride kalmıştır.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake ise “çocukları, ailelerini ve topluluklarını etkileyen yoksulluk döngüsüne son verilmesinin eğitimle başlayacağını” kaydetmiştir.

Oturumda, eğitime yapılan yatırımların BKH’lerin tümüne ulaşma bakımından belirleyici önem taşıdığını açıkça ortaya koyan yeni veriler de dikkate alınmıştırr.

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ise şunları söylemiştir: “Daha iyi sağlık durumundan daha varlıklı bir yaşama kadar eğitim, milyonlarca çocuk, genç ve yetişkin için daha iyi bir geleceğin katalizörüdür. Hiçbir ülke, eğitime kararlı yatırımlar yapmaksızın sosyoekonomik kalkınma merdiveninin üst basamaklarına çıkamamıştır.”

Herkes için eğitim Küresel İzleme Raporundan veriler şunlara işaret etmektedir:

  • Düşük gelir düzeyindeki ülkelerde tüm öğrencilerin okullarından temel okuma becerileriyle donanmış olarak ayrılmaları halinde 171 milyon kişi yoksulluktan kurtarılabilir – burada kastedilen, günde 1.25 dolardan daha az kazanarak yaşayan kişi sayısında yüzde 12’lik azalmadır (BKH 1-Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması)
  • Kenya’da kadınlara erkeklerle aynı eğitim fırsatları tanınması halinde, mısır, fasulye ve bezelyede yüzde 22’ye varan ürün artışı sağlanabilir (BKH 3-toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi)
  • Okuyabilen bir annenin dünyaya getirdiği çocuğun 5 yaşına ulaşma şansı yüzde 50 daha fazladır ve Sahra Güneyi Afrika’da annelerinin en azından ortaöğretim görmüş olmaları durumunda 2008 yılında tahminen 1,8 milyon çocuk ölümü önlenebilirdi. (BKH 4-Çocuk ölümlerinin azaltılması)
  • Burkina Faso’da, ortaöğretim görmüş kadınların sağlık kuruluşlarında güvenli doğum yapma olasılıkları eğitimsiz kadınlara göre iki kat daha fazladır. (BKH 5-anne sağlığının iyileştirilmesi)
  • Malawi’de, HIV kapma riskinin gebelik döneminde ilaç alarak azaltılabileceğini bilen kadınların oranı hiç eğitim almamış olanlar arasında yüzde 27 iken ortaöğretime gitmiş olanlar arasında yüzde 59’a çıkmaktadır (BKH 6- HIV/AİDS, sıtma ve diğer hastalıklara karşı mücadele) 

BKH’lerin 2000 yılında belirlenmesinden bu yana kaliteli temel eğitim sağlanmasında övgüye değer ilerleme kaydedilmiştir.

Tanzanya’da, on yılın başında ilkokul çağındaki çocukların yarısından azı okula gidiyordu. Bugün ise bu ülkede hemen hemen tüm çocuklar okula gitmektedir. Hindistan’da 2008 yılında okul dışı çocuk sayısı yaklaşık 5,6 milyondu; 2015 yılına kadar bu sayının 750 bine çekilmesi beklenmektedir.

Bu kayda değer kazanımlara karşın, uluslararası toplum henüz 2015 yılına kadar tüm çocuklara kaliteli temel eğitim sağlama hedefine ulaşabilecek durumda değildir. Birçok durumda, okullaşmada sağlanan ilerleme eğitimin kalitesinden ödün verilmesiyle gerçekleştirilebilmiş, bu arada örneğin erken dönem çocuk bakımı ve eğitimi, okuryazarlık, gençlik ve yetişkin eğitimi ve yaşam becerileri gibi eğitimle ilgili diğer alanlar ihmal edilmiştir.

Save the Children CEO’su Jasmine Whitbread şöyle demektedir: “Herkesin ilkokullaşması bakımından genel olarak ilerleme sağlanmıştır. Ancak, donörlerin ve Devletlerin şimdi çatışmalardan etkilenen ve kırılgan ülkelerde yaşayan çocukların eğitimine odaklanmaları gerekir. Bu ülkelerde 69 milyonluk büyük bir çocuk kitlesi vardır ve durum iyiye gitmemektedir. Ortada, devam etmesine izin verilemeyecek büyük bir potansiyel israfı vardır.”

Eğitime erişim ve ilkokulu bitiren çocukların payı açısından henüz büyük açıklar vardır.  Cinsiyet, etnik köken, gelir, dil ve engellilik gibi durumlara dayalı önemli eşitsizlikler evrensel ilköğretimin önündeki engeller olarak hala yerinde durmaktadır. Eğer bugünkü eğilimler sürerse, 2015 yılında okul dışında kalan çocuk sayısı 56 milyon olacaktır. 2008 yılında, verisi bulunan 184 ülkeden 72’sinde ilköğretimde cinsiyet eşitliği sağlanamamıştır.

Okula gitmeyen çocukların sayıca en fazla oldukları (2007 yılında 8,6 milyon) Nijerya’da 2015 yılında bu sayının 8,3 milyonda kalması beklenmektedir. Tek başına Sahra Güneyi Afrika’da her yıl 38 milyon çocuk okulu bırakmaktadır.

Toplantıda, dünya liderlerinden eğitime daha fazla yatırım yapmaları, evrensel ilköğretimin sağlanması için halen mevcut 16 milyar dolarlık yıllık açığı kapatmaları istenmiştir. BKH’lere ulaşma hedefine yalnızca beş yıl kalmışken, sözlerin acilen gerçekleşmesi gerekmektedir.

Eğitimin tüm binyıl hedeflerinin gerçekleşmesi açısından vazgeçilmez önem taşıdığına ilişkin çarpıcı kanıtlar, Birleşmiş Milletlerde 20 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan UNESCO sergisi “Eğitim Önemlidir”de ziyaretçilere sunulacaktır.

Daha fazla bilgi için:
Ali Willis, Majesteleri Sheikha Mozah bint Nasser al Missned Ofisi 
Tel: + 1 678 823 5900                                                                                                                                                                                                                         
E-mail: awillis@hho.gov.qa

Shimali Senanayake, UNICEF Media, New York
Tel: + 1 917 265 4516
E-mail: ssenanayake@unicef.org

Sue Williams, UNESCO Media, Paris                                                                                                                                                                         
Tel: + 33 (0) 1 45 68 17 06                                                                                                                                                                          
E-mail: s.williams@unesco.org

Eileen Burke, Save the Children, Media, New York
Tel:  + 203 216 0718
E-mail: eburke@savechildren.org

Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, 
Türkiye, + 312 454 1000 
shosta@unicef.org