Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2010)

2010/09/22 - Uzmanlar ve liderler dünyanın en güç durumdaki çocuklarına ulaşma konusunu tartışmak üzere bir araya geliyor


NEW YORK - Dünya Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşmak için çaba gösterirken hiçbir çocuğun geride kalmamasını sağlamanın taşıdığı önem, New York'taki UNICEF merkezinde yapılan panelin konusu oldu. Panel, BM'nin BKH'ye ilişkin üç günlük küresel zirve toplantısı vesilesiyle düzenlendi.

NEW YORK - Dünya Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşmak için çaba gösterirken hiçbir çocuğun geride kalmamasını sağlamanın taşıdığı önem, New York’taki UNICEF merkezinde yapılan panelin konusu oldu. Panel, BM’nin BKH’ye ilişkin üç günlük küresel zirve toplantısı vesilesiyle düzenlendi.

Panelin katılımcıları arasında Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Brezilya Sosyal Kalkınma Bakanı Marcia Lopez, Rockefeller Vakfından Dr. Judith Rodin, UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Aktris Mia Farrow vardı. UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in üstlendiği etkinlikte moderatörlüğü de CNN’den Jim Clancy yaptı. 

Panelde, en son UNICEF verileri üzerinden geçildi. Bu verilere göre, dünyadaki en dezavantajlı çocuklardan bir bölümü Binyıl hedeflerine yönelik ilerlemelerden henüz yararlanamamaktadır. Bir başka kaynak da, UNICEF’in Açıkların Kapatılması başlıklı araştırmasıdır ve bu araştırma da en dezavantajlı çocuklara odaklanmanın sağlanacak yardımlar açısından en maliyet etkin yol olabileceğini ortaya koymaktadır.

Geleneksel yardım programlarında zaman zaman şöyle bir varsayımda bulunulmuştur: yardımlarda, sosyal statüleri, aşırı yoksullukları, coğrafi yalıtılmışlıkları veya cinsiyetleri nedeniyle ulaşılması en güç olanları aramak yerine, mümkün olan azami sayıda kişiye ulaşılmasına önem verilmelidir. Bu yaklaşım sonucunda milyonlarca çocuğun yaşamlarında ve geleceğe ilişkin umutlarında gerçekten önemli iyileşmeler sağlanmıştır.

Ne var ki, bir dizi ülkeden toplanan verilere ve UNICEF’in en son istatistik modellemesine göre, yardımların en etkin olmasını sağlayacak yol bu olmayabilir. Araştırmaya göre, düşük gelirli, çocuk ölümlerinin fazla olduğu ve çocukların daha büyük risklerle karşılaştıkları ülkelerdeki çocuklara yardımcı olmayı amaçlayan ve eşitlik odaklı yardım programları, yapılan milyon dolarlık yatırım karşılığında önlenen çocuk ölümü sayısını yüzde 60 artırabilmektedir.

Binyıl Kalkınma Hedefleriyle ilgili süre içerisinde çocuk yaşatma ve gelişiminin birçok alanında gerçekten çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Dünya ölçeğinde beş yaş altı ölüm hızı 1990 yılında bin canlı doğumda 90 iken 2008’de 65’e indirilmiştir. 60’ı aşkın gelişmekte olan ülkede ilkokul çağındaki çocukların en az yüzde 90’ı okullarındadır ve aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklama sayesinde her yıl tahminen beş yaş altı 2,5 milyon çocuk ölümü önlenmektedir.

Ne var ki, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların geleceği açısından cinsiyetin ve coğrafyanın bugün de güçlü bir belirleyici rolü vardır. Bu ülkelerde en yoksul topluluklara mensup çocukların 5 yaşından önce ölme riskleri diğer çocuklara göre iki kat daha fazladır. Bodurluk gibi yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkan sorunlar ve doğumda nüfusa kaydettirilmeme gibi olasılıklar da bu çocuklar açısından daha büyük bir risk oluşturmaktadır.

2009 yılında Sahra Güneyi Afrika’da her yedi çocuktan biri 5 yaşına gelmeden ölüyordu. Hayatta kalan çocukların da ancak yüzde 65’i okula gidebilmekteydi. Ayrıca, tüm dünyada, en yoksul hanelerde yaşayan kız çocukların 18 yaşından önce evlenme olasılıkları da varlıklı ailelerin kızlarına göre üç kat daha fazladır.

Panelistlerin, bu durumun nasıl değiştirilebileceğini etik açıdan ve ayrıca yardımların çocuklara en çok yararı nasıl sağlayabileceğini gözeterek tartışmaları beklenmektedir.

UNICEF hakkında


UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar çocukların yaşayıp gelişmelerine yardım amacıyla 150’den fazla ülkede ve bölgede çalışmalar yürütmektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı temin edilmesinde dünyada en önde gelen kuruluş olan UNICEF çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve sanitasyon çalışmalarını, kız erkek tüm çocukların kaliteli eğitim görmelerini ve çocukların şiddet, sömürü ve AİDS’ten korunmasına yönelik çalışmaları desteklemektedir. UNICEF çalışmalarını tümüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarıyla finanse etmektedir.

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

 

Daha fazla bilgi için:

Janine Kandel, UNICEF Media, New York, Tel + 1-212-326-7684, jkandel@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, Türkiye, + 312 454 1000 shosta@unicef.org