Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2010)

2010/09/20 - Çocuk ölüm hızı 1990'dan bu yana üçte bir azaldı


NEW YORK - UNICEF tarafından açıklanan BM'nin en yeni beş yaş altı ölüm hızı tahminleri, beşinci doğum yıldönümünü göremeden ölen çocuk sayısının azaltılmasında sürekli bir ilerleme kaydedildiğini ortaya koymaktadır.

Bu tahminlere göre, beş yaş altı ölümlerin toplam sayısı küresel ölçekte azalmış, 1990 yılında yılda 12,4 milyon olan ölümler 2009’da yılda 8,1 milyona düşmüştür. Küresel beş yaş altı ölüm hızı aynı dönem içinde üçte bir azalarak 1000 canlı doğumda 89’dan 60’a inmiştir. 

Bu tahminlerdeki iyi haber, 1990’a göre günümüzde her gün 12.000 daha az çocuk ölmektedir.

Ne var ki, önlenebilir çocuk ölümlerinin ortaya koyduğu trajedi devam etmektedir. Her gün beş yaşından küçük 22.000 kadar çocuk ölmektedir ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 70’i ilk bir yıl içinde meydana gelmektedir. 

Beş yaş altı çocuk ölümleri giderek belirli ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 2009 yılında tüm dünyadaki beş yaş altı çocuk ölümlerinin yarısı yalnızca beş ülkede meydana gelmiştir: Hindistan, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan ve Çin. 

Çocuk ölüm hızının en yüksek olduğu bölge bugün de Sahra Güneyi Afrika’dır. Bu bölgede her 8 çocuktan biri 5 yaşına gelmeden ölmektedir. Bu, gelişmiş bölgelere göre neredeyse 20 kat daha fazladır (167’de 1). Çocuk ölümleri açısından ikinci sırada gelen bölge Güney Asya’dır. Bu bölgede de her 14 çocuktan biri beş yaşından önce ölmektedir.

Beş yaş altı çocuk ölüm hızlarındaki azalma hızı bir önceki on yıla göre 2000-2009 döneminde artmış olsa bile, bu ölümlerdeki azalma – özellikle Sahra Güneyi Afrika, Güney Asya ve Okyanusya’da – ilgili Binyıl Kalkınma Hedefine (1990 ile 2015 arasında üçte ikilik azalma) ulaşılabilmesi açısından gene de yeterince hızlı değildir.

Yapılan yeni tahminler, BM Kuruluşlar Arası Çocuk Ölümleri Tahmin Grubu (IGME) 2010 yılı Çocuk Ölümlerinde Düzeyler ve Eğilimler raporu ile Lancet dergisindeki özel bir yorumda yayınlanmıştır. 

Tahminler, Kuruluşlar Arası Çocuk Ölümleri Tahmin Grubunun çalışmaları sonucunda gerçekleştirilmiş, akademik kuruluşlardan bağımsız uzmanların tavsiyeleri sonucunda geliştirilmiştir. 


Yayıncıların dikkatine:
Ücretsiz video materyalleri için: http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/

IGME hakkında 
(IGME) 2004 yılında çocuk ölümleri ile ilgili verilerin paylaşılması, BM sistemi içindeki tahminlerin uyumlulaştırılması, çocuk ölümleri tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine doğru ilerlemenin tüm dünya ölçeğinde bildirimine yönelik doğru çocuk ölümü tahminleri yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Binleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün liderliğindeki IGME tam üye olarak ayrıca Dünya Bankası ile Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü Birleşmiş Milletler Nüfus Şubesini de kapsamaktadır.

IGME’nin önde gelen akademisyenlerle demografi alanındaki bağımsız uzmanlardan oluşan bağımsız Teknik Danışma Grubu, tahmin yöntemleri, teknik konular, veri analizine yönelik stratejiler ve veri kalitesi analizi gibi alanlarda teknik rehberlik sunmaktadır. 

IGME, yeni elde edilen verileri ve veri kalitesini inceleyip değerlendirdikten sonra çocuk ölüm tahminlerini her yıl güncellemektedir. Bu rapor, çocuk ölümleriyle ilgili en son IGME tahminlerini ülke, bölge ve küresel ölçeklerde vermektedir. Ülke tahminleri ve bunların derlenmesinde kullanılan veriler IGME’nin çocuk ölümleri veritabanında bulunabilir: CME Info (www.childmortality.org).

UNICEF hakkında
UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar çocukların yaşayıp gelişmelerine yardım amacıyla 150’den fazla ülkede ve bölgede çalışmalar yürütmektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı temin edilmesinde dünyada en önde gelen kuruluş olan UNICEF çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve sanitasyon çalışmalarını, kız erkek tüm çocukların kaliteli eğitim görmelerini ve çocukların şiddet, sömürü ve AİDS’ten korunmasına yönelik çalışmaları desteklemektedir. UNICEF çalışmalarını tümüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarıyla finanse etmektedir. 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org


Daha fazla bilgi için:

Christian Moen, UNICEF Media, New York, + 1 212-326-7516, cmoen@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, Türkiye, + 312 454 1000 shosta@unicef.org