Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2010)

2010/09/07 - Yeni Bir UNICEF Araştırması Çocuklara İlişkin BKH'ye En Dezavantajlı Durumdakilere Odaklanılarak Daha Çabuk Ulaşılabileceğini Gösteriyor


NEW YORK, 7 Eylül 2010 - Bugün açıklanan yeni bir UNICEF araştırmasına göre küresel toplum ilk başta en dezavantajlı durumda olan çocuklara ve topluluklara yatırım yaparak milyonlarca hayatı kurtarabilir. Böyle bir yaklaşım aynı zamanda BKH'ye (Binyıl Kalkınma Hedefleri) doğru yol alınırken giderek artmakta olan eşitsizliklere karşı da bir çare olacaktır.

Elde edilen yeni bulgular iki yayında sunulmaktadır: Hedeflere Ulaşmada Farkların Azaltılması  ve UNICEF’in resmi raporu Çocuklar için İlerleme: BKH’lere Eşitlikle Ulaşılması.

Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalar önemli bir ilerleme kaydetmiş olsa da, önümüzdeki beş yıl içinde yapılması gereken daha çok şey vardır. 

Çalışma, sağlık alanındaki kritik müdahalelerin en fazla muhtaç durumda olanlara ulaştırılmasına yönelik farklı stratejilerin etkililiğini karşılaştırırken, en yoksul ve en dezavantajlı çocukları hedeflemenin, harcanan 1 milyon dolar karşılığında bugün izlenen yola göre daha fazla sayıda yaşam kurtarabileceğini belirlemiştir. 

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in konuya ilişkin görüşü şöyledir: “Elde ettiğimiz bulgular, en yoksul ve en dezavantajlı konumda olan çocuklara odaklanmanın maliyet açısından etkin olmadığı yolundaki geleneksel düşünceye meydan okumaktadır. Eşitlik odaklı bir strateji yalnızca manevi bir zafer sağlamakla kalmayacak – ilkesel olarak doğruluk- daha da heyecan verici bir sonuç getirecektir: pratik olarak doğruluk. 

Çalışma, değişik uzmanlara danışılarak gerçekleştirilmiştir ve bu uzmanlar elde edilen başlıca bulguların hem şaşırtıcı hem de önemli olduğunu belirtmiştir. 

Saygın bir kuruluş olan Sussex Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Kalkınma Ufukları yazarı ve araştırmanın ön modelini inceleyen uzmanlar çalışma grubunda yer alan Lawrence Haddad şöyle demiştir: “UNICEF araştırmasının sonuçları, bana eşitik odağının gerek araçlar gerekse değerler temelinde ikna edici olabileceğini düşündürttü.” 

UNICEF çalışmasının başlıca bulguları şunlardır:

  • Eşitlik odaklı bir yaklaşım, yapılan yatırımların getirisini artırmakta, alternatif yollara göre anne-çocuk ölümleri ve bodurluk gibi durumları önlemede çok daha etkili olmaktadır.
  • Eşitlik yaklaşımına başvurulduğunda, düşük gelir düzeyindeki, ölümlerin yüksek olduğu bir ülkede beş yaşından küçük çocuk ölümlerini azaltmak üzere yapılan 1 milyonluk bir yatırım, bugünkü yaklaşıma kıyasla engellenenölüm sayısında tahminen %60 artış sağlayacaktır.
  • Hastalıklar, sağlık sorunları ve okuma-yazma bilmeme en yoksul çocuklar arasında yoğunlaştığından, bu çocuklara temel hizmetlerin sunulması BKH yolundaki ilerlemeyi büyük ölçüde hızlandırabilir ve ülkeler arasındaki eşitsizlikleri azaltabilir.

BKH doğrultusunda kaydedilen mesafeyle ilgili resmi UNICEF raporu olan Çocuklar için İlerleme: BKH’lere Eşitlik içinde Ulaşılması bir dizi temel göstergedeki eşitsizliklere ilişkin kanıtlar sunmaktadır; bunların arasında gelişmekte olan ülkelerle sanayileşmiş ülkeler, ülkelerde en varlıklı ve en yoksul beşte birlik nüfus kesimleri, kırsal ve kentsel nüfus ve kızlarla erkekler arasındaki eşitsizlikler de yer almaktadır.

Temel veriler:

  • Gelişmekte olan ülkelerde hanelerin en yoksul yüzde 20’lik bölümüne mensup çocukların beş yaşına gelmeden ölme olasılıkları, hanelerin en varlıklı yüzde 20’lik bölümüne mensup çocuklara göre iki kattan daha fazladır.
  • Toplumların en yoksul beşte birlik bölümüne mensup çocukların düşük kilolu olma ve bodurluk riski en varlıklı kesime mensup çocuklara göre iki kattan daha fazladır.
  • Geçtiğimiz on yıl içinde ilköğretimde cinsiyet eşitliğini sağlama bakımından alınan büyük mesafeye rağmen, gelişmekte olan bölgelerdeki kız çocuklar ve genç kadınlar, ortaöğretim başta olmak üzere eğitime erişimde önemli ölçüde dezavantajlı durumdadır.
  • Gelişmiş içme suyu kaynaklarına sahip olmayan 884 milyon kişinin yüzde 84’ü kırsal alanda yaşamaktadır.

UNICEF raporları, Save the Children adlı kuruluşun “Yaşamda Adil Şans: Eşitlik Çocuklar için Neden Önemlidir?” başlıklı raporuyla bağlantılı olarak yayınlanmaktadır ve bu rapor 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin 1990 ‘dan 2015 yılına üçte iki oranında azaltılmasını öngören 4’üncü BKH’ye odaklanmaktadır. Save the Children raporu tüm dünyada çocuk yaşatma bakımından varlıklı ve daha yoksul ülkeler arasındaki eşitsizlikleri incelemektedir. Rapor, marjinal durumdaki topluluklara ulaşmanın, eşitsizlikleri azaltma ve BKH 4’e ulaşma açısından temel önem taşıdığını vurgulamaktadır. 

UNICEF Genel Direktörü Lake sözlerini şöyle noktalamıştır: “Binyıl Bildirgesi, dünyadaki en dezavantajlı insanların yaşamlarında iyileşme sağlanması için hazırlanmıştır. İnanıyoruz ki, bu çalışmadaki bulgular, BKH ve daha genel olarak insani kalkınma için nasıl çalışmalar yaptığımıza ilişkin küresel düşünce üzerinde gerçek bir etkide bulunacak ve güç durumdaki milyonlarca çocuğun yaşamını iyileştirme çabalarımızda bizlere yardımcı olacaktır.”

Yayıncıların dikkatine:

Video ve yüksek çözünümlü görüntülere ücretsiz erişim için: www.thenewsmarket.com/unicef

Daha fazla bilgi, görüşme ve raporun kopyası için:

Kate Donovan, UNICEF Media, New York, Tel + 1 212 326 7452, kdonovan@unicef.org
Janine Kandel, UNICEF Media, New York, Tel + 1 212 326 7684, jkandel@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, Türkiye, + 312 454 1000 shosta@unicef.org