Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2010)

XI. Çocuk Forumu Çocukların Politik Karar Alma Mekanizmalarına Katılımlarının Önemini İrdeliyor


Türkiye Büyük Millet Meclisi - 26 Kasım 2010 - Türkiye'nin 81 ilinden gelen çocuk hakları savunucusu çocuklar "haklarını" 26 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdiler. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen oturuma katılan UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban ve milletvekilleri, SHÇEK yetkilileri ve çocuk hakları savunucuları çocukların görüşlerini dinlediler.
 
Çocuk Forumu katılımcıların kapanış oturumunda

Oturum katılımcılarından Damla Güldoğan, Çocuk Hakları Komitesi  ülke koordinatörü, forumun çıktılarını değerlendirirken heyecanlıydı. “Çocuk hakları il komiteleri temsilcileri olarak burada Türkiye’deki tüm çocukları temsilen bulunuyoruz ve tüm görüşleri temsil ediyoruz. Türkiye’de çocuk hakları konusunda gördüğümüz olumlu ve olumsuz uygulamaları değerlendiriyoruz. Hazırlanan Çocuk Hakları Ülke Stratejisi Belgesi’ne önerilerde bulunuyor, çocuk görüşünün dahil edilmesini sağlıyoruz. Ülkemizde çocuk haklarının uygulanmasının iyileştirilmesine katkıda bulunmak bizi mutlu ediyor.”

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve UNICEF, 2000 yılında düzenlenen ilk Ulusal Çocuk Kongresi’nden itibaren, her yıl düzenlenen çocuk forumları ile çocuk katılımını teşvik etmekte ve çocuklara ulusal alanda görüş ve endişelerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmaktadır.

 UNICEF Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban da Forum’daki açılış konuşmasında çocuk katılımının öneminin altını çizdi. “Çocuk katılımı Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin garantilediği çocuk haklarının temel ilkelerinden biridir. Çocuklar kendilerini açıkça ifade edemezlerse korunma, sağlık ve eğitim haklarından da tam olarak yararlanamayacaklardır. Ancak, anlamlı ve etkili çocuk katılımını sağlamak için de yetişkinlerin düşünce şekillerinin ve tavırlarının değişmesi gerekmektedir.  Çocuklara fikirlerini savunabilecekleri ve seslerini duyurabilecekleri fırsatlar ve platformlar sunmalı, çocukların kendi geleceklerini yaratmalarına destek olmalıyız.”

 UNICEF, çocuk haklarının korunması için tanıtım-savunu çalışmaları yaparken, temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ve önlerindeki fırsatların artırılmasında çocuklara yardımcı olurken, aynı zamanda her çocuğun haklarının yaşama geçmesi için çalışmaktadır. Çalışmalarımızın odak noktası, yalnızca görev ve sorumluluk sahiplerinin değil, hak sahiplerinin de kapasitesinin artırılmasıdır.

 UNICEF, Hükümet ortakları ile birlikte çalışarak çocuk katılımının güçlendirilmesi için destek vermeye devam edecek ve Türkiye’de çocuk haklarının izlenmesine katkıda bulunacaktır.

 Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, İletişim Sorumlusu, UNICEF, 312-454 1000