Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2010)

13-14 Aralık 2010: Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi - Ulusal Eylem Planı için Hazırlık Toplantısı


13 Aralık 2010, Ankara - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun liderliği, UNICEF'in teknik desteği ve şu anda Avrupa Birliği Başkanlığı görevini yürüten Belçika Federal Hükümeti'nin mali katkısı ile 13-14 Aralık 2010 tarihlerinde Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi konulu uluslararası bir toplantı düzenlendi. Toplantı katılımcıları Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi için gereken Ulusal Eylem Planı'nın ilk taslağını hazırladılar.

Toplantının açılış oturumunda, UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman ABULABAN, SHÇEK Genel Müdürü Dr. İsmail BARIŞ, Belçika Türkiye Büyükelçisi Pol De Witte,  AB Delegasyonu Malî İşbirliği Kurum Oluşturma ve Sivil Toplum Bölüm Başkanı Erwan MARTEIL, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Üyesi Halide İNCEKARA, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF açılış konuşmaları yaptılar.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, “Yapılan araştırmaların sonucunda, ortaya çıkmıştır ki çocukları korumak ve haklarını hayata geçirmek amacıyla toplumda hassasiyet yaratacak kampanyalarının başlatılması kaçınılmazdır. Ayrıca çocukları istismardan korumak, aile içi şiddeti önlemek için çocuklar ve ailelerle çalışmanın yanısıra farklı alanlarda araştırma ve çalışmalar yapılması gerekmektedir,” dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman ABULABAN konuşmasında, “Şiddet ve istismar çocuklarda çok derin yaralar açar. Çocukların haklarını özgürce yaşamalarına engel olur. Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehlikeye sokar, kendilerine güvenlerine zarar verir, travma ve depresyonla sonuçlanır ve çocukların riskli ve agresif davranışlarda bulunmalarına, hatta kendilerine zarar vermelerine neden olabilir. Şimdiki adım ise ivedilikle harekete geçmek ve şiddete karşı kapsamlı bir ulusal strateji oluşturmaktır. Bu bizim çocuklara borcumuzdur,”diyerek şiddete karşı bütüncül bir yaklaşımın öneminin altını çizdi.

Belçika Ankara Büyükelçisi Pol De Witte konuşmasında, “Avrupa Birliği kuruluşundan beri  çocuk haklarının savunucusu ve destekçisi olmuştur. AB çocuklara yönelik şiddetin hiçbir zaman haklı gösterilemeyeceğine inanmakta, çocukların insanlık onurları ile fiziksel ve zihinsel bütünlüklerinin savunulmasını bir öncelik olarak kabul etmektedir. Çocuklar en savunmasız gruplar arasındadır. Çocuk haklarına saygı duymak, onları korumak ve haklarını gerçekleştirmek bizim için büyük bir sorumluluktur. Bu hepimizin sorumluluğudur, çocukların bizim desteğimize güvenebilirler! “dedi.

Ayrıca, çocuklarla çalışan hükümet kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, ulusal ve uluslararası uzmanlar, saha çalışanları da toplantıya katılarak farklı il ve bölgelerdeki durumla ilgili katılımcıları bilgilendirdiler.

Toplantıda farklı konularla ilgili çalışma grupları da biraraya gelerek çocukların hayatını etkileyen ortamlar ve bu ortamlardaki şiddet unsurları hakkında tartıştılar.  Oluşturulan - Aile Ortamı, Çocuklara Hizmet sunulan Yarı Zamanlı Ortamlar (çocukların günün belirli saatlerini geçirdikleri ortamlar), Tam Zamanlı Hizmetler (o ortamda yaşayan çocuklar), Çalışma Ortamı ve Medya ve Şiddet  - çalışma gruplarında katılımcılar ulusal eylem planı için gerekli ilk tartışmaları başlattılar.