Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Şubat > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (2/2011)

UNICEF Basın Açıklaması: Dünya Çocuklarının Durumu Raporu 2011 - Ergenlere yatırım yapmak yoksulluk ve eşitsizlik döngülerini kırabilir


NEW YORK - UNICEF'in 'Ergenlik: Bir Fırsat Yaşı' başlıklı Dünya Çocuklarının Durumu 2011 raporuna göre, dünyanın yaşları 10-19 arasında değişen 1,2 milyar ergenine şimdi yatırım yapmak, sabitleşmiş yoksulluk ve eşitsizlik döngülerini kırabilir.

Son yirmi yılda yapılan güçlü yatırımlar, 10 yaşına kadar olan küçük çocuklar için muazzam kazançlarla sonuçlanmıştır. Küresel beş yaş altı ölüm hızındaki %33’lük düşüş, birçok küçük yaşamın da kurtarıldığını gösteriyor; dünyanın birçok bölgesinde kızların ilkokula gitme olasılığı erkek çocuklarınkiyle neredeyse aynı; ve milyonlarca çocuk artık güvenli içme suyuna ve rutin aşılar gibi kritik öneme sahip ilaçlara daha iyi erişime sahip.

Diğer yandan, ergenler üzerinde kritik etkiler doğuran bazı alanlarda elde edilen kazançlar daha düşük kalmıştır. Ortaöğretim birinci basamak çağındaki yetmiş milyondan fazla ergen hâlihazırda okul sisteminin dışındadır ve küresel düzeyde bakıldığında kız çocukları ortaokula gitme konusunda hala erkek çocukların gerisindedir. Eğitim olmadan, ergenler yaşamlarının ikinci on yıllık dönemlerinde en üst düzeylerde seyreden sömürü, istismar ve şiddet risklerine karşı kendilerini korumak için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirememektedir. Örneğin Brezilya’da, 1998-2008 yılları arasında 1 yaşın altındaki 26.000 çocuğun hayatı kurtarılmış, böylece bebek ölüm hızında keskin bir düşüş sağlanmıştır. Aynı on yıllık dönemde yaşları 15-19 arasında değişen 81.000 Brezilyalı ergen ise katledilmiştir.

“Ergenlik bir dönüm noktasıdır; yani, erken çocuklukta elde ettiğimiz kazançları sağlamlaştırmak ya da bu kazançların yitirildiğini görme riskinden sakınmak için bir fırsattır,” diyor UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake ve şöyle devam ediyor:  “Ergenlere, özellikle de kız ergenlere ulaşmaya ve bu ergenleri kendi yaşamlarını iyileştirme sürecine dahil etmek için eğitim, sağlık ve diğer tedbirlere yatırım yapmaya daha fazla odaklanmamız gerekiyor.” 

Ergenlik kritik öneme sahip bir yaş. Eşitsizliklerin ve yoksulluğun en güçlü şekilde belirdiği dönem, yaşamın bu ikinci on yıllık dönemidir. Yoksul veya marjinalleşmiş olan gençlerin ergenlikte ortaöğretime geçiş yapma olasılığı daha düşüktür ve bu gençlerin, özellikle de genç kızların, erken evlilik veya ev işlerinde çalışma gibi şekillerde sömürü, istismar ve şiddete maruz kalma olasılığı daha yüksektir. Gelişmekte olan dünyada (Çin hariç), en yoksul dilimdeki ergen kızların 18 yaşından önce evlenme/evlendirilme olasılığı en zengin %20’lik dilimde yer alan hanelerdeki akranlarına göre neredeyse üç kat daha fazladır. Erken yaşta evlenen kızlarda erken çocuk doğurma, yüksek anne ölümlülüğü ve çocukta yetersiz beslenmeyi içeren negatif bir döngüye yakalanma riski en yüksek seviyededir. Kızların aile içi ve cinsel şiddete maruz kalma oranları da erkek çocuklara göre daha yüksektir ve kızlar HIV enfeksiyonlarının risklerine karşı daha korunmasızdır.

Bugünkü ergenlerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 88) gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor ve . kendilerine özgü birçok zorlukla karşı karşıyalar. Dünyanın dört bir yanındaki ergenler genelde bugün geçmişe kıyasla daha sağlıklı olsa da, yaralanmalar, beslenme bozuklukları, madde bağımlılığı ve akıl sağlığı sorunları dâhil olmak üzere birçok sağlık riski hala önemini korumaktadır; yaklaşık olarak her 5 ergenden birinin bir akıl sağlığı sorunundan veya davranış sorunundan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir.

2009’da dünya çapında 81 milyon gencin işten çıkarılmasıyla birlikte, gençler arasında işsizlik neredeyse tüm ülkelerde kaygı konusu olmaya devam etmektedir. Giderek daha teknoloji odaklı bir hal alan işgücü piyasası, birçok gencin sahip olmadığı becerileri gerektirmektedir. Bu sadece gençlerin yeteneklerinin boşa harcanmasıyla değil, ayrıca bu gençlerin yaşadıkları toplumlar için de bir fırsat kaybıyla sonuçlanmaktadır. Birçok ülkede, büyük genç nüfusları çoğu zaman göz ardı edilen eşsiz bir demografik değer oluşturur. Ergenlerin eğitim ve öğretimine yatırım yaparak, ülkeler büyük ve üretken bir işgücünün meyvelerini toplayabilir ve böylece ulusal ekonomilerinin büyümesine önemli katkılarda bulunabilir.

Gençler hem bugün hem de gelecekte çok çeşitli küresel zorlukla karşı karşıya; bunlar arasında mevcut ekonomik çalkantılar, iklim değişikliği, çevrenin bozunumu, patlayan kentleşme ve göç, yaşlanan toplumlar, sağlık hizmetlerinin artan maliyeti ve giderek doruğa tırmanan insani krizler sayılabilir.

Ergenlerin bu zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkabilmesine olanak vermek için, aşağıdaki başlıca alanlarda yatırımlara ihtiyaç vardır:

  • Ergenlerin durumu hakkındaki anlayışımızı arttırmak ve haklarının gereklerini yerine getirmek için veri toplama faaliyetlerinin iyileştirilmesi;
  • Ergenlerin kendilerini yoksulluk batağından çıkarmak ve ulusal ekonomilerine katkıda bulunmak için gerekli olanaklara sahip olmasını sağlamak için eğitim ve öğretime yatırım yapılması;
  • Gençlerin örneğin ulusal gençlik kurullarında, gençlik forumlarında, topluma hizmet odaklı inisiyatiflerde, internet üzerinden yapılan savunuculuk faaliyetlerinde ve ergenlerin seslerini duyurmasına aracılık eden diğer yol ve ortamlarda katılım sağlama ve görüşlerini dile getirme olanaklarının genişletilmesi;
  • Ergenlerin haklarını koruyan ve onlara temel hizmetlerin önündeki engelleri aşma olanağı veren kanunların, politikaların ve programların desteklenmesi;
  • Ergenlerin erken yaşta yetişkin olmaya zorlanmasını önlemek için çocuğa duyarlı programlar yoluyla yoksulluğa ve eşitsizliğe karşı verilen mücadelenin güçlendirilmesi.

Lake ayrıca “Dünyanın dört bir yanında milyonlarda genç, hepimizden daha büyük adımlar atmamızı bekliyor. Tüm gençlere kendi yaşamlarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları araçları vermek, sivil yaşama tam katılım sağlayan ve toplumlarına aktif bir şekilde katkı sağlayan, ekonomik bağımsızlığa sahip bir vatandaşlar nesli yetiştirecektir,” dedi.

 

Editöre not

Dünyanın dört bir yanındaki ergenlere ulaşma taahhüdünün bir parçası olarak UNICEF, küresel konularla ilgili gençlere yönelik bir web sitesi olan Voices of Youth (VOY – Gençliğin Sesi) sitesini bugün yeniden kullanıma açtı. Gençlerin oluşturduğu bu platform, genç insanların yaşamlarını etkileyen konuları öğrenmesine, tartışmasına ve bu konularla ilgili adımlar atmasına olanak veriyor. VOY-Gençliğin Sesi adlı web sitesi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

http://www.voicesofyouth.org

Yayıncıların dikkatine:

Yayın kalitesinde video görüntüleri ücretsiz olarak www.thenewsmarket.com/unicef adresinden temin edilebilir.

UNICEF Hakkında

UNICEF erken çocukluktan ergenliğe kadar çocukların hayatta kalması ve iyi bir yaşam sürmesi için 150’yi aşkın ülke ve bölgede çalışmalar yapıyor. Gelişmekte olan ülkeler için dünyanın en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, iyi su ve hijyen koşullarının sağlanması, tüm kız ve erkek çocuklar için kaliteli temel eğitim ve çocukların şiddet, sömürü ve AİDS’e karşı korunması için destek veriyor.  UNICEF tamamen bireylerden, özel sektör kuruluşlarından, vakıflardan ve hükümetlerden gelen gönüllü katkılarla finanse edilmektedir. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.unicef.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi, röportaj randevusu veya raporun bir kopyasını almak için:

Janine Kandel, UNICEF Media, New York, Tel + 1 212 326 7684, jkandel@unicef.org
Rebecca Fordham, UNICEF Media, New York, Tel + 212 326 7162, rfordham@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, Türkiye, + 312 454 1000 shosta@unicef.org

Raporun tamamı tercüme edildikten sonra Web sitemizde yayınlanacaktır.