Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2011)

UNICEF'ten Tüm Siyasi Partilere Açık Mektup


UNICEF Türkiye Ülke Ofisi olarak yaklaşan 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde Türkiye'deki tüm siyasi partileri parti programlarına aşağıda belirtilen öncelikli çocuk hakları konularını eklemeye davet ediyoruz. Uluslararası verilerin de gösterdiği gibi yoksulluk/yoksunluk zincirini kırmanın ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmanın temel çözümü çocuklara yatırım yapmaktır.

Türkiye Çocuk Haklarına Dair sözleşmeyi 1994 yılında onamıştır. O günden bugüne sağlık, eğitim, çocuk koruma alanında, 2005 Çocuk Koruma Kanunu da dahil olmak üzere pek çok önemli gelişme kaydedilmiştir. Ancak, ülke nüfüsunun üçte birine yakını çocuklardan oluştuğu halde, çocuk hakları parti programlarında halihazırda hakettiği yeri alamamıştır. 

Ulusal öncelikler ve Çocuk Halarına Dair sözleşme gereğince, UNICEF Türkiye Ofisi olarak aşağıdaki konulara öncelik verilmesini talep ediyoruz.

  • Çocuk hakları uygulanırken eşitlik/hakkaniyet ilkesine uygun hareket edilmesi, cinsiyet, gelir grubu, yaşadığı yer gibi farklılıklara bakılmaksızın çocukların tüm hizmetlerden eşit olarak yararlanmalarının sağlanması,
  • Çocuklarla ilgili gerekli temel hizmetlerin tam anlamıyla sunulabilmesi, arzu edilen sosyal değişim ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılabilmesi için  daha fazla kaynak ayrılması,
  • Çocuk hakları uygulamalarını takip edecek, istek ve şikayetleri inceleyip çözüm üretebilecek çocuklara özel bağımsız bir kamu denetçisi (ombudskişi) mekanizmasının oluşturulması.