Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2011)

ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ 11-12 MART 2011


Kongre, "Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, TC Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, UNICEF Türkiye Temsilciliği Avrupa Birliği ve Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER)tarafından düzenlenmiştir Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun liderliğinde düzenlenmiştir. Kongre temel bir hak olarak nitelikli Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (EÇEB) hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiş, Türkiye!den ve dünyadan akademisyenler, uygulayıcılar, politika belirleyiciler, karar vericiler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri Kongre'ye katılmış ve katkı sağlamışlardır.

Kongre’de yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu hükümet olarak en temel önceliklerinin okul öncesi eğitim olduğunu ve 9. Kalkınma Planı çerçevesinde okullaşma oranını 5 yaş için %100’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.  Okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların kanunla ihtilafa düşme olasılıklarının, okul terk, devamsızlık ve sınıf tekrarı oranlarının düştüğünü, üst öğrenime geçiş ve akademik başarılarının ise çok yüksek olduğunu belirtti.  2003’te yüzde 11 olan okul öncesi eğitimi okullaşma oranının 2010-2011 eğitim öğretim yılında, 46-72 ay arası çocuklarda yüzde 43’e yükseldiğini vurguladı.

Bakan konuÅ?ma

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban da kongrede bir konuşma yaptı. Erken çocukluk eğitimi fırsatlarının toplumsal eşitsizlikleri azaltmada ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Abulaban, “Dezavantajlı çocuklara ulaşıp onlara erken çocukluk eğitimi ve bakımı fırsatları sunmak, çocuk gelişimi konusunda farklılıkların azaltılması açısından önemlidir” dedi.

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü olarak nitelikli okul öncesi eğitimini hayat boyu öğrenme yaklaşımının özünü oluşturduğunu belirtti.  Kocabıyık, okul öncesi eğitimi kurumlarındaki öğretmen sayısının 18 binden 46 bine ve okul öncesi eğitimine katılan çocuk sayısının 289 bindenden 1 milyon 115 bine’e çıktığının altını çizdi ve okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Ünal Akyüz ise kongrenin erken çocukluk eğitimi ve bakımı konusundaki anlayışımızın zenginleşmesi ve etkin işbirliği mekanizmaları kurulması açısından önemine değinirken; TÖDER Başkanı Sayın Enver Yücel,  kongrenin Avrupa’dan ve Amerika’dan gelen okul öncesi eğitimi uzmanlarından, okul öncesi hizmetlerinde niteliğin artırılması konusunu, yapılan en yeni ve yenilikçi araştırmalarını dinlemek, dünyada bu konuda neler yapıldığını öğrenmek için çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı (MFİB) Sayın Muhsin Altun, proje bileşenlerindeki ilerlemeler hakkında bilgi verdi. Sayın Altun, proje bileşenlerinden hibe programına yönelik yüksek başvuru sayısı (1263), %99.3 düzeyindeki sözleşme oranı ve neredeyse tamamı kullanılan bileşen bütçesine atıfla,  projenin önem ve gerekliliğini vurguladı. 

  Kongre katılımcıları  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyal Politika Sektör Yöneticisi Sayın Caner Demir  şunları ifade etti; “okul öncesi eğitim ile bakım hizmetlerinde sosyal ve kültürel eşitsizlikler göz önünde bulundurmamız gereken önemli konulardır.  Bu alana yapılacak yatırımlar çocukların sosyal uyumları açısından en yüksek getiriyi sağlayacaktır.” Demir ayrıca “AB destekli bu kongrenin bu alanda farkındalığı arttırmasını ve Türkiye için uygun politika çözümlerinin tartışılacağı bir platform oluşturmasını ümit ettiğini” belirtti.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına katkılarından dolayı, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Mersin Valisi Hasan Bahri Güzeloğlu, Batman Valisi Ahmet Turan, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Oktay, Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Başkanı Saadet Gülbaran, AÇEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ayşen Özyeğin ve sanatçı Gülben Ergen’e teşekkür plaketleri sunuldu.

Çocuklar Gülsün Diye Kampanyası’na destek veren Gülben Ergen, okul yaptırıldığında çocuklarını okul öncesi eğitime yollayacak çok fazla aile olduğunu söyledi.  “Milli Eğitim Bakanlığı bize inandığı sürece ömrüm boyunca okul öncesi eğitime destek olacağım” diyerek desteğinin süreceğini belirtti.