Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2011)

Çocuk ve Gençler Haklarını Oyun, Fiziksel Aktivite ve Spor ile Hayata Geçiriyor!


Geleceğin liderleri engelleri sporun ilham gücüyle aşıyor; Uluslararası İlham Projesi 4 Mart 2011'de Ankara'da tanıtılıyor. Londra 2012 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları kapsamında oluşturulan, her seviyeden çocuk ve gencin oyun, beden eğitimi, spor ve fiziksel etkinlik yoluyla gelişimlerinin desteklenmesi için geliştirilen "Uluslararası İlham" projesi, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu'nun ev sahipliğinde tanıtıldı.
Çocuk ve Gençler Haklarını Oyun, Fiziksel Aktivite ve Spor ile Hayata Geçiriyor!
 

Projenin amacı, her seviyedeki çocuk ve gencin olimpiyatların ruhundan ilham alarak oyun ve spor aracılığıyla hayatlarında zenginlik yaratmalarını ve toplumsal katılımcılığı geliştirmek; özellikle dezavantajlı, engelli çocuk ve gençlerin sosyal hayata dahil olmalarına yardımcı olmaktır. Proje spor ve oyunu liderlik yetilerinin gelişmesi için etkili bir araç olarak görmektedir.   

 

 

 Proje ortakları 

 

UNICEF Türkiye Ofisi’in de teknik destek sağladığı proje, British Council, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıMilli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel MüdürlüğüGençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel MüdürlüğüTürkiye Milli Olimpiyat KomitesiTürkiye Milli Paralimpik Komitesi ortaklığında yürütülüyor.

Oyun, beden eğitimi, spor ve fiziksel etkinliğin gençlerin hayatına kattığı değerler arasında yeni, hareketli bir yaşam kültürüne geçişin sağlanması, öğrenmenin oyun yoluyla sağlanarak en etkin öğrenme biçiminin benimsenmesi ve bu tip etkinlikler içinde olan her seviyeden gencin daha sosyal, daha katılımcı bireyler olmasının önünün açılması da projenin ana mesajları arasındadır. Tüm bunların sağlanmasında baş rolü okulların üstlenmesi ve öğrencilerin genç yaşlarda daha aktif bireyler olmalarına olanak sağlanması da hedeflenmektedir.

UNICEF’in hedeflerinden biri Türkiye nüfusunun %43'ünü oluşturan çocuk ve gençlerin eşitlik temelinde "tüm haklarından her zaman" yararlanabilmeleridir. Oyun, fiziksel aktivite ve spor da bu hakları hayata geçirmenin en iyi yollarından biridir. UNICEF Turkiye Ofisi proje kapsaminda teknik destek saglayacak, UNICEF Milli  Komiteteleri fon toplayabildiği ölçüde projeye finansal destek saglayacakır.