Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2011)

23 Nisan'da Çocuklara Verdiğimiz Sözleri Yenileyelim!


22 Nisan 2011, ANKARA - UNICEF Türkiye'deki tüm çocukların "Egemenlik ve Çocuk Bayramını" ve TBMM'nin kuruluşunu 91. yıldönümünü kutluyor.

23 Nisan, 1923 yılında çocuklara armağan edilmiştir ve 42 yıldır da dünyanın her yerinden gelen çocuklarla sevgi, dostluk ve barışın kutlandığı bir gün olmuştur.

Genel seçimlerin olacağı bu yıl , UNICEF olarak tüm siyasi partileri çocuklara olan bağlılıklarını en önemli bulduğumuz çocuk hakları konularını parti programlarına dahil etmeye davet ediyoruz.

Uluslararası verilerin de gösterdiği gibi yoksulluk/yoksunluk zincirini kırmanın ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın temel çözümü çocuklara yatırım yapmaktır. Türkiye Çocuk Haklarına Dair sözleşmeyi 1994 yılında onamıştır. O günden bugüne sağlık, eğitim, çocuk koruma alanında, 2005 Çocuk Koruma Kanunu da dahil olmak üzere pek çok önemli gelişme kaydedilmiştir. Ancak, ülke nüfüsunun üçte birine yakını çocuklardan oluştuğu bir ülkede, çocuk hakları parti programlarında hakettiği yeri almalıdır. 

Eşitlik/Hakkaniyet vurgusu

Ulusal öncelikler ve Çocuk Halarına Dair sözleşme gereğince, UNICEF Türkiye Ofisi olarak aşağıdaki konulara öncelik verilmesini talep ediyoruz.

  • Çocuk hakları uygulanırken eşitlik/hakkaniyet ilkesine uygun hareket edilmesi, cinsiyet, gelir grubu, yaşadığı yer gibi farklılıklara bakılmaksızın çocukların tüm hizmetlerden eşit olarak yararlanmalarının sağlanması,
  • Çocuklarla ilgili gerekli temel hizmetlerin tam anlamıyla sunulabilmesi, arzu edilen sosyal değişim ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılabilmesi için  daha fazla kaynak ayrılması,
  • Çocuk hakları uygulamalarını takip edecek, istek ve şikayetleri inceleyip çözüm üretebilecek çocuklara özel bağımsız bir kamu denetçisi (ombudskişi) mekanizmasının oluşturulması.

Türkiye çocuklar için çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İnanıyoruz ki eşitlik/hakkaniyet odaklı bir yaklaşım Binyıl Kallkınma Hedefleri’ne ulaşmayı hızlandırmanın yanında daha maliyet etkin ve sürdürülebilir olacaktır.

Dr. Ayman Abulaban

UNICEF Türkiye Temsilcisi

Daha fazla bilgi için: Sema Hosta, İletişim Sorumlusu, UNICEF, shosta@unicef.org

Not: Yukarıda belirtilen konularla ilgili detaylı bilgi notları 2011 seçimlerine katılacak tüm partilerle paylaşılmıştır.