Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2011)

Diyarbakır ve Mardin - Okul Öncesi Eğitim Kurumları Ziyareti!


UNICEF ve Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyet 30 Mart-1 Nisan 2011 tarihleri arasında Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi projesi kapsamında Diyarbakır ve Mardin'de okul öncesi eğitim kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ve diğer heyet üyeleri, vali ve illerin yöneticileri ile, okul öncesi eğitim ile ilgili ildeki gelişmeleri gözden geçirip, kaliteli okul öncesi eğitim hizmetlerine erişim ve devam için atılması gereken adımları tartıştılar.  

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Funda Kocabıyık okul öncesi eğitimin ulusal öncelik olduğunu ve Türkiye’nin okul öncesi eğitimle ilgili okullulaşma oranında son yıllarda hızlı bir artış sağladığını ve önümüzdeki yıllarda da bu ivmenin devam etmesi için kalkınma planlamalarına uygun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. “Kaliteli okul öncesi eğitime devam ve erişimi, özellikle göç alan, bu illerimizde artırmak için her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

Abulaban

UNICEF Temsilcisi Ayman Abulaban nüfusunun %44’ü 18 yaş altında olan Diyarbakır’da UNICEF’in  ülkede yürütüğü tüm çalışmaların uygulandığını belirtti. İl yerel yöneticilerini özellikle eğitim alanında gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Her iki ilde de “artık önceliğimiz okul öncesi eğitim ve bu konuda da sizlerle birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, işin en zor olan kısmı yani “davranış değişikliği” konusunda büyük kazanımlar sağlanmış, artık pekçok aile çocuklarını okula göndermeye hazır, biz de UNICEF olarak eğitime destek sözümüzü birkez daha tekrarlıyoruz” dedi.

Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi

Okul öncesi eğitim, 0-5 yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içinde  ilköğretime hazırlayan eğitim sürecidir.

Türkiye’de 5 yaşındaki çocukların sadece %50’si okul öncesi eğitime katılmaktadır; bu oran daha küçük yaş gruplarında ise Avrupa ortalamasından çok daha düşüktür. 

  cocuklar  

 “Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi” projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in teknik desteği ve Avrupa Birliği’nin maddi katkısı ile hayata geçirilmektedir.  Bu proje, dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların okul öncesi eğitim ve gündüz bakım hizmeti veren kurumlara kayıt ve devam oranları ile çocuğunun bu hizmetlerden yararlanmasını sağlayan ailelerin sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.  Proje uygulama boyutuyla öncelikli olarak 10  ilde (Adana, Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van) bilinç artırma çalışmalarıyla da Ülke genelinde kamu, özel sektör, sivil toplum ve medyanın katılımıyla yürütülmektedir.

Toplum Temelli Okul Öncesi Eğitim Kurumları

    cocuklar    

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesinin ana bileşenlerinden birisi “toplum temelli hizmet modellerinin” geliştirilmesidir.  “Toplum temelli” kavramı Türkiye’de erken çocukluk eğitimi alanında neredeyse tamamen yeni bir kavramdır ve bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları dışında diğer kurumların uygulamaları varsa bile kamuoyunda bilinmemektedir.

Heyet, bu kapsamda, Diyarbakır’da Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Mardin’de Kadın Emeğini Destekleme Derneği (KEDV) tarafından yürütülen okul öncesi eğitim kurumlarını da ziyaret etti.

Her iki kurum da dezavantajlı semtlerde yaşayan kadınların çeşitli eğitimlerle güçlendirilmesi ve 0-6 yaş grubunda olan çocuklara da erken çocukluk gelişimi ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin sunulmasını içermektedir.