Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2011)

I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi


7 Nisan 2011, ANKARA - I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi'ni Kongre Başkanı Prof. Dr. İlgi Ertem, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Atalay, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Dr. M. Rıfat Köse ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban konuşmalarıyla açıldı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. İlgi Ertem konuşmasında, sağlık sektörünün çok küçük yaşlardan başlayarak çocukların bilişsel, duygusal, sosyal, hareket, dil gelişimi konularının, özellikle de en belirgin risk etmenlerinin, üzerine gitmesi gerektiğini vurguladı. “Biz Türkiye’de Gelişimsel Pediatri biliminin gelişmesi ve tüm çocuklara ulaşması için çalışmaktayız. Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve Gelişimsel Pediatri Derneği’nin birlikte geliştirmekte olduğu iki yeni model, “Gelişim Dostu Çocuk Hastanesi” ve “Gelişim Dostu Sağlık Hizmeti” modelleri ile ülkemizin diğer ülkelere de öncülük edebileceği umudunu taşıyoruz. Onbeş yıla yayılan deneyimlerimizi paylaşmanın mutluluğu ve gururunu taşıyoruz.”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ise üniversitenin bu ortaklığa katkısının altını çizdi. Taluğ konuşmasında, “Ankara Üniversitesi olarak Gelişimsel Pediatri Üniteleri’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında rol almaktan büyük onur duyuyoruz. Tüm çocuklara eşit hizmet sunmak,  gelişimlerini desteklemek hepimizin en önemli görevidir,” dedi.

Abulaban

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban ise konuşmasında en zor durumdaki çocuklardan başlayarak tüm çocukların haklarını hayata geçirebilmelerine engel olan tüm engellerin ortadan kaldırılmasını talep eden UNICEF’in eşitlik/hakkaniyet yaklaşımını vurguladı. Abulaban, “Cevap sağlık, eğitim ve koruma sistemlerinin arasındaki eşgüdümde ve bunların kendini çocuklara adamış hükümet kurumları, aileler ve toplumda yatıyor. Biz,  tüm çocukların hayata en iyi başlangıcı yapabilmelerini desteklemenin etkili ve yenilikçi bir yolu olan Gelişimsel Pediatri Üniteleri’ni desteklemekten onur duyuyoruz,” dedi. UNICEF, sağlık eğitim ve koruma alanlarındaki kapsayıcı, eşitlik, çocuk hakları odaklı uygulamalarla elverişsiz koşullarda yaşayan çocuklara daha iyi koşul ve standartlar sağlamaya kendini adamıştır.

 Kongre 

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi, Gelişimsel Pediatri Derneği, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi'nin ortaklığında düzenlenmekte olan bu Kongre ile çocuk hekimleri başta olmak üzere, pratisyen hekimler, aile hekimleri, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, fizyoterapi, erken eğitim, özel eğitim, sosyal hizmet uzmanları ve çocukların bilişsel, duygusal, ilişki, iletişim, dil, sosyal ve hareket gelişimi konularında çalışan diğer uzmanlar güncel bilgilerini paylaşıyor ve alandaki son gelişmeleri tartışıyorlar.