Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2011)

AB ve UNICEF çocukları şiddetten korumak için Güney Doğu Avrupa'da proje başlattı


Brüksel, 30 Haziran 2011 - Avrupa Birliği ve UNICEF bugün bir açıklama yaparak 1.65 milyon avro bütçeli yeni bir ortak girişim başlatacaklarını ilan ettiler. Bu girişim ile birlikte, sivil toplum ve devlet karar mekanizmaları arasındaki ortaklık güçlendirilerek, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye'de çocuğa yönelik şiddeti tespit etme, izleme ve mücadele etmeye yönelik kamu hizmetleri daha etkin hale getirilecek. Yeni iki yıllık girişim kapsamında planlanan bölgesel faaliyetler sayesinde kilit rolü oynayan hükümetler arası kurumlar, bağımsız izleme kurumları ve sivil toplum platformları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu üyesi Štefan Füle: "Bu proje, çocuklarımızı genelde farkedilmeyen, evde, okulda ve toplumda karşılaştıkları şiddetten daha etkili bir biçimde korumamız gerektiğini gözler önüne seren önemli bir projedir. Bu proje uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin ve ayrıca AB’nin bölgede üstlendiği geniş kapsamlı rolün çok iyi bir örneğidir.” dedi.

Kamu kurumları, çocukları desteklemek ve şiddetten korumak konusunda net bir rol oynamalıdır” diyen UNICEF Orta, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Steven Allen ayrıca, “UNICEF, sivil toplum, politikacılar ve toplumlar arasında bir bağ kurmaya devam ederek aileleri desteklemekte ve çocukların gelişimine katkıda bulunan koruyucu bir ortam hazırlamaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.

2011-2013 planlamasının bir parçası olarak (bu) dört ülke, kamu hizmet sistemleri içerisinde sorumluluk alma ve çözüm üretebilme alanlarındaki olması muhtemel eksiklikleri analiz edeceklerdir. Bu eksikliklerin giderilmesi ile birlikte çocuklarla temas kuran ilgili görevliler şiddeti tanımlama ve çözüm üretebilme konusunda daha donanımlı olacaklardır.  

Ulusal sivil toplum örgütleri ve çocuk hakları savunucuları veya ombudsman gibi resmi bağımsız izleme kuruluşları da toplumsal farkındalık yaratma hususunda eğitilecek ve çocuğa karşı şiddet konusunda yapılacak girişimlere katkıda bulunurken bir yandan da verilerin toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesi konularında kendilerini daha da geliştirmiş olacaklardır..  

Mali destek, Katılım öncesi Destek (IPA) altında çok faydalanıcılı programa bağlı olarak Sivil Toplum Hizmeti (CSF) tarafından sağlanmaktadır. Genişleme Stratejisi ve Zorlukları 2010-2011 Raporunda’da [1]’de belirtildiği üzere, 2008 yılında kurulan Sivil Toplum Hizmeti (CSF) sivil toplum örgütlerine kapasitelerini ve profesyonelliklerini arttırmada yardımcı olur, kamu ve özel kişi ve kuruluşlarla etkin diyaloğa girmelerine ve hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı gibi alanlarda gelişmeleri izlemelerine olanak tanır. CSF, yerel ve bölgesel düzeydeki girişimlere ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan kısa süreli ziyaretlere mali kaynak sağlar.  

Tarihçe

Çocuğa şiddet küresel bir sorundur. Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’deki çocukların durumunu daha iyi anlayabilmek amacı ile Avrupa Komisyonu UNICEF tarafından yapılan çağrıya kayıtsız kalmamış ve bu konuya ışık tutmak için daha fazla araştırma yapılmasına önayak olmuştur. Bu çocukların AB içerisindeki çocuklar ile eşit seviyede korunma, temel haklar v.b. elde edebilmesi için daha farklı nelerin yapılması gerektiği konusunda hem AB hem de UNICEF dikkatli değerlendirmeler yapmak konusunda kararlıdır. AB bu doğrultuda Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’yi “Daphne and Progress” gibi AB Programların dâhil olmaya davet etmiştir. Ayrıca gerekirse IPA desteği  alarak kendi benzer girişimlerini geliştirmeleri çağrısında da bulunmuştur.

Sırbistan hükümeti Çocuk Hakları Konseyine göre, ülkedeki öğrencilerin %65’i sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Konsey, Aile Hukukunda değişiklik tasarısı hazırlayarak aile içinde fiziksel cezanın yasaklanmasını istemiştir. Sağlık, Eğitim ve Sosyal Refah Bakanlıkları ve medya ile kurulan ilişkiler de doğru yolda atılan bir adım olarak değerlendirilmiştir.  

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de çocuklar ağırlıklı olarak aile içinde şiddete maruz kalıyorlar. Arnavutluk’ta telefon destek hatları kurulurken Bosna Hersek’te polise, adalet ve sağlık kurumlarına teknik destek sağlanmış ve özellikle de bilgilendirme ve yönlendirme sistemleri güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, çocukları şiddete karşı daha etkin bir şekilde korumak için halen yapılacak çok şey vardır.


İletişim:

Anca Paduraru +32 229 66430 Anca.Paduraru@ec.europa.eu

John Budd, CEE CIS Bölgesel İletişim Sorumlusu, +41 22 909 5429 veya Lely Djuhari, İletişim Uzmanı +41 909 5433 veya e-posta yolu ile mediaceecis@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu, 0312 454 1000, shosta@unicef.org