Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Temmuz > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (7/2011)

Her Güne Çocuklarla Başlamak


Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında İspanya ve Portekiz'e yapılan çalışma ziyaretleri kapsamında katılımcılar Portekiz'de Afrikalı göçmen çocuklar ve gençler üzerine çalışan bir STK olan Moinho da Juventude Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı ve işadamı olan Kalust Sarkis Gülbenkya'nın ölümünü takiben tüm malvarlığını bağışladığı dernek, 1978 yılından beri Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) ve Gine'den yoğun göç alan bir semtte faaliyetlerini yürütüyor.

Seksenli yıllarda semtteki en büyük problem ebeveynler işe gittiğinde çocuklarını eve kitlemeleri olmuş.  Bunu takiben dernek ailelere eğitimler vermeye ve çocuklara gündüz bakım ve okul öncesi eğitimi hizmetleri vermeye başlamış.  Halen, Portekiz Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ve akreditasyonu sağlanmış olan bir program ile okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara toplum temelli hizmetler sunmaya devam ediyorlar.

0-6 yaş arası çocuklar ya dernek tarafından kurulan  ve dernek ve mahalleden gönüllülerin hizmet verdiği okul öncesi kurumunda ya da gönüllü anneler tarafından evlerde eğitim ve bakım görüyorlar.  Evde çocuk bakmak isteyen anneler önceden araştırılıyor, en az bir ay süren bir eğitimden geçiriliyor ve hizmet sunmaya devam ettikleri sürece bu eğitimler yenileniyor.  Evler, çocuk bakımı ve eğitimi için belirlenen standartlara göre gerekirse yeniden düzenleniyor.  Bu hazırlıkları takiben, her ay belli bir ücret karşılığı evde bu hizmet sunuluyor.  Her aile/anne en fazla 4 çocuğa bakabiliyor. 

Evde çocuk bakımı ve eğitimini üstlenen annelerden biri olan ve 3 yıldır bu işi severek yaptığını belirten Hirondina Lima Andrade Uriga, Yeşil Burun Adaları’ndan Portekiz’e gelmeden önce de çocuklarla çalıştığını ifade etti.  Bir buçuk ay eğitim aldıktan sonra işe başladığını söyleyen Uriga, “Her güne çocuklarla başlamak çok güzel.  Bu model sayesinde diğer ailelerle de iletişimimiz arttı.  Daha az sayıda çocuğa bakım sağladığımız için çocuklarla daha fazla ilgileniyoruz, bence bu onlar için çok faydalı.  Bu işi sevgiye inanan herkes gerekli eğitimi aldıktan sonra yapabilir.  Umarım Türkiye’de de böyle modelleri hayata geçirirsiniz” dedi.

Toplum Temelli Gündüz Çocuk Bakım ve Okul Öncesi Eğitim Modelleri

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, UNICEF’in teknik desteği ve Avrupa Birliği’nin malî katkısıyla uygulanan “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde toplum temelli (kurumsal okul öncesi uygulamalarını destekleyecek yapılanmalar) modellerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla okul öncesi eğitim hizmetlerinin sağlanmasında belediyeler ve sivil toplum kuruluşları gibi kurumların rolünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

toplum temel ornek eng

Photo by Didem Akan: Hirondina Lima Andrade Uriga
Toplum temelli çocuk bakımını yürüten bir anne