Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2011)

1990'a göre 2010 yılında her gün ölen çocuk sayısı 12 bin azaldı - UNICEF, WHO


NEW YORK/CENEVRE, 15 Eylül 2011 - Tüm dünyadaki çocuk ölümleriyle ilgili son tahminleri bugün açıklayan UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 5 yaş altı çocuklar arasında her yıl meydana gelen ölüm sayısı 1990 yılında 12 milyonun üzerinde iken 2010 yılında bu sayı 7,6 milyona indi.

Açıklanan bu veriler, 1990 yılına göre artık her gün 12 binden fazla çocuk ölümünün önlendiğini göstermektedir. 

Çocuk ölümleriyle ilgili olarak hazırlanan yıllık rapora göre, dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en fazla olduğu Sahra Güneyi Afrika’da 5 yaşından küçük çocuklar arası ölüm hızındaki azalma 1990-2000 döneminde yılda yüzde 1,2 iken bu düşüş hızı 2000-2010 döneminde yüzde 2,4’e ulaştı. 

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake durumla ilgili olarak şu yorumu yaptı: “Sahra Güneyi Afrika’da çocuk ölüm hızının on yıl öncesine göre bugün iki kat daha azalması, en yoksul yerlerde bile bu alanda ilerleme sağlanabileceğini göstermektedir. Gene de, her gün 21 bin çocuğun önlenebilir nedenler yüzünden ölmesi gibi acı bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız. Yatırımları en dezavantajlı topluluklarda yoğunlaştırmamız halinde daha hızlı ve çok daha maliyet etkin yollarla çok daha fazla sayıda çocuğun yaşamını kurtarabiliriz.” 

1990 ile 2010 arasında 5 yaş altı çocuklar ölüm hızı 1000 canlı doğumda 88’den 57’ye üçte bir oranında azalmıştır. 

Ne var ki, bu ilerleme hızı Binyıl Kalkınma Hedeflerinden (BKH) 4’üncüsüne ulaşılması açısından yeterli değildir. Bilindiği gibi bu hedef 5 yaşından küçük çocuklar ölüm hızının 2015 yılına kadar üçte iki azaltılmasını öngörmektedir. 

WHO Genel Direktörü Dr Margaret Chan ise konuya ilişkin şunları söylemiştir: "Çocuk ölümlerindeki azalma birçok etkene bağlıdır ve doğumu izleyen dönemde sağlık hizmetlerine erişimin artması bunların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra, çocukluk dönemindeki hastalıkların önlenmesi ve teravisi, daha iyi beslenme, bağışıklamanın yaygınlaşması, su ve sanitasyon alanlarındaki iyileşmeler de çocuk ölümlerinin azalmasında pay sahibidir. Bu da göstermektedir ki, çocuk sağlığı alanına yapılan yatırımlar doğru yatırımlardır ve bu yatırımları önümüzdeki yıllarda daha da artırmamız gerektiğine işaret etmektedir.” 

En çarpıcı ilerlemelerin sağlandığı ülkelerden kimileri, aynı zamanda çocukların en güç durumda oldukları ülkelerdir:

Örneklerden biri olan Nijer’de 1990 yılında 5 yaş altı çocuklar ölüm hızı 1000 canlı doğumda 311 idi. İnsanların yaşadıkları yerler ile sağlık merkezleri arasındaki mesafelerin uzunluğu sorunu karşısında bir çözüm yolu denendi. Yerel topluluklardan eğitilmiş sağlık görevlileriyle ülkenin dört bir yanında binlerce yeni sağlık merkezi oluşturuldu ve eğitilmiş sağlık görevlileri bu merkezlerde çocuklara etkisi yüksek müdahalelerde bulundular. Sonuçta, 2010 yılına gelindiğinde Nijer, Malawi, Liberya, Timor-Leste ve Sierra Leone ile birlikte toplam 5 yaşından küçük çocuk ölümleri sayısının en fazla azaldığı ülkeler arasında yer alıyordu. 

Dr. Chan ve Lake, hükümetlerin bu konuyu sahiplenmelerinin ve temel hizmetlere erişim ve bu hizmetlerden yararlanmanın önündeki engelleri aşacak stratejilerin uygulanmasının, başarıyı getiren en önemli noktalar olduğunu belirtti. 

Rapora göre yeni doğanlar ile bebeklerin ölüm riski en yüksektir ve bu yaşlarda olanların yaşatılmasıyla ilgili ilerlemeler genel olarak 5 yaşından küçükler kategorisinde sağlanan ilerlemelere göre daha yavaştır. 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 40’ından fazlası doğumu izleyen ilk ayda, yüzde 70 kadarı da yaşamın ilk yılında meydana gelmektedir. 

Sağlanan iyileşmeler ve ilerleme gerçekten umut vericidir; ancak ortada çarpıcı eşitsizlikler de vardır. Sahra Güneyi Afrika bugün de çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu bölgedir. Bu bölgede her 8 çocuktan biri beş yaşına gelmeden ölmektedir ki bu gelişmekte olan bölgeler ortalamasından 17 kat daha yüksektir (ortalama: 143’te 1). Çocuk ölümlerinin fazlalığı açısından Sahra Güneyi Afrika’dan sonra gelen Güney Asya’da ise her 15 çocuktan biri beş yaşına gelmeden ölmektedir. 

5 yaş altı çocuk ölümleri giderek daha fazla Sahra Güneyi Afrika ve Güney Asya’da yoğunlaşmaktadır. 1990 yılında 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 69’u bu iki bölgede meydana gelmişti. 2010 yılında ise bu pay artarak yüzde 82’ye ulaşmıştır. 2010 yılında 5 yaşından küçük tüm çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı yalnızca beş ülkede meydana gelmiştir: Hindistan, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan ve Çin. 

Çocuk ölümleriyle ilgili yeni tahminler “Çocuk Ölümlerinde Düzey ve Eğilimler” başlıklı 2011 raporunda yer almaktadır. Rapor, öncülüğünü WHO ile UNICEF’in yaptığı, Dünya Bankası ve BM Nüfus Dairesi’nin de yer aldıkları BM Kuruluşlar Arası Çocuk Ölümleri Tahmin Grubu (IGME) tarafından yayınlanmıştır. 


UNICEF hakkında 

 

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar çocukların yaşayıp gelişmelerine yardım amacıyla 150’den fazla ülkede ve bölgede çalışmalar yürütmektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı temin edilmesinde dünyada en önde gelen kuruluş olan UNICEF çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve sanitasyon çalışmalarını, kız erkek tüm çocukların kaliteli eğitim görmelerini ve çocukların şiddet, sömürü ve AİDS’ten korunmasına yönelik çalışmaları desteklemektedir. UNICEF çalışmalarını tümüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarıyla finanse etmektedir. 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org


WHO hakkında

WHO Birleşmiş Milletler sistemi içinde sağlıkla ilgili çalışmaların yönlendirilmesi ve eşgüdümü alanında yetkili kuruluştur. WHO, küresel sağlık meseleleriyle ilgili öncülükten, sağlık araştırmaları gündeminin belirlenmesinden, kanıtlara dayalı politika seçenekleri geliştirilmesinden, norm ve standartlar getirilmesinden, ülkelere teknik destek sağlanmasından ve sağlık alanındaki genel eğilimlerin izlenmesinden sorumludur. 
 

IGME hakkında 
IGME 2004 yılında çocuk ölümlerine ilişkin verileri paylaşmak, BM sistemi içinde yapılan tahminleri uyumlulaştırmak, çocuk ölümlerinin tahmininde kullanılan yöntemleri geliştirmek, Binyıl Kalkınma Hedeflerinde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi vermek ve ülkelerin çocuk ölümleriyle ilgili zamanlı ve sağlıklı tahmin yapabilme kapasitelerini geliştirmek üzere kurulmuştur. Öncülüğünü WHO ile UNICEF’in yaptığı IGME’nin diğer katılımcıları Dünya Bankası ve Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü BM Nüfus Dairesi’dir.


2011 yılı çocuk ölümleri raporu ülke, bölge ve küresel ölçeklerde çocuk ölümlerine ilişkin en son IGME tahminlerini içermektedir. Tahminlerle ilgili daha fazla bilgi için: www.childmortality.org.
B-roll için:
bit.ly/qk8Y6J
Daha fazla bilgi için:
Christian Moen, UNICEF New York, Tel + 1 212 326-7516, cmoen@unicef.org
WHO Media, mediaenquiries@who.int, + 41 22 791 2222